Du er her: Hjem / Om Ringerike kommune

Innhold

  Om Ringerike kommune

  Ringerike byr på flott natur, historiske steder, landlig idyll og bykultur. Kommunen har et mangfoldig næringsliv, gode utdanningstilbud og rike muligheter for friluftsliv.

  Om oss

  Ringerike ligger sentralt i Østlandsområdet - en times kjøring fra Oslo, Drammen og Gardermoen. Ringerike kommune har 30 000 innbyggere og et areal på 1 500 kvadratkilometer. Hønefoss er en pulserende by med et rikt kulturliv. Byen er kommune- og regionsenter og har 15 000 innbyggere og ligger nå i Buskerud fylke. Fra 1. januar 2020 vil vi bli en del av storfylket Viken.

  Ringerike strekker seg fra Oslomarka i sørøst til åsene mot nedre Hallingdal i nordvest, og i Ådalen til nordfor Sperillen til inngangen mot Valdres.

  Ringerike har betydelig industri med blant annet betong- og kartongproduksjon. I tillegg holder KartverketRingerike sykehus og Universitetet i Sørøst-Norge, campus Ringerike til her.

  Fakta

  Ringerike kommune ligger midt i østlandsområdet, 50 km nordvest for Oslo. Kommunen har 30 034 innbyggere  pr. 1.1.2017. Ringerike er en av de største bykommunene i landet med et areal på 1 553 kvadratkilometer.

  Ringerike er en av landets største skognæringskommuner. Det drives også betydelig jordbruk i kommunen i tillegg til industri og handels- og servicevirksomhet. 

  Ringerike kommune ble dannet 1964 av Hønefoss, Hole, Norderhov, Ådal og Tyristrand. I 1977 ble Hole gjenopprettet som egen kommune.

  Vi samarbeider tett med flere av nabokommunene våre, og har flere interkommunale tjenester. Sammen med Hole kommune og Jevnaker kommune danner vi Ringeriksregionen. Gjennom Rådet for Ringerikesregionen samkjøres flere lokale samarbeidsprosjekter.

  Offentlige arbeidsplasser

  Ringerike kommune er den største arbeidsgiveren i Ringeriksregionen, ca. 2 300 ansatte er fordelt på 1 700 årsverk. Ringerike Sykehus er et regionsykehus i Buskerud. Kartverket har hatt sitt hovedsete i kommunen siden slutten av 70-årene. Tinglysingen er etablert i Hvervenkastet næringspark sammen med Statens Kartverk. Universitetet i Sørøst-Norge (HSN), Campus Ringerike, ligger også i Hønefoss.

  Næringsliv

  Ringerike er et handels- og servicesenter med et stort utvalg varer og tjenester. Kommunen er fylkets største jord- og skogbrukskommune. Viktige industrigrener er treindustri, betongproduksjon, mekaniske verksteder og kartproduksjon (Kartverket). I tillegg finnes det næringsparker på bl a Hvervenkastet og Eggemoen.

  Næringslivet her egen medlemsorganisasjon: Ringerike Næringsforening (RNF)

  Skal du starte og drive bedrift?
  Les mer om å etablerere og få nyttig informasjon om bedriftshverdagen.

  Les mer om å etablere næring

  Trafikk-knutepunkt

  Hønefoss er trafikk-knutepunkt for bil, tog og buss. Her møtes E-16, Rv. 7 og Rv. 35 og Bergensbanen. Oslo, Drammen, Hokksund og Gardermoen kan nås med bil i løpet av en time. Sandvika, Asker og Lier nås innen 40 minutter.

  Bosetningen 

  Tyngden av bosetningen i Ringerike ligger i det sentrale lavlandet omkring byen Hønefoss med tettstedene Haugsbygd og Heradsbygda rett utenfor.  Andre tettsteder i kommunen er Tyristrand, Sokna, Hallingby og Nes i Ådal.

  Organisasjonsnummer: 940 100 925

  Kommunenummer: 3007

  Ny i Ringerike?

  Har du bosatt deg i Ringerike, ønsker vi deg hjertelig velkommen til kommunen. Du har kanskje flyttet hit fordi du har fått deg jobb i området, eller du kan ha vendt tilbake etter endt utdannelse.

  Servicetorget – raskere og bedre service

  Kommunens mål er fornøyde innbyggere. Vårt servicetorg bringer deg nærmere det kommunale tjenestetilbudet. Ett sted, ett telefonnummer – på Servicetorget kan du få ordnet opp i flere saker/forhold. Flere av kommunens fagområder er representert her.

  På Servicetorget kan du spørre om alt, få svar på stedet eller hjelp til videre saksgang.

  Ringerike på nett

  Våre internettsider er etter hvert blitt kommunens viktigste kanal for kommunikasjon med innbyggerne. 

  På nettsidene finner du faktaopplysninger om alle kommunens avdelinger og om tjenestene som utføres, samt aktuelle e-postadresser og telefonnumre. Vi legger også lenker til andre nettsider med relevant informasjon.

  Ringerike kommune er også på Facebook og Twitter.

  Hvis du vil vite mer om hvordan det er på Ringerike står det mer på disse sidene:

  Velkommen til Ringerike!

  Lokaldemokrati

  På sidene med politisk innhold finner du sakspapirer til politiske møter, oversikt over representantene i alle råd og utvalg, møtekalender og kontaktinformasjon til politikerne.

  Postjournalen inneholder hvilke brev som kommer til kommunen og hvilke vi sender, legges ut elektronisk og du kan søke etter saker i søkefeltet på forsiden.

  Siste endret: 03.03.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?