Du er her: Hjem / Jobb hos oss

Innhold

  Jobb hos oss

  Ringerike kommune er med sine ca 2 300 ansatte Ringerikes og regionens største arbeidsgiver. Vi har mange varierte samfunnsoppgaver som gjør at vi har et stort behov for medarbeidere med ulik kompetanse.

  Velkommen som jobbsøker

  De ansatte er kommunens viktigste ressurs og skal sammen sikre at våre innbyggere opplever gode tjenester.

  Du inviteres til å være med på å virkeliggjøre fremtidens Ringerike.

  Ledige stillinger

  Søke på stillinger

  Alle stillinger legges ut på ledige stillinger og du må søke digitalt der.

  Ringerike kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

  Åpne søknader

  Vi lyser ut alle ledige stillinger eksternt, og ønsker derfor ikke åpne søknader. Vi oppfordrer søkere til å følge med på Ledige stillinger.

  Offentlighetsvurdering

  I følge Offentlighetslovens §25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksomme på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Ringerike kommune vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

  Politiattest

  Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for personell i stillinger der dette kreves. Se www.politiet.no/tjenester/politiattest/

  Utenlandske søkere

  Du må beherske både skriftlig og muntlig norsk, som hovedregel tilsvarende minimum språknivå B1. Se link til det felles europeiske rammeverket for språk

  Søknaden må skrives på norsk.

  Attester og vitnemål skal være oversatt til norsk.

  Du må ha gyldig oppholdstillatelse for arbeid.

  Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT, se www.nokut.no

  Krever stillingen autorisasjon, må HPR-nummer registreres ved søknad, og autorisasjon leveres før tiltredelse. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell gir slik godkjenning, se www.sak.no

  Ringerike kommune som arbeidsgiver

  Ringerike kommune opplever positiv vekst og utvikling. Vi vil være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Verdiene nyskapende, ærlig og respektfull skal prege alle deler av kommunen.

  For å lykkes har vi en offensiv arbeidsgiverpolitikk. De kommende årene satser vi spesielt på fem områder:

  1. Ledelse
  2. Kompetanse
  3. Kommunikasjon
  4. Tenke nytt (innovasjon)
  5. Arbeidsmiljø

  Arbeidsgiverpolitikk

  Her finner du hele arbeidsgiverpolitikken til Ringerike kommune:

  Arbeidsgiverpolitikk

  Etiske retningslinjer

  Våre etiske retningslinjer hjelper oss til å handle på en måte som skaper tillit hos ansatte, brukere og innbyggere.

  Her finner du våre etiske retningslinjer:

  Etiske retningslinjer

  Hva tilbyr vi våre medarbeidere?

  Først og fremst inviterer vi alle våre medarbeidere til å være med på å virkeliggjøre visjonen om framtidens Ringerike og til å delta i vårt felles samfunnsoppdrag. Kommunen er opptatt av å bygge opp gode fagmiljøer og legge til rette for utvikling av kompetanse, karriere og ledere.

  Ut over dette har medarbeidere tilgang på flere ansattgoder som feks:

  Fleksitidsordning

  For ansatte som ikke arbeider turnus eller fastlagte tider har Ringerike kommune fleksitidsordning.

  Bedriftsidrettslag

  Ringerike kommune ønsker å legge til rette for økt fysisk aktivitet. Vi har et bedriftsidrettslag med et bredt tilbud til kun 10 kroner pr.mnd. Bedriftsidrettslaget har tilbud om aktiviteter innen fotball, bowling, tennis og spinning to ganger i uken i tilknytning til Stadion treningssenter.

  Boliglån

  Ringerike kommune kan ikke tilby boliglån, men som ansatt kan det søkes om gunstige boliglån hos Statens pensjonskasse eller KLP (avhengig av yrke). Det finnes også mulighet for å søke om startlån i Husbanken.

  Bedriftshelsetjeneste

  Ringerike kommune har avtale med Stamina om bedriftshelsetjeneste som bistår arbeidsgiver, arbeidstakere, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. 

  Inkluderende arbeidsliv (IA)

  Ringerike kommune er IA-bedrift og jobber aktivt med å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet.

  Forsikringer

  Ringerike kommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Medarbeidere er omfattet av gruppelivsforsikring, yrkesskade-/yrkessykdomsforsikring, tjenestereiseforsikring og det er muligheter til å tegne en frivillig ulykkesforsikring som gjelder fritiden.

  Pensjonsordning er avhengig av medarbeiders yrke (Statens pensjonskasse eller KLP).

  Pensjon

  Ringerike kommunes pensjonsleverandør er Statens pensjonskasse eller KLP.

  Lønn

  Lønn utbetales 12. i måneden, delvis forskuddsvis og etterskuddvis.

  Lærlinger

  Ringerike kommune har satt av sentrale midler for årlig inntak av lærlinger. De sentrale midlene er satt av til følgende fag:

  • Helsearbeiderfaget – 2-årig og 4-årig
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • IKT-Servicefag

  I helsearbeiderfaget har vi plasser for ordinært løp over 2 år, og dobbeltkompetanseløp over 4 år hvor du oppnår både fagbrev og studiekompetanse.

  Hva kreves 
  • 2 år på yrkesfaglig studieretning og med rett til treårig videregående utdanning
  • bestått tverrfaglig eksamen på VG1 og VG2
  • lite fravær og bestått i alle fag
   Forventninger

  Som lærling hos oss inngår du arbeidsavtale med kommunen og lærekontrakt med fylkeskommunen om opplæring ved våre arbeidssteder. Lærlinger har rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du har rett til å få opplæring slik læreplanen forutsetter, men du har også plikt til å delta aktivt for å nå målene. Dette gjelder også å delta i planlegging og foreta vurdering av ditt eget arbeid. Vi ønsker selvfølgelig deg som er lærevillig, driftig, engasjert og som liker å arbeide. Læretiden avsluttes med fagprøve.

  Les om fagopplæring her – Buskerud fylkeskommune:

  http://www.bfk.no/

  http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Fagopplaring/

  Søknadsfrist

  Ledige læreplasser med oppstart fra medio august samme år, blir annonsert i januar og med søknadsfrist medio februar hvert år. Utlysning legge ut under Ledig stilling.

  Søkere kan også registrere seg i VIGO – Buskerud fylkeskommune sitt administrasjonssystem for lærlinger. Søknadsfrist 1. mars. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at de som ønsker å søke læreplass til Ringerike kommune må søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem under Ledige stillinger. Søkere vil ikke bli «plukket opp» fra VIGO, og skriftlige søknader inn til kommunen vil ikke komme med i søknadsbehandlingen.

  http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Fagopplaring/Soke-lareplass/

  Kontaktperson

  Rune Faksvåg, HR-avdelingen, tlf. 970 21 669, rune.faksvag@ringerike.kommune.no

  Studenter

  Vi har til enhver tid mange spennende ledige stillinger innenfor flere fagområder. Sjekk ut oversikten over ledige stillinger.

  Du vil få en unik mulighet til å opparbeide deg relevant arbeidserfaring og bli bedre kjent med hva du kan forvente av Ringerike kommune som arbeidsgiver og hva vi forventer av deg.

  Vi har egen avlønning av sykepleier- og vernepleierstudenter.

  Ferievikariater 

  Vi har flere muligheter for studenter og andre til å få relevant arbeidserfaring gjennom ferievikariater. Følg med på Ledige stillinger for utlyste ledige ferievikariater. Disse lyses ut som regel i februar/mars. 

  Praksisplass og arbeidspraksis

  All formidling av praksisplass og arbeidspraksis går via utdanningsinstitusjoner og NAV.

  Siste endret: 28.05.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?