Du er her: Hjem / Politisk møtekalender

Politisk møtekalender

Politisk møtekalender med saksdokumenter, møteprotokoll og kontaktinformasjon til folkevalgte - fra 12. november 2020

Politisk møtekalender 

Her finner du:

  • Saksdokumenter - klikk på dato for møte.
  • Møteprotokoller - klikk på dato for møte.
  • Kontaktinformasjon til folkevalgte - klikk på det organet du ønsker, der finner du både medlemmene og varamedlemmene.

Denne politiske møtekalender gjelder fra 12. november 2020. Møtekalender før 12. november 2020 finner du nederst på siden.

 

NB! Valgstyrets møte 13.09.23 kl. 09:00 flyttes frem til 12.09.23 kl. 18:00

Følg møtene på web-TV

Her kan du følge møtene i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg direkte via web-TV. Du kan se direktesendinger og arkiv fra tidligere møter. Arkivet har opptak for det siste året. 

Grunnet store tekniske problemer har vi ikke mulighet til å gjøre streamingen tilgjengelig for følgende møter:

Kommunestyret 03.11.22 og Hovedutvalgsmøte (HOK) 08.03.23

Møteprotokollen fra møtene er tilgjengelig på "Politisk møtekalender."

Gå til web-TV

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har eget sekretariat (VIKUS)

Møteplan for kontrollutvalget og sakspapirer finnes her.

Medlemmer i styrer og utvalg

For andre styrer, råd, nemder, stiftelser og utvalg valgt for perioden:

2015 - 2019

2019 - 2023

Arbeidsgruppemøter

Arbeidsgruppe - delegeringsreglement

Kommunestyret vedtok 11. oktober 2018 å etablere en politisk arbeidsgruppe som skal utarbeide et utkast til nytt delgeringsreglement frem mot våren 2019. (Saksprotokoll)

Les mer om arbeidsgruppens arbeid og referater fra møtene her:

Arbeidsgruppe delegeringsreglement

Arbeidsgruppe - strukturendring i Helse og omsorg

Kommunestyret har vedtatt å etablere en politisk arbeidsgruppe som skal utarbeide et utkast til ny struktur i Helse og omsorg.

Refereater fra møter vil legges her fortløpende.

Presentasjoner fra politiske møter

På enkelte møter blir det benyttet presentasjoner som ikke ligger ved protokollen. Disse finnes tilgjengelig på en egen nettside.

Presentasjoner

Dokumenter utlevert i politiske møter

På enkelte møter i folkevalgte organer, kan det bli ettersendt dokumenter til sakene som skal behandles. Dokumentene vil bli lagt ut på egen side:

Utleverte dokumenter

Notat til Formannskapets sak 29/23 Overdragelse av gnr/bnr 251/7 fra Klokkergården Aktivitetshus AS til Tyristrand LandsByforening

Historiske politiske møter fra 2000-2020

Historiske politiske møter

OBS! Du MÅ åpne nettsiden i Google Chrome, for å kunne åpne den historiske møtekalenderen.

Vedtatt møteplan for politiske møter 2023

Møteplan 2023

Vedtatt møteplan for politiske møter 2024

Møteplan 2024