Du er her: Hjem / Etikk-og antikorrupsjonsarbeid

Innhold

  Etikk-og antikorrupsjonsarbeid

  Etikk- og antikorrupsjonsarbeidet beskriver rammene og hovedaktivitetene for hvordan ansatte og folkevalgte systematisk skal forebygge, forhindre og oppdage korrupsjon og uetiske handlinger for å skape et tillitsbasert samfunn.

  Etikk - og antikorrupsjonarbeid i Ringerike kommune

  Ringerike kommune skal kjennetegnes av å være tillitsskapende, og bygge på høy etisk standard. Arbeidet med etikk- og antikorrupsjon er en sentral og prioritert oppgave. 

  Som en del av dette har vi utarbeidet en veileder som beskriver rammer og hovedaktiviteter i arbeidet.

  Veileder i etikk- og antikorrupsjonsarbeidet

  Korrupsjon betyr å kreve, motta eller akseptere tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. På lik linje er det korrupsjon når man gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.

  Uetisk uetiske handlinger er handlinger eller atferd som kan oppfattes som uetiske, umoralske, eller som ikke er i tråd med kommunen eller samfunnets verdigrunnlag.

  Det kan også være handlinger eller atferd som kan skade kommunens omdømme eller tillit i samfunnet.

  Fire grunnpilarer i arbeidet med etikk- og antikorrupsjon 

  Vi bygger etikk- og antikorrupsjonsarbeidet på fire grunnpilarer:

  1. Lov- og regelverk, samt interne rutiner, retningslinjer og reglementer som skal ligge til grunn for alle våre handlinger.

  2. Verdier, holdninger og kultur er fundamentet for hvordan vi handler.

  3. Etiske retningslinjer er vår felles plattform som skal veilede ansatte og folkevalgte til å ta gode valg og beslutninger.

  4. Forebygge – Forhindre – Oppdage, beskriver aktivitetene i det systematiske arbeidet med etikk- og antikorrupsjon.

  Veilederen i etikk- og antikorrupsjonsarbeidet skal bidra til å gi den enkelte ansatte og folkevalgte en forståelse for sin egen rolle og sitt ansvar.

  Vi forventer at alle ansatte og folkevalgte setter seg inn i veilederen og etterlever det til enhver tid gjeldende lov- og regelverk samt vår interne styrende dokumentasjon.

  Videre forventer vi at alle er med på å bidra til å skape en god organisasjonskultur preget av åpenhet, felles verdier og gode, etiske holdninger.

  Veiledere om etikk-og antikorrupsjonarbeid

  Siste endret: 04.11.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?