Du er her: Hjem / Politisk møtekalender

Politisk møtekalender

Politisk møtekalender med saksdokumenter, møteprotokoll og kontaktinformasjon til folkevalgte - fra 12. november 2020

Politisk møtekalender 

Her finner du:

  • Saksdokumenter - klikk på dato for møte.
  • Møteprotokoller - klikk på dato for møte.
  • Kontaktinformasjon til folkevalgte - klikk på det organet du ønsker, der finner du både medlemmene og varamedlemmene.

Denne politiske møtekalender gjelder fra 12. november 2020. Møtekalender før 12. november 2020 finner du nederst på siden.

Følg møtene på web-TV

Her kan du følge møtene i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg direkte via web-TV. Du kan se direktesendinger og arkiv fra tidligere møter. Arkivet har opptak for det siste året. 

Streamingen fra Kommunestyrets møte 29. september 2022 vil være tilgjengelig onsdag 05. oktober 2022. (Dette pga. tekniske utfordringer)

Gå til web-TV

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har eget sekretariat (VIKUS)

Møteplan for kontrollutvalget og sakspapirer finnes her.

Medlemmer i styrer og utvalg

For kontaktinfo klikk på kalenderen for aktuelt styre/utvalg. 

For andre styrer, råd og utvalg valgt for perioden:

2015 - 2019

2019 - 2023

Arbeidsgruppemøter

Arbeidsgruppe - delegeringsreglement

Kommunestyret vedtok 11. oktober 2018 å etablere en politisk arbeidsgruppe som skal utarbeide et utkast til nytt delgeringsreglement frem mot våren 2019. (Saksprotokoll)

Les mer om arbeidsgruppens arbeid og referater fra møtene her:

Arbeidsgruppe delegeringsreglement

Arbeidsgruppe - strukturendring i Helse og omsorg

Kommunestyret har vedtatt å etablere en politisk arbeidsgruppe som skal utarbeide et utkast til ny struktur i Helse og omsorg.

Refereater fra møter vil legges her fortløpende.

Presentasjoner fra politiske møter

På enkelte møter blir det benyttet presentasjoner som ikke ligger ved protokollen. Disse finnes tilgjengelig på en egen nettside.

Presentasjoner

Dokumenter utlevert i politiske møter

På enkelte møter i folkevalgte organer, kan det bli ettersendt dokumenter til sakene som skal behandles. Dokumentene vil bli lagt ut på egen side:

Utleverte dokumenter

Møter før 2015

Sakspapirer for møter avholdt i perioden august 2012 til august 2015 finnes her

Protokoller fra kommunestyrets møter fra 2009 til juni 2012 finnes her.

Møter 2016 til 12. november 2020 

Politiske møter 2016 til 12. november 2020

Vedtatt møteplan for politiske møter 2022

Møteplan 2022