Du er her: Hjem / Selvbetjening - Skjema

Innhold

  Selvbetjening - Skjema

  Her finner du skjema og søknader som kan brukes for å kommunisere med kommunen. Vi i Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å digitalisere prosesser for å gjøre det enklere for deg, men inntil videre må noen skjema fylles ut manuelt og sendes til kommunen gjennom eDialog eller vanlig post.

  Les mer om eDialog

   

  A til Å

  Aktivitetstilskudd for kultur og idrett

  Alle med - tilskudssøknad

  Arrangementsstøtte - søknad

  Avstandserklæring

  Barnehage - søknad om plass, bytte av barnehage, endre plass-størrelse, oppsigelse av plass og svar på tilbudt plass.

  Booking av idrettslokaler / treningstid

  Byggesøknader

  Dispensasjon for bygge- og anleggstiltak - søknad

  Egenerklæring om konsesjonsfrihet

  Eiendomsskatt, fritak §7a og b - søknad

  Eiendomsskatt, fritak §28 - søknad

  Eiendomsskatt - klage

  Erklæring om arealoverføring

  Ferdigattest for tiltak uten ansvarsrett (pbl§ 20-4) - søknad

  Fiks gata mi

  Fradeling av eiendom - søknad

  Gravemelding

  Helse- og omsorgstjenester - søknad

  Helse- og omsorgstjenester - tilbakemeldingsskjema

  Helse og omsorgstjenester - barnekoordinator / koordinator / individuell plan

  Individuell plan - søknad

  Installering av pipe/varmeanlegg - søknad

  Jakt - skjema for godkjenning/endring av bestandplanområde

  Jakt - skjema for godkjenning/endring av valg

  Jakt - skjema for sett elg

  Jakt - skjema for sett hjort

  Jakt - slaktevektskjema elg

  Jakt - slaktevektskjema hjort 

  Kartløsninger

  Kartlegging av bredbåndsdekning

  Kommunal bolig - søknad

  Konsesjon - søknad

  Kulturskole - søknad om plass

  Ledige stillinger

  Ledsagerbevis - søknad

  Melding om bygning eller tilbygg (som er unntatt søknadsplikt)

  Omsetningsoppgave for alkohol

  Oppmåling av eiendom - bestilling

  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

  Permisjon fra undervisning - søknad

  Innsyn - Postlister

  Innsyn - Møteplan

  Innsyn - Søk i dokumenter

  Redusert foreldrebetaling for barnehage og/eller SFO - søknad

  Refusjon av medlemsavgift - søknad

  Salgsbevilling for alkohol - søknad

  Sammenslåing av eiendom - søknad

  Serverings- og skjenkebevilling - søknad

  SFO - søknad om plass, endre plass-størrelse, oppsigelse av plass og svar på tilbudt plass.

  Skjenkebevilling, ambulerende - søknad

  Skjenkebevilling for enkeltanledning - søknad

  Spillemiddelfinansiering - Innmelding av nytt anlegg

  Støtte til kjøring av skiløyper - søknad

  Utgiftsgodtgjørelse for folkevalgte

  Utslippstillatelse - søknad

  Siste endret: 13.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?