Du er her: Hjem / Kommuneoverlegen / Luftkvalitet

Innhold

  Luftkvalitet

  Du kan følge med på luftkvaliteten i Hønefoss.

  Luftmålinger i Hønefoss

  Norsk institutt for luftforskning (NILU) har i oppdrag fra oss gjennomført ett års måling av luftkvaliteten i Hønefoss.

  Kartleggingen ble gjennomført i perioden juni 2018 til mai 2019. Det er gjennomført både luftmålinger og tatt luftprøver i nærområder til barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier.

  Hva ble målt?

  Det ble målt på:

  • Nitrogendioksid, (NO2)*
  • svevestøv (PM2,5 mikrometer og PM10 mikrometer)**

  *Nitrogendioksid er i hovedsak eksos og fyring.

  **Svevestøv på PM2,5 mikrometerer er støv fra vedfyring, eksos og langtransportert forurensning og på PM10 mikrometer er i hovedsak veistøv fra piggdekkbruk.

  Resultater

  Kartleggingen viste at forurensningsbelastningen er størst i umiddelbar nærhet av hovedgatene i Hønefoss sentrum.

  Disse er:

  Hønengata - Kongensgate – Osloveien

  NILU anbefaler at det er grunnlag for å overvåke forurensningsnivået i disse hovedgatene.

  Kartleggingen viste:

  • Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov for fortsatt overvåkning av luftkvalitet.
  • Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv.
  • Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke med økende trafikkmengde. 
  • Forventet reduksjon i utslipp av NO2 pr. kjøretøy er høyere enn prognosene for trafikkveksten.

  Les hele rapporten om luftforurensing her

  Luftkvalitet i Norge

  Veien videre

  Kommunen vil gjennomgå rapporten for politiske utvalg i løpet av vinteren 2020 med aktuelle anbefalinger til videre planlegging, drift og vedlikehold av gatenettet og kjøremønster i vinterperioden.

  Helseeffekter av luftforurensning

  Luftforurensning kan både utløse og forverre sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Helsevirkninger kan oppstå både ved kortvarig høye konsentrasjonsnivåer og ved langvarig eksponering for moderate og lave konsentrasjonsnivåer.

  Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

  Om sommeren er det lite luftforurensing, men vi antar at den øker om høsten og vinteren på grunn av mer biltrafikk, vedfyring og lokale værforhold. Dersom forurensningen blir høy, vil vi gi helsefaglige råd og informere om aktuelle tiltak for å redusere luftforurensningen.

  Mer informasjon om helseeffekter, mottiltak og regelverk finner du på:

  Luftkvalitet.info  

  Kontakt oss

  Miljørettet helseverntjeneste

  Send oss en e-post

  Fagansvarlig:

  Unni Suther

  Mobil 905 62 030

   

  Siste endret: 04.02.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?