Du er her: Hjem / Politisk møtekalender

Politisk møtekalender

Klikk på aktuell møtedato (i blått) for å se saker som ble behandlet og møteprotokoll. Datoer i sort er møter som ikke ennå er avholdt. Sakspapirer vil være tilgjengelig en uke før møtet.

 

Følg møtene på web-TV

Her kan du følge møtene i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg direkte via web-TV. Du kan se direktesendinger og arkiv fra tidligere møter. Arkivet har opptak for det siste året. 

Gå til web-TV

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har eget sekretariat (KUBIS).

Møteplan for kontrollutvalget og sakspapirer finnes her.

Medlemmer i styrer og utvalg

For kontaktinfo klikk på kalenderen for aktuelt styre/utvalg. 

For andre styrer, råd og utvalg valgt for perioden:

2015 - 2019

2019 - 2023

Arbeidsgruppemøter

Arbeidsgruppe - delegeringsreglement

Kommunestyret vedtok 11. oktober 2018 å etablere en politisk arbeidsgruppe som skal utarbeide et utkast til nytt delgeringsreglement frem mot våren 2019. (Saksprotokoll)

Les mer om arbeidsgruppens arbeid og referater fra møtene her:

Arbeidsgruppe delegeringsreglement

Arbeidsgruppe - strukturendring i Helse og omsorg

Kommunestyret har vedtatt å etablere en politisk arbeidsgruppe som skal utarbeide et utkast til ny struktur i Helse og omsorg.

Refereater fra møter vil legges her fortløpende.

Presentasjoner fra politiske møter

På enkelte møter blir det benyttet presentasjoner som ikke ligger ved protokollen. Disse finnes tilgjengelig på en egen nettside.

Presentasjoner

Dokumenter utlevert i politiske møter

På enkelte møter i folkevalgte organer, kan det bli ettersendt dokumenter til sakene som skal behandles. Dokumentene vil bli lagt ut på egen side:

Utleverte dokumenter

Møter før 2015

Sakspapirer for møter avholdt i perioden august 2012 til august 2015 finnes her

Protokoller fra kommunestyrets møter fra 2009 til juni 2012 finnes her.