Du er her: Hjem / Kommunal grunn og trefelling

Innhold

  Kommunal grunn og trefelling

  Dersom du ønsker å gjøre tiltak på kommunal grunn, må du søke om dette.

  Tiltak på kommunal grunn

  Alle tiltak på kommunal grunn kreves samtykke fra Ringerike kommune Eiendom.

  Ønsker du å kjøpe kommunal eiendom kan du lese mer her

  Trefelling

  Dersom du ønsker å felle trær som står på kommunal grunn på egen hånd, må du søke om dette.

  Kommunen fjerner som regel trær selv bare hvis det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave.

  Du kan søke om felling av trær som kan være til skade eller ulempe og som står nærmere tomtegrensen din enn 1/3 av totalhøyden. 

  Søknaden

  Søknaden må inneholde

  Informasjon om søker: Navn, adresse og telefonnummer.

  Opplysning om felling: Sted for felling, begrunnelse for felling og naboer som blir berørt.

  Kart: som viser eiendomsgrenser og plassering av trær og samtykke fra naboer skal legges ved søknaden. 

  Verdt å huske på
  • Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august av hensyn til yngletid for dyr og fugler.
  • Tillatelse kan også bare gis hvis det finnes åpning for det i reguleringsbestemmelsene.
  • Som regel må kommunen komme på befaring, og i noen tilfeller kan det være aktuelt at det er kommunen selv som gjennomfører fellingen/ryddingen.
  Kostnader for søker
  • Etter at søknaden er sendt, får søker svar om gjennomføring og eventuelle kostnader.
  • Friske trær regnes ikke som noe faremoment for noen og da må søker dekke kostnader selv.
  • Også når årsaken til fellingen er solforhold eller utsikt, må søker dekke kostnadene. Dette får du beskjed om i svaret på søknaden.
  Saksbehandling

  Søknader om trefelling behandles fortløpende.

  Vurderingskriterier som legges til grunn er for eksempel:

  • klimatiske forhold
  • treets tilstand
  • biologisk mangfold på stedet
  • stor enighet eller uenighet i nabolaget
  • om skade eller ulempe for søkeren er større enn verdien for eieren

  Dersom du ønsker å klage på kommunens avgjørelse, må dette gjøres innen tre uker etter at svaret er mottatt.

  Felling av trær uten tillatelse blir rutinemessig vurdert anmeldt.

  Søknad

  Søknaden merkes Eiendomsforvaltning og sendes til:

  eller til

  Postadresse

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum 
  3502 Hønefoss

  Siste endret: 10.06.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?