Du er her: Hjem / Selvbetjening - Skjema

Innhold

  Selvbetjening - Skjema

  Digitalt førstevalg

  Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å digitalisere prosesser, for å korte ned saksbehandlingstid og gjøre det enklere for deg.

  Skal du søke stilling i Ringerike brukes ikke skjema, men du søker elektronisk på ledige stillinger.

  Søknad om plass i barnehage og SFO gjøres via oppvekstportalen.

  Her finner du lenke til vår selvbetjeningsportal

  Her finner innbyggere, ansatte og næringsdrivende informasjon om eiendom, ansattforhold. byggesøknader, eiendomsskatt og andre dolkumenter knyttet til kommunens virksomheter.

  Søknadsskjemaer

  I menyen under finnes en rekke skjemaer som kan benyttes. Noen skjema kan sendes som vedlegg på e-post, men noen skjemaer fylles ut, printes og sendes til kommunen pr. post. 

  NB! Skjema som inneholder personnummer eller sensitiv informasjon må ikke sendes som vedlegg på e-post, disse må foreløpig sendes inn per post eller leveres på Servicetorget i Rådhusets åpningstid.

   

  Helse

  Skjema for å bestille koronatest 

  Bestillingene behandles hverdager kl. 08.00 - 15.00. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Henvendelse om Individuell plan eller koordinator

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Servering/skjenking og alkoholomsetning

   

  Barnehage og skole

  Søk redusert betaling i barnehage og SFO

  OBS! Vi anbefaler deg å bruke nettleser Chome, Firefox eller Edge for optimal visning.

  Kultur

  Teknisk

  Fiks gata mi

  www.gravemelding.no

  Byggesak og oppmåling

  ByggSøk Bygning

  Søknad om fradeling av eiendom  og/eller bestilling av oppmåling

  Erklæring om arealoverføring

  Søknad om sammenslåing av eiendom

  Erklæring om avstand

  Søknad om ferdigattest for tiltak uten ansvarsrett (pbl§ 20-4)

  Søknad om installering av pipe/varmeanlegg

  Skatt

  Politisk

  Utgiftsgodtgjørelser for folkevalgte

  Skjema fylles ut og leveres fysisk eller per e-post til sekretariatet.

  Skjema sendt på e-post trenger ikke signeres. Husk å sende med eventuelle vedlegg på utlegg eller dokumentasjon på tapt arbeidsfortjenste.

  Skjemaet kan også sendes pr. post:

  Postadresse

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum 
  3502 Hønefoss

   

  Siste endret: 24.10.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?