Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Presentasjoner fra politiske møter

Innhold

  Presentasjoner fra politiske møter

  Her finner du presentasjoner fra ulike temamøter i formannskapet, kommunestyret og utvalg.

  2023

  KOMMUNESTYRET

  Presentasjon fra møte 02. februar 2023

  Bukserudmuséet v/Tom Oddby, direktør for Buskerudmuseet og Emma Nilsen, seksjonsleder

  TØRN (Heltidskultur) ved Eli Drægalid, kommunalsjef og Kristin Akre Hansen

  BUA v/Øyvind Norstrøm, kultursjef

  Presentasjon fra møte 30. mars 2023

  Økonomirapportering - regnskap pr februar 2023 ved Kommunedirektør

  NorseAid

  Presentasjon fra møte 04. mai 2023

  USN - Ved Petter Aasen og Hans Anton Stubberud

  Eiendomsskatt 03.05.23 Ved Roger Mathiesen, kommunalsjef

  Presentasjoner fra møte 01. juni 2023

  Tertialrapport

  Status  Krematoriet

   Generasjon M

  Landbruksnæringen i Ringerike kommune

  Presentasjon fra møte 22. juni 2023

  Resultat av Omdømmeprosjekt laget av opinionen for Hønefoss Ved Ola Gaute Aas Askheim, adm.dir.  

   Månedlig fakturering kommunale avgifter

  Formannskapet

  Presentasjoner fra møte 21. mars 2023

  Presentasjon - Eiendomsskatt - Feil ved utsending av enkelte faktura

  Presentasjon - Manøvreringsreglementet for Randsfjorden Randselva kraftverk

  Presentasjon - Miljøsertifisering

  Presentasjon - Stiftelsen Glatved brygge

  Presentasjon - Hønefoss By AS

  Presentasjon - Fossveien 79 AS

  Presentasjoner fra møte 25.april 2023

  Sør-Øst 110 IKS

  Økonomirapport mars 2023

  Ringeriksbadet IKS

  Presentasjon fra møte 23. mai 2023

  Viken kommunerevisjon IKS

  Ringeriksbadet AS

   Menova AS

  Utbyggingsavtale Osloveien 36

  Økonomirapportering 1. tertial

  Status Næringsplan

  Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)

  Presentasjoner fra Formannskapets strategikonferanse 07.- 09. juni 2023

  Byutvikling ved Daniel Mathè

  Økonomi ved Roger Mathiesen, kommunalsjef og Tore Isaksen, kommunedirektør

  Vedlegg til Økonomi - Inv. plan 2024 - 2040

  Alles kulturhus ved Øyvind Norstrøm, kultursjef

  Planprioriteringer 2023-2024 i påvente av ny planstragegi Ved Heming Herdlevær, Harriet Slaaen og Bente Elsrud Anfinnsen.

  Presentasjon - Vekstbarometer Ringeriksregionen 2023 ved Steinar Aasnæss, USN

  Fremtidens boligtjeneste - Prosjektgruppa ved Heidi Skagnæs, Ingunn Tangen og Pål Rishovd

  Status planer i kommunens planstrategi pr. juni 2023

  Presentasjoner fra møte 14. juni 2023

  IKA Kongsberg IKS

  Vardar AS

  Ringerikskraft AS

  FORMANNSKAPET og Strategi og plan

  Presentasjon fra ByLab 11. januar 2023

  Kommuneplanens arealdel dialogmøte ved Herdlevær ass.rådmann

  Presentasjoner fra møtet 14. februar 2023

  Kommuneplansens Arealdel ved Herdlevær, ass. kommunedirektør

  Ferdigstillelse riggområde Sagdammen 

  Presentasjoner fra møte 15. mars 2023

  Presentasjon - Planforslaget Hvervenmoen ved AKA AS ved N. Mathiesen og Gravbråten, adm.dir.

  Presentasjon – Ringkollstua ved Gangeskar, styreleder og styremedlem Eriksen og Grandahl Bergsrud

  Presentasjon fra møte 19. april 2023

  PAN Innovasjon AS

  Ringerike Næringsfond

  Ringerike boligstiftelse

  Kommuneplanens arealdel

  Presentasjon fra møte 16. mai 2023

  Stiftelsen Ringerike kultureiendom

   Kommuneplanens arealdel

   Veien Kulturminnepark AS

  Skredfaresone 2846 - Bloms gate

   Clemens Eiendom

  Hønefoss Arena AS

  Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA)

  Presentasjon fra møtet 16. januar 2023

  Orientering HMA - Oråderegulering for Follummoen

  Presentasjon fra møtet 06.februar 2023

  Kommuneplanens arealdel ved Herdlevær og Næss

  Presentasjon fra møtet 06. mars 2023

  Presrentasjon - Kommuneplanens arealdel ved Herdlevær, ass. kommunedirektør

  Presentasjon fra møte 11. april 2023

  Trafikksikkerhet ved Marja Lyngra Høgås

   Kommunedirektørens kommentarer Ved Fridtjof Denneche

  Presentasjon fra møte 08. mai 2023

  Kommuneplanens arealdel - Informasjon om planforslaget ved ass.kommunedirektør Herdlevær

   kommende plansaker juni 2023

  Presentasjoner fra møte 05. juni 2023

  Kommuneplanens arealdel

  Ny Brannstasjon

  Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd (HOV)

  Presentasjon fra møtet 07. mars 2023

  Generasjon M og Ringerike kommune

  Presentasjon fra møte 09. mai 2023

  Tid for handling

  Presentasjoner fra møte 06. juni 2023

  Bruker- og pårørendesenter

  Presentasjon - sak 15/23 Mulighetsstudie nytt helsebygg Vesterntangen

  Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK)

  Presentasjon fra møtet 08. februar 2023

  BUA ved Reni Odden

  Elev- og foreldreundersøkelsen - Høsten 2022 

  Presentasjoner fra møte 08.mars 2023

  Utfordringer i ungdomsmiljøene ved politiet

  Innskriving 1. klasse skolebytter ved kommunalsjef Hildeskår

  Presentasjoner fra møte 10. mai 2023

  Orientering om status i PP-tjenesten etter Forvaltningsrevisjonen og orientering om studie på PP-tjenesters bemanning or organisering ved Vibeke Langerud Malvik

  HOPP - Helsefremmende OPPvekst i Ringerike ved Lene Carine Vik

  HOPP - Det handler om livet ved Lene Carine Vik

  Velferdsteknologi for barn, unge og voksne ved Astrid Lundesgaard

  Barnehageopptak 2023 ved Jarle Hjelmesæth Hildeskår

  Presentasjoner fra møte 07.juni 2023

  Dialogmøter 2023 og Tilstandsrapport skole 2022 ved Eirin Disch Mathisen

  Psykisk uhelse barn og unge ved Elin Tidemann Klevberg 

  Freezone positiv oppveks ved Jørn Syversen, Werner Jakobsen og Stian Høibråten

  Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

  Presentasjoner fra møtet 31. januar 2023

  Trafikksikkerhet i Ringerike kommune ved Lyngra Høgås

  Plan for rådet for personer med nedsatt funksjonevne 2023 ved Lyngra Høgås

  Ønsker for temaer og befaringer i 2023

  Presentasjon fra møte 28. mars 2023

   BUA, Frivilligsentralen UNG Aktiv Ringerike ved Reni Odden

  Presentasjon Schjongslunden – arbeid med reguleringsplan ved Heidi Skagnæs

  Presentasjoner fra møtet 18. april 2023

  Velferdsteknologi for barn, unge og voksne ved Astrid Lundesgaard

  Orientering om status i PP-tjenesten etter Forvaltningsrevisjonen og orientering om studie på PP-tjenesters bemanning or organisering Ved Vibeke Langerud Malvik

  Generell orientering fra NAV med spesielt fokus på ungdom under 30 Ved Ellen S. Sevaldrud og Dan Aspen

  Presentasjon fra møtet 20.juni 2023

  Veienmarka Ungdomsskole ved Jostein Nybråten

  Presentasjon fra møtet 29. august 2023

  Folkehelseoversikten 2023 ved Mona Wiik Jonassen

  Eldrerådet 

  Presentasjon fra møtet 27. mars 2023

  Demenskoordinator Ved Aina Glimsdal Bakke

  Demenskoret Solsikkene Ved Victoria Irene Koch

  Presentasjon fra møtet 17. april 2023

  Velferdsteknologi for barn, unge og voksne Ved Astrid Lundesgaard

  Presentasjoner fra møtet 25.mai 2023

  Valg av eldreråd – orientering om prosedyre ved Malin Børdalen Fjære

  Bo trygt hjemme reformen ved Julie Hildeskår

  Helhetlig pårørendestøtte i Ringerike kommune ved Julie Hildeskår

  Kulturstrategi - status ved Øyvind Norstrøm

  Kommuneplanens arealdel ved Lars Torstensen Lindstøl

  Presentasjon fra møtet 28. august 2023

  Folkehelseoversikten 2023 ved Mona Wiik Jonassen

  Integreringsutvalget

  Presentasjon fra møte 27. mars 2023

  Status fra Læringssenteret, ultimo mars 2023

  Presentasjon fra møtet 17.april 2023

  Presentasjon - Integreringsutvalget 17.04.23

  Presentasjon fra møtet 28. august 2023

  Folkehelseoversikten 2023 ved Mona Wiik Jonassen

  Ungdomsrådet

  Presentasjoner fra møtet 18. april 2023

  Velferdsteknologi for barn, unge og voksne Ved Astrid Lundesgaard

  HOPP - Helsefremmende OPPvekst i Ringerike ved Lene Carine Vik

  Orientering om status i PP-tjenesten etter Forvaltningsrevisjonen og orientering om studie på PP-tjenesters bemanning or organisering Ved Vibeke Langerud Malvik

  Presentasjon fra møtet 29. august 2023

  Folkehelseoversikten 2023 ved Mona Wiik Jonassen

  Aktivitetskortet ved Reni Odden og Endre Solhjem Knutsen 

  Administrasjonsutvalget

  Presentasjon fra møtet 25. januar 2023

  Trepartssammarbeid ved Omstillingsenheten i Fagforbundet v/Unni Bjerrgaard Moe, rådgiver Omstillingsenhenten.

  Presentasjon fra møte 22. mars 2023

  Status Heltidskultur og veien videre_

  Arbeidsmiljøutvalget

  Presentasjon fra møtet 16. februar 2023

  Ringerike kommune trafikksikker kommune

  Orientering fra kommunalsje HR

  Sykefravær 2022

  Bygningsmessig arbeid, arbeidsprosesser og arbeidsmiljø

  Presentasjoner fra møtet 20. april 2023

  Avviksrapport 1. kvartal 2023

  Presentasjon fra møte 15. juni 2023

  Legevakten

  2022

  Kommunestyret

  Presentasjon fra møtet 03. februar 2022

  Næringspolitisk strategi ved Inger Kammerud og Steinar Aasnæss

  Status Korona ved kommuneoverlege Karin Møller

  Presentasjoner fra møtet 10. mars 2022

  Seriøsitetsbestemmelsene v/Siri van Kervel Røskaft, Line Østvold og Jostein Nybråten

  Foreløpig årsregnskap 2021 v/kommunalsjef økonomi Roger Mathisen

  Estetisk veileder Ringerike Rådhus v/ Enerhaugen Arkitektkontor 

  Presentasjon fra ekstraordinært møte 30. mars 2022

  220330_Ringerike kommunestyre

  Presentasjon fra møtet 07. april 2022

  Områdeplan Hønefoss temamøte kommunestyret

   Presentasjon fra møtet 05. mai 2022

  Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen ved Steinar Aasnes, Førsterektor Campus Ringerike

  Ringerike kommune om å få etablert Bovieran i Ringbo-regi ved Jens Veiteberg, daglig leder

  Økonomirapport pr. mars 2022 ved kommunalsjef, Roger Mathiesen

  Gnr. 38 bnr. 79 i Ringerike kommune - NUILs rettigheter i eiendommen og innspill til fremtidig disponering av arealet

  Presentasjoner fra møtet 02. juni 2022

  Hjemmetjenesten siste 5 år ved kommunalsjef Christine M. Bråthen

  1. Tertialrapport 2022 ved kommunalsjef Roger Mathiesen

  Presentasjoner fra møtet 23.juni 2022

  Digitale løsninger for folkevalgte 

  Presentasjoner fra møtet 16. juni 2022

  Temamøte om tjenester og tiltak for ungdom16.06.2022

  Presentasjoner fra møtet 29.september 2022

  Ringerike Presentasjon av IPR for Ringeriksregionen

  Presentasjon 2. tertialrapport 2022 (002)

  Merkevarestrategi for regionen 

  Presentasjoner fra møtet 03. november 2022

  Fastlegeordningen ved Svein Ole Festøy, fastlege

  Internkontroll og kvalitetsarbeid ved Kristoffer Høyby Pedersen, kvalitetssjef

  Ringerike vannverk  ny vannkilde ved Tjorputten ved Jostein Nybråten, enhetsleder

  Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA)

  Presentasjon fra møtet 17. januar 2022

  Oppstart av revidering av Kommuneplanens arealdel v/klima- og miljøsjef Anfinnsen

  Status kryss E16 Xv fv. 2872 Follummoen Hønefoss v/enhetsleder Kjennerud

  Presentasjon plan 463 Citygården og hotellkvartalet v/enhetsleder Demneche

  Bokvalitet og fortetting v/rådgiver på regulering Andreassen

  Presentasjoner fra møtet 07. februar 2022

  Citygården presentasjon 2. gangsbehandling

  Kommuneplanens arealdel - informasjon om planprogram

  Presentasjoner fra møtet 07.mars 2022

  Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel ved Anfinnsen, klima og miljøsjef og Skaset, kommuneplansjef 

  Kommende plansaker ved Denneche, enhetsleder for miljø- og arealforvaltningen

  Temaplan landbruk og beite

  Orientering - Eiendom ved eiendomssjef, Rishovd

  Presentasjon fra møtet 04. april 2022

  HMA 04.04.22 Kommende plansaker 

  Presentasjon fra møtet 09. mai 2022

  Trafikksikkerhet ved Marja Lygra Høgås, rådgiver 

  Kommende plansaker ved Fridtjof Denneche, leder for miljø- og areal.

  Presentasjoner fra møtet 13.juni 2022

  220613 HMA presentasjon Kommuneplanens arealdel 

   TILSKUDD FRILUFTSLIVMIDLER I RINGERIKE KOMMUNE_orientering for HMA

   Orientering status miljøfyrtårn HMA

  Geodata - Presentasjon HMA 13.06

  Avløpsanlegg godkjente løsninger HMA130622

  Presentasjoner fra møtet 15. august 2022

  Arbeidet med kommuneplanens arealdel ved Heming Herdlevær

  Tildelinger av tilskudd til friluftslivstiltak ved Hans Kristian Øverby

  Kommende plansaker ved Fridtjof Denneche

  Presentasjoner fra møtet 05.september 2022

  HMA presentasjon -Arealdelen

  Skolekapasitet HMA 5. september 2022

  Kommende plansaker - orientering september 2022

  Trafikksikker kommune 2022

  Presentasjoner fra møtet 10. oktober 2022

  Kommuneplanens arealdel ved ass. rådmann Herdlevær

  Kommende plansaker ved ass. rådmann Herdlevær

  Presentasjoner fra møtet 07.november 2022

  Orientering trafikksikkerhet HMA november 2022_071122

  HMA presentasjon temamøte - Arealdelen

   Presentasjon HMA kommuneplanens arealdel

  Presentasjon fra møtet 05. desember 2022

  Kommuneplanens arealdel - oriententering om fremdrift ved Herdlevær 

  Formannskap

  Presentasjon fra møtet 25. januar 2022

  Innledning fra Ordfører - Dialog med RIK

  Dialog – RIK, v/konsernsjef Berget og styreleder Roskifte

  Status kryss E16 X fv. 2872 Follummoen Hønefoss ved Kjennerud

  Presentasjon - Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ved ass.rådmann Herdlevær

  Petersøya - medvirkningsprosess v/ass. rådmann Herdlevær

  Kommunal kompensasjonsordning v/ass. rådmann Herdlevær

  Presentasjoner fra møtet 22. februar 2022

  HRA for Ringerike kommune 22022022

  Presentasjon formannskapet Ringerike 220222_med_film Menova

  VARDAR  - ringerike formannskap 22 feb 2022

  Presentasjon fra møtet 26.april 2022

  Ringkollstua ved Eriksen, styremedlem og Marseth, styreleder

  Kommende plansaker ved Herdlevær, ass.rådmann

  Månedsrapport pr. mars 2022 ved Mathisen, kommunalsjef økonomi og Isakesen, rådmann

  Presentasjoner fra møte 18. mai 2022

  Status i tarifforhandlingene og kommunens beredskapsplan ved arbeidskonflikt V/Siri Van Kervel Røskaft, konst. Kommunalsjef. 

  Veien kulturminnepark AS, Ved Tore Einar Hansen og Emma Nilsen.

  Presentasjoner fra møtet 15. juni 2022

  Næringsplan 2- 1_revidering 

  220615 Oppstart av arbeid med klimabudsjett 2023-2026_orientering til formannskapets strategi og plan

  Presentasjoner fra møtet 23. august 2022

  Arbeidet med kommuneplanens arealdel ved Heming Herdlevær

  Kommende plansaker

  Hønefoss omsorgssenter - drift 10 år ved Lafton og Skogdal

  Hjertelia ved Knut Kjennerud

  Presentasjon fra møtet 20. september 2022

  Hønefoss Arena

  Presentasjon fra møtet 16. november 2022

  Formannskapsmøte - orientering fra Næringsteamet NY

  Presentasjon fra møtet 22.november 2202

  Økonomisk risikovurdering budsjett 2023 (002)

  Formannskapets strategi og plan

  Presentasjoner fra møtet 16. februar 2022

  220216 FS kommuneplanens arealdel - informasjon om planprogram

  Terje Dahlen, Ringerike Næringsforening

  FS- presentasjon 16.02.22 Foreløpig årsregnskap 2021

  Presentasjon fra møtet 16.mars 2022

  BioJet ved Lars Frode Askheim, Lars Bangen og Per Erik Aasum 

  Panthers Ringerike ishockey - Schjongshallene Ved Juul-Gram, Dark arkitetur AS og Nerby, styreleder

  Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel ved Anfinnsen, klima- og miljøsjef og Skaset, kommuneplansjef

  Temaplan Landbruk og beite ved Øverby, Landbruksavd.

  Presentasjoner fra møtet 14. september 2022

  Kommende plansaker

  Presentasjon - Haugsbygd  Arena

  Kommuneplanens arealdel

  Presentasjoner fra møtet 19.oktober 2022

  HP 2023-2026 formannskapet ved rådmann og kommunalsjef i økonomi

  Ringvold Frukthage ved Martin Bremnæs

  Utkast til Næringsplanen ved næringsrådgiver Linge og næringssjef Slaaen

  Revidering av Næringsplanen ved næringsrådgiver Linge og næringssjef Slaaen

  Kommuneplanens arealdel ved ass. rådmann Herdlevær

  Presentasjoner fra møtet 16. november 2022

  16.11.22 - Formannskapsmøte - orientering fra Næringstemaet

   Formannskapet presentasjon - Kommuneplanens arealdel 

   

  Formannskapets strategikonferanse 09. og 10. juni 2022
  Presentasjoner fra 09. juni 

  Månedsrapport april/1. tertial. Tallene med kokretisering av utfordringene i de ulike sektorene. Ved rådmannens ledergruppe

  Status NAV Ringerike ved NAV leder Bente Jansen

  Presentasjon fra 10. juni

  Reguleringsplaner og planer i planstrategi ved enhetsleder Denneche og ass. rådmann Herdlevær

  IT og Digitalisering – oppfølging av vedtak 2021.Bredbåndstrategi. Ved Digitaliseringssjef Tor Eid og Ikt-sjef Torkjell Dahl

  Eiendomsstrategi – status så langt. Kostnader ved bygg/eiendom som ikke brukes (ref. energikostnader). Ved enhetsleder Knut Kjennerud, eiendomssjef Pål Rishovd og rådgiver Marja Lygra Høgås

   Arbeidsmiljøutvalget 

  Presentasjon fra møtet 17. februar 2022

  Avviksrapport 2021 ved Pedersen, rådgiver i HR 

  Sykefravær 2021 og sterkere tilbake ved Steinmo, kommunalsjef HR

  10-faktor undersøkelsen 2021 ved Steinmo, kommunalsjef HR

  Aktuelt fra HR ved Steinmo, kommunalsjef HR

  Fremdrift svar ut tilsyn fra Arbeidstilsynet 23 november 21 ved Myhre Bråthen, kommunalsjef

  Presentasjon fra møtet 21. april 2022

  Avviksrapport 1 kvartal 2022 v. kvalitetssjef Kristoffer H. Pedersen

  Presentasjon - Bedriftshelsetjenesten ved Karianne Bakke Loe

  Evaluering av Ringerike kommunes håndtering av Covid-19

  Presentasjon fra møtet 16. juni 2022

  Orientering ved konst. kommunlasjef HR, Siri Van Kervel Røskaft

  Avviksrapport 2. kvartal 2022 ved Kvalitetssjef H. Pedersen

  Sterkere tilbake ved konstituert kommunalsjef Van Kervel Røskaft

  Presentasjon fra møtet 22. september 2022

  HMS kriterier miljøfyrtårnsertifisering helse og omsorg V/ Bente Elsrud Anfinnsen, klima- og miljøsjef og Rune Faksvåg, rådgiver HR avd.

  Orientering fra kommunalsjef HR

  Sykefravær

  Orientering - Bedriftshelsetjenesten ved Karianne Bakke Loe, KAM Avonova

  Presenasjon fra møtet 10. november 2022

  Orientering fra kommunalsjef HR Drægalid Andersen

  Budsjett og handlingsplan 2023-2026 - Prioriterte områder i arbeidsmiljøarbeidet ved kommunalsjef HR Drægalid Andersen

  Sykefravær 3. kvartal 2022 ved kommunalsjef HR Drægalid Andersen

  Orientering fra Bedriftshelsetjenesten Bakke Loe, Avonova

  Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd (HOV)

  Presentasjon fra møtet 08. mars 2022

  Status TØRN v/Kristin Akre-Hansen

  Presentasjoner fra møtet 04. april 2022

  HOV 050422 - NAV Ringerike

  Veileder for tildelingspraks 2022

  Presentasjoner fra møtet 10. mai 2022

  Orientering  Kirkens Bymisjon

  Presentasjon Hovedutvalget for helse omsorg og ve lferd 10.05.2022

  10.05.22 Presentasjon for Ringerike kommune helse omsorg og velferd-jh

  HOV 10.05.22 Ringerike Frivilligsentral 2022

  Presentasjoner fra møtet 16. august 2022.

  HOV 16.08.22  - Verdensdagen for psykisk helse #Løft blikket.

  Presentasjon  - Koordinerende enhet

  Presentasjoner fra møtet 06. september 2022

  Temaplan for kompetanse HOV 06.09.2022

  Kvalitet og pasientsikkerhet HOV 6. 

  Presentasjon fra temamøte 02. november 2022

  Hønefoss og tettsteder - Utvikling ved Adeline Arnesen, arealplanlegger

  Presentasjon  fra møtet 08. november 2022

  Styrking av digital kompetanse hos sårbare eldre: - samarbeid med Seniornett ved Astrid Lundesgaard

   Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK)

  Presentasjoner fra møtet 09. mars 2022

  Elev- og foreldreundersøkelsen - Nasj prøver - Høsten 2021 - HOK 9.3.22

  Presentasjon HOK 090322 Kultur og Idrett 

  Presentasjoner fra møtet 11. mai 2022

  Forvaltningsrevisjon psykisk helse og rus HOK 110522 (002)

  Presentasjon fra møtet 17. august

  HOK. 17.08.22 - Verdensdagen for psykisk helse - Løft blikket

  Presentasjon fra møtet 07. september 2022

  Presentasjon - Læringsmiljøprosjekt 2022-2024 ved Mathiesen, skolefaglig rådgiver

  Presentasjon fra møtet 09. november 2022

  En inkluderende og åpen møteplass for ungdom ved Koch, kutur og idrett

  Ringerike kulturskole ved rektor Dagny Krogness

  Kulturstrategi - Status og foreløpige funn ved kultursjef Øyvind Norstrøm

  Eldrerådet

  Presentasjoner fra møtet 28. mars 2022
  Presentasjoner fra møtet 09. mai 2022'

  Eldrerådets konferanse

  Presentasjoner fra møtet 20. juni 2022

  Koordinerende enhet ved Torhild Lien

  Presentasjoner fra møtet 29. august 2022

  Orientering – Hønefoss sykehjem – pågående utredningsarbeid ved Heidi Lafton, rådgiver i Helse.

  Orientering – Verdensdagen for psykisk helse ved Reni Odden, Frivilligkoordinator, kultur og idrett.

  Presentasjoner fra møtet 31. oktober 2022

  Helhetelig pårørendestøtte i Ringerike kommune

  Styrking av digital kompetanse hos sårbare eldre - samarbeid med seniornett

  Rådet for funksjonshemmede

  Presentasjoner fra møtet 03. mai 2022

  Kommuneplanens arealdel

  Veileder for tildelingspraksis 2022 

  Presentasjoner fra møtet 30.august 2022

  RFF 30.08.22 Verdensdagen for psykisk helse

  Omsorgstrapp mm.

  Presentasjon BPA

  Administrasjonsutvalget

  Presentasjoner fra møtet 08. juni 2022

  ADM utvalget Diverse informasjon fra kommunalsjef HR

  Presentasjon av lærlinger_PDF

  Presentasjoner fra møtet 21. september 2022

   Informasjon fra kommunalsjef HR Eli Drægalid Andersen

  2021

  Presentasjon fra møtet 04. februar 2021

  Smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling 

  Presentasjon fra møtet 11. mars 2021

  Karin Møller

  Presentasjon fra møtet 25. mars 2021

  Status - Covid-19 v/karin Møller, kommuneoverlege.

   Struktur og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel vprosjektansvarlig Bente Elsrud  Anfinnsen og prosjektledere Guro Li og Ellen Margrethe Stabursvik

  Presentasjon fra møtet 08. april 2021

  KS 08.04. 21 Regnskap 2020

   Presentasjon fra møtet 06. mai 2021

  Økonomirapport mars 2021 ved rådmann Tore Isaksen

  Orientering – Slam gebyr V/Hilde B- Fivelsdal

  Orientering - Fosseparken ved Tom Erik Aasheim

  Orientering - RIK resultat 2020 ved Roskiftet og Sunnset

   Presentasjoner fra møtet 03. juni 2021

  Orientering - USN ved Dekan Hans Anton Stubberud 

  Orientering – Kryssløsning ved USN ved Knut Kjennerud

  Orientering – Driftsendring og tilpasninger i Helse og omsorg ved Kommunalsjef Christine M. Bråthen.

  Orientering – 1. tertial ved rådmann Tore Isaksen og kommunalsjef Gyrid Christoffersen

  Presentasjoner fra møtet 09. september 2021

  Prosjekt «Nye veier» ved Morten Klokkersveen, direktør utbyggingsportefølje 3 (FRE16)

  Kulturhuset i Hønefoss ved Aslaksrud, prosjektleder og Per Christian Gomnæs, styreleder Stiftelsen Ringerike kultureiendom

  Monserud renseanlegg ved kommunalsjef, Hilde B. Fivelsdal

  Presentasjon fra møtet 30. september 2021

  Utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme v. Camilla Hålien Johansen Sør-Øst politidisrikt

  Oppfølgning av vedtak sak 82-21 - Gebyr slam v. Kommunalsjef, Hilde B. Fivelsdahl

  EnviDan - Selvkost v. Henrik Akerhaugen

  Strukturutredning i helse og omsorg ved leder for Ad-hoc utvalget Runar Johansen

  Økonomirapport 2. tertial 2021 ved rådmann, Tore Isaksen

  Presentasjon fra møtet 11. november 2021

  Presentasjon - Ringerike kirkelige fellesråd v. John Johnsen

  Presentasjon - Oppvekstreform v. Skålien

  Presentasjon - Heltidskultur v.kommunalsjef Trude B. Steinmo

  Presentasjon - KLP v. Rune Roalkvam

  Presentasjoner fra møtet 10. desember 2021

  Presentasjon - Treklyngen ved Rolf Jarle Aaberg

  BioJet

   Formannskapet 

  Presentasjon fra møtet 23. februar 2021

  Orientering - Regnskap 2020 v/ rådmann Tore Isaksen og kommunalsjef Økonomi, Gyrid Christoffersen

  Presentasjon fra møte 27. april 2021

  Gebyr slam - sette ned gebyr etter ny selvkostberegning.

   Presentasjon fra møtet 25. mai 2021

  Presentasjon - Økonomirapportering 1. tertial 2021 ved kommunalsjef Gyrid Christoffersen og rådmann Tore Isaksen

  Presentasjoner fra møtet 25. august 2021

  Vurderinger parkeringsplasser Heradsbygda onmsorgssenter

  Økonomirapport ved Rådmann Tore Isaksen

  Presentasjoner fra møtet 21. september 2021

  Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi_2 gangs behandling ved klima- og miljøsjef Bente E. Anfinnsen

  Status brannstasjon sør ved kommunalsjef, Hilde B. Fivelsdal

  Presentasjon fra møtet 27. oktober 2021

  Arbeid- og inkludering - og Menova på dagsorden ved Enger, daglig leder og Moholdt, styrets leder

   

  Presentasjoner fra møtet 24. november 2021

  Presentasjon FS 24.11.2021 Disp og fossefond

   

  Presentasjoner fra møtet 20. januar 2021

  Arealstrategi ved Inger Kammerud, Byplansjef

  Presentasjoner fra møtet 17. februar 2021

  Hov ungdomsskole - grunnforhold og avbøtende tiltak v/Jostein Nybråten

  Strandhager v/SmartBo

  Batterfabrikk og 424 Områderegulering for Follummoen v/Harriet Slaaen

  Status strukturutredning Helse og Omsorg v/Heidi Lafton

  Fordelen med å sette grenser v/Tom Erik Bakkely Aasheim

  Skredforebygging i Ringerike kommune v/Magnus Nilholm og Hanne Wilhelmsen

  En historie om tings forandring - Covid-19 v/Karin Møller

   Follummoen

  Presentasjoner fra møtet 17. mars

  Lloyds Marked v/Haakon Tronrud og Ellen Grønlund

  Mål innen klima og livet på land i kommuneplanens samfunnsdel v/Bente Elsrud Anfinnsen og Ellen Margrethe Stabursvik

  Presentasjoner fra møtet 21. april

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2023 - avklaringer om mål om bærekraft for klima og naturmiljø, samt visjon, slagord og verdier ved klima- og miljøsjef Bente E. Anfinnsen.

  Presentasjoner fra møte 19. mai

  Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi_1 gangsbehandling_orientering til strategi og plan

  Presentasjoner fra møtet 15. juni

  Næring ved Harriet Slaaen, næringssjef

  Utvikling av Schjongslund ved Hilde B. Fivelsdal, kommunalsjef

  Presentasjoner fra møtet 15. september 2021

  KDP for masseforvaltning ved Hanne Wilhelmsen

  Kommende plansaker med kart over - Dyrket og dyrkbar mark

  Kommende plansaker ved ass.rådmann Heming R. Herdlevær

  Kart - Ask

  Kart - Hallingby

  Kart - Hensmoen

  Kart - Hønefoss - Heradsbygda-Haugsbygd

  Kart - Nes i Ådal

  Kart - Ringmoen Somma

  Kart - Ringåsen

  Kart - Sokna

  Kart - Tyristrand - Nakkerud

  Kart - Veme

  Kart - Viul

  Kart - Åsa

  Dyrkbar og dyrka jord på gule områder - grupper

  Presentasjoner fra møtet 20. oktober

  Aktive reguleringsplanprosesser v. Åshild Lie og Kommunal kompensasjonsordning v. Lina-Maria Ling

  Rådmannens budsjettforslag 2022 og Handlingsplan 2022-2025 v. rådmann, Isaksen

  Rådmannens forslag til Betalingsreglement 2022

  Rådmannens forslag - Budsjett på 1-2-3 

  Presentasjoner fra møtet 17. november

  424 Presentasjon formannskapet onsdag_Follummoen og Olsvika

  Bredbånd Formannskap 2021.11.17

  Formannskapets strategikonferanse 10. og 11. juni 2021

  Presentasjoner fra møtet 10. juni

  Digitalisering og IT ved Tor Eid, digitaliseringssjef og Torkjell Dahl, leder IT

  Næringsutviklingsarbeid ved Harriet Slaaen, næringssjef med flere

  Presentasjon - Boligstiftelse, boligsosialt arbeid ved Christine M. Bråthen

  Presentasjon - Opphevelse av boligstiftelser som er opprettet av kommunen ved Tore Isaksen, rådmann

  Presentasjon - Eiendomsdrift ved Pål Rishovd, eiendomssjef

  Presentasjon fra møtet 11. juni

  Status økonomi Ringerike kommune  ved rådmann Tore Isaksen 

  Utfordringsbilde under og etter pandemien i forhold til psykisk helse ved Christine M. Bråthen og Marianne Mortensen 

  Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA)

  Presentasjoner fra møtet 08. februar 2021

  Skredforebygging i Ringerike kommune

  Presentasjon fra møtet 08. mars 2021

  Presentasjon Lloyds marked i fm 1 gangsbehandling v/Tronrud Eiendom

  Orientering Bergland ved Ane Rydland 

  Frivilligstrategien ved Victoria Koch

  Presentasjon fra møtet 10. mai 2021

  Orientering – Arbeidet med by og formingsveilederen ved kommunalsjef Hilde  B. Fivelsdal

  Presentasjon fra møtet 07. juni 2021

  Orientering til HMA - Bergland v/rådgiver Ole Anders Moskaug

  Presentasjon fra møtet 16. august 2021

  Presentasjon trafikksikkerhet ved Tom-erik Bakkely Aasheim

  Presentasjon Fosseparken ved Tom-Erik Bakkely Aasheim

  Presentasjoner fra møtet 06. september 2021

  Kommende plansaker

  Orientering - KDP for masseforvaltning

   Presentasjoner fra møtet 11. oktober 2021

   Presentasjon - Petersøya og Løkenåsen hageby ved Metin Nawzad Rashid

  Trafikksikkerhet ved Benterud skole v. Tone-Anne S. Rundtom, avdelingsleder Benterud skole

  Presentasjon fra møtet 08. november 2021

  Presentasjon for HMA november 2021 - vannområde Tyrifjorden

  Presentasjoner fra møte 06. desember 2021

  El-sparkesykkel - status ved enhetsleder Knut Kjennerud

  Hovedutvalget for oppvekst og kultur

  Presentasjoner fra møte 14. april 2021

  Status Korona og tiltak i sektoren ved kommunalsjef Marianne Mortensen 

  Frivillighetens hus ved Marja L. Høgås

  Presentasjon fra møte 12.mai 2021

  Pilot Tyristrand

  Ledertalenter

   Presentasjoner fra møtet 09. juni 2021

  Workshop - Prosjekttilskudd ved Kristine S. Fodnæss, kulutradm.

  Presentasjon fra møtet 18. august 2021

  Frisklivssentralen ved Stine H. Martinsen, frisklivskoordinator.

  Presentasjon fra møtet 10. november 2021

  Presentasjon -- Rådmannens forslag til budsjett  -  For sektor familie og utdanning 2022 v.kommunalsjef Mortensen

  Integreringsrådet

  Presentasjoner fra møtet 02. februar 2021

  Presentasjon startlån v/Tine Solbakken

  Presentasjon flyktningetjensten v/Læringssenteret

  Presentasjon fra møtet 01.september 2021

  Presentasjon flyktninger - Læringssenteret for voksne ved Gunhild Versland og Kirsti Lien Svarstad

  Presentasjon fra møtet 03.november 2021

  Besøk på Læringssenteret

  Presentasjoner fra møtet 02. februar 2021

  Handlingsplan Leve Hele Livet v/Kristin Akre Hansen

  Vaksinasjonsinfo v/Kristin Andresen 

  Presentasjoner fra møtet 01.september 2021

  Helsefellesskapet i Vestre Viken ved Nina Nordgaard

  Presentasjoner fra møtet 29.september

  Strukturutredning i helse og omsorg ved leder for Ad-hoc utvalget Runar Johansen

  Presentasjoner fra møtet 03. november 2021

  Styrking av digital kompetanse hos sårbare eldre v/Astrid Lundesgaard

  Presentasjoner fra møtet 09. februar 2021

  BPA v/Ingunn Camilla Tangen og Toyni Kristiansen

  Omsorgsstønad v/Ingunn Camilla Tangen og Toyni Kristiansen

  Covid-19 v/Kommuneoverlegen Karin Møller

  Leve Hele Livet v/Kristin Akre-Hansen

  Resultat fra brukerundersøkelsen Hva er viktig for deg? v/Kristin Akre-Hansen

  Presentasjoner fra møtet 09. mars 2021

  Hov øst/vest v/ Trond Skogdal, Toyni Kristiansen og Elisabeth Innervik

  Legevakta v/Trond Skogdal og Kine Mauseth

  Nytt Blikk - status hjemmetjenesten v/Anne Marie Thomle Brager

  Presentasjoner fra møtet 13.april 2021

  Utvikling til heltidskultur v/ Trude Bredal Steinmo

  Ledertalenter v/Trine Brørby

  Kompetanseutvikling i helse og omsorg 2021 v/Astrid Lundesgaard

  Presentasjoner fra møtet 11.mai 2021

  Heradsbygda omsorgssenter v/Inger Gåsbakk Grønvold

  Familiens hus v/Vibeke Malvik

  Folkehelse og friskliv v/Lina Marie Brathaug Frantzen og Stine Haughovd-Martinsen

   Presentasjon fra møtet 09. september 2021

  Helsefellesskapet i Vestre Viken ved Nina Nordgaard

  Presentasjon fra møtet 12. oktober 2021

  Forebyggende enhet v/ Elin T. Klevberg og Heidi Øyen

  Presentasjoner fra møtet 09. november 2021

  FACT v/Knut Holte

  Tjenestetilbudet psykisk helse og rus v/Annlaug Helgerud

   Arbeidsmiljøutvalget

  Presentasjon fra møtet 22. april 2021

  Orientering - status nedbemanningsprosess Hov øst/vest v/kommunalsjef Trude B. Steinmo

  Orientering - Sykefravær 1. kvartal ved kommunalsjef Trude Bredal Steinmo

  Avviksrapport 1. kvartal ved kvalitetssjef Kristoffer Høyby Pedersen

  Orientering - Vaksinasjonsprogrammet ved Rune Faksvåg

  Presentasjon fra møtet 16. juni 2021

  Nytt skolebygg Hov ungdomsskole ved Tone Sandvik

  Sterkere tilbake ved Toyni M. Kristiansen, enhetsleder

  Avviksrapport 2.kvartal 2021 ved Kristoffer Høyby Pedersen, kvalitetssjef

  AKAN mai 2021 ved Rune Faksvåg, rådgiver HR 

  Aktuelle HR-saker ved kommunalsjef Trude B. Steinmo

  Rådet for funksjonshemmede

  Presentasjon fra møtet 31. august 2021

  Orientering om Helsefellesskapet i Vestre Viken og Ringeriksområdet

   

  Ungdomsrådet

  Presentasjon fra møtet 31. august 2021

  0- visjon om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

   Administrasjonsutvalget

  Presentasjoner fra møtet 01.september 2021

  Microsoft 365

  Etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i Ringerike kommune

  2020

  Kommunestyret

  Presentasjoner fra møtet 06. februar 2020

  Virkemidler i alkoholloven v/Fylkesmannen i Oslo og Viken

  Presentasjoner fra møtet 03. mars 2020

  Presentasjon - Regnskap 2019 Ringerike kommune v/Rådmann. KS 03.03.20

  Presentasjoner fra møtet 04. juni 2020

  Orientering - Status gjenåpning av barnehager og skoler v/kommunelsjef Marianne Mortensen

  Presentasjoner fra møtet 25.juni 2020

  Planstrategi 2020-2023 og planprogram

  Presentasjoner fra møtet 08. oktober 2020

  Arealstrategi - Digitalpolitisk medvirkning på kart

  Verksted om kommuneplanens samfunnsdel og strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet

  Arealstrategi og bærekraftig mobilitet

  Presentasjoner fra møtet 05. november 2020

  Pakke fra regjeringen 1. halvår 2021 v/ rådmann Tore Isaksen

  Presentasjoner fra møtet 11. desember 2020

  Ringerike kommune har blitt Miljøfyrtårn 

  Presentasjoner fra møtet 22. desember 2020

  Orientering - Status Covid-19 v/ kommuneoverlege Karin Møller

  Formannskapet

  Presentasjoner fra møtet 22. januar 2020

  Investeringsprosjektene v/Terje Dahlen, ass. rådmann

  Presentasjoner fra møtet 18. februar 2020

  Regnskap 2019 Ringerike kommune

  Presentasjoner fra møtet 22. april 2020

  Orientering - 1. kvartal v/rådmann Tore Isaksen

  Presentasjoner fra møtet 26. mai 2020

  Orientering - Friluftslivskartlegging og verdsetting V/Tom-Erik Bakkely Aasheim

  Presentasjoner fra formannskapet strategikonferanse 10. juni 2020

  Presentasjon KOSTRA v/rådmann, ass. rådmann og kommunalsjefene - Marianne Mortensen, Christine M. Bråthen, Hilde B. Fivlesdal og Trude B. Steinmo

  Sykefravær v/kommunalsjef Trude Bredal Steinmo.

  Prognose v/rådmann Tore Isaksen

  kommunebarometeret v/Karoline A. Fagervold avd. budsjett og analyse

  Status investeringsprosjektene og hvordan forvalte dette inn i fremtiden v/enhetsleder Jostein Nybråten og ass. rådmann Terje Dahlen

  Eiendomsforvaltning v/kommunalsjef Hilde B. Fivelsdal og ass. rådmann Terje Dahlen

  Presentasjoner fra formannskapet strategikonferanse 11. juni 2020

  Sektor for strategi og utvikling v/ass. rådmann Terje Dahlen

  USN Partnerskap v/ Steinar Aasnes

  Hva skaper regional næringsutvikling v/Torger Reve

  Etter Covid-19, muligheter for regional utvikling v/Ulas Burkay

  Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi v/ klima- og miljøsjef Bente E. Anfinnsen og byplansjef Inger Kammerud

  Arealstrategi og bærekraftig mobilitet - Innledning til gruppearbeid

  Kommuneplanens samfunnsdel - gruppeoppgave

  Nasjonalt – smartby veikart

  Hjertelia v/Knut Kjennerud

  Presentasjoner fra formannskapsmøte 16. juni 2020

  Byutvikling av og for Hønefoss

  Konseptutredning for ByLab Hønefoss

  Presentasjoner fra temamøte for formannskapet og HMA 25.august 2020

  Presentasjon - Veien videre for Ringerike v/ass. rådmann Terje Dahlen

  Presentasjon - Samfunnsplanlegging gjennom byplanen v/byplansjef Inger Kammerud

  Presentasjon - Planprosessen i Ringerike kommune v/avd.leder Katrine Kammerud

  Presentasjon fra møtet 24. november 2020

  Orientering Borgerenga

  Presentasjoner fra møtet 15. desember 2020

  Orientering Arealstrategi v/Inger Kammerud, byplansjef

  Formannskapets strategi og plan

  Presentasjon fra møtet 12. februar 2020

  Presentasjon - områderegulering-kommunedelplan-kommuneplan v/Inger Kammerud, byplansjef

  By- og formingsveileder v/Inger Kammerud, byplansjef

  Planstrategi og planprogram kommuneplanens samfunnsdel strategi og plan v/Bente Elsrud Anfinnsen og Katrine Kammerud

  Presentasjon fra møtet 20. mai 2020

  Orientering - Status Corona v/kommuneoverlege Karin Møller

  Orientering - Status gjenåpning av barnehager og skoler v/kommunalsjef Marianne Mortensen

  Orientering - Økt kapasitet Covid-19 2020 v/kommunalsjef Christine Myhre Bråthen

  Månedsrapport - Prognose april 2020 v/rådmann Tore Isaksen

  Orientering - Ringerikspakka v/ass. rådmann Terje Dahlen

  Presentasjoner fra møtet 16. september 2020

  Bylab, aktive reguleringsplaner, samferdselsprosjekter, status næringsarbeid og div. aktuelle saker v/ass. rådmann Terje Dahlen

  Status miljøfyrtårn v/klima- og miljøsjef Bente E. Anfinnsen

  Presentasjon fra møtet 21. oktober 2020

  Presentasjon av budsjett 2021 og HP 2021 - 2024 v/ rådmann Tore Isaksen 

  Administrasjonsutvalget

  Presentasjoner fra møtet 28. januar 2020

  Nytt blikk - Sterkere tilbake v/kommunalsjef HR, Trude Bredal Steinmo

  Presentasjoner fra møtet 27. mai 2020

  Orientering - Status Korona fra et HR-perspektiv v/kommunalsjef Trude B. Steinmo

  HOV

  Presentasjoner fra møtet 10. Mars 2020

  Orientering - Coronavirus 10. mars 2020 v/kommuneoverlegen Karin Møller

  Presentasjon - Boligsosialt arbeid v/Tine Solbakken og Tom Morten B. Nilsen

  Presentasjon av administrativ oppfølging av saker behandlet i HOV 2019 v/ kommunalsjef Christine Myhre Bråthen

  Presentasjoner fra møtet 18. august 2020

  Faste orienteringer v/kommunalsjef Christine M. Bråthen

  Presentasjoner fra møtet 13. oktober 2020

  Regnbuen og Villan v/Audun Løvstad og Annlaug Helgerud

  NAV v/Bente Jansen

  Aurora og Menova v/Reni Karoline Odden og Magne Enger

  Kommuneplanens samfunnsdel v/Ellen M. Stabursvik og Heidi E. Lafton

  HMA

  Presentasjoner fra møtet 03. februar 2020 

  Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven v/ Kristine Grønlund

  Presentasjoner fra møtet 09.mars 2020 

  Orientering trafikkmålinger V/Erik Josephson

  Presentasjoner fra møtet 12. oktober 2020

  Samlet presentasjon om kommuneplanens samfunnsdel 

  Presentasjoner fra møtet 09. november 2020

  Boligbebyggelse LNF områder ved Arne Lange Hellum, leder for byggesak og Inger Kammerud, byplansjef

  Presentasjon fra møtet 30. november 2020

  Presentasjon Borgerenga

  HOK

  Presentasjoner fra møtet 11. mars 2020

  Presentasjon - Pilotprosjekt Ungdomsplassen 2019-2020 v/Kiahma Whelan, prosjektleder

  Presentasjoner fra møtet 19. august 2020

  Miljøveilederrollen skolen v. Ingvild Agnes Strande og Lena Marie Skakstad

  Befolknings- og elevtallsprognoser 2021-2034 v/kommunalsjef Marianne Mortensen

  Presentasjoner fra møtet 14. oktober 2020

  Kommuneplanens samfunnsdel v/Kommunalsjef Marianne Mortensen 

  Presentasjoner fra møtet 11. november 2020

  Vold og overgrep mot barn - tiltak i Ringerike kommune

  Presentasjon Budsjett 2021-2024 ved kommunlasjef Marianne Mortensen

  Arbeidsmiljøutvalget

  Presentasjoner fra møtet 03. september 2020

  Sykefravær 2. kvartal v/kommunalsjef HR, Trude B. Steinmo

  Orientering - barnehage-  og skolestart koronakonsekvensen v/kommunalsjef Marianne Mortensen

  AKAN-utvalget risikovurdering og kursinformasjon grunnkurs arbeidsmiljø v/Rune Faksvåg

  Orientering - Covid - 19 tilpassinger - ansatte v/kommunalsjef Christine M. Bråthen

  Avviksstatistikk januar - juli 2020 v/kvalitetssjef Kristoffer H. Pedersen

  Presentasjoner fra møtet 12. november 2020

  Kommuneplanens samfunnsdel v/Bente Anfinnsen

  Etiske retningslinjer - habilitet v/ kommunalsjef Trude B. Steinmo

  Sykefravær 3. kvartal 2020 v/kommunalsjef Trude B. Steinmo

  Avviksstatistikk januar - oktober 2020 v/Kristoffer Høyby Pedersen

  Ungdomsrådet

  Presentasjoner fra møtet 03. november 2020

  Budsjett 2021 v/Karoline Ansok Fagervold

  Presentasjoner fra møtet 01. desember 2020

  Workshop PostLocal

  2019

  Kommunestyret

  Presentasjoner fra møte 7. mars 2019

  Støygrenser for datasenter v/ klima- og miljøsjef, Bente E. Anfinnsen

  Regnskap for 2018 v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Presentasjoner fra møte 2. mai 2019

  Månedsrapport - prognose per mars 2019 v/kommunalsjef Gyrid Løvli

  Presentasjoner fra møtet 27. juni 2019

  Bondelaget - Status, betydning og fremtid. v/Harald Fagerås

  Regional planprosess og planprogram v/ Buskerud fylkeskommune

  Presentasjoner fra møtet 5. september 2019

  Orientering - Tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger. Private stikkledninger. v/Jostein Nybråten

  Orientering - Områderegulering 2.gangs behandling (Byplan) v/Terje Dahlen og Inger Kammerud

  Orientering - Rapport Buskerudmuseet v/Gisle Skaaden

  Orientering - Forvaltningsrevisjon
  2019 - Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid v/Gisle Skaaden

  Presentasjon fra møte 12. desember 2019

  Orientering - Hønefoss skole v/Hilde B. Fivelsdahl, kommunalsjef

  Folkevalgteopplæring 2019

  Presentasjon fra møte 31. oktober 2019

  Rådmannens presentasjon av budsjettet 2020 HP 2020 - 2023

  kommunale budsjetter v/kommunalsjef. Gyrid Christoffersen

  KS Kommunesektorens organisasjon v/Tina Skarheim, KS BTV

  Kostra v/Gyrid Christoffersen, kommunalsjef

  Kostra-analyse 2018 v/Gyrid Christoffersen, kommunalsjef 

  Formannskapet

  Presentasjon fra møte 21. mai 2019

  Månedsrapport prognose 1. tertial 2019 v/ kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Prosjekter som griper inn i skolevei til nye Ullerål v/Erik Josephson og Arne Andersen

  Hønefoss skole v/ Rådmann, kommunalsjef, Aagotnes og Fivelsdal

  Presentasjoner fra møte 19. februar 2019

  Næringsstrategi v/ næringssjef, Harriet Slaaen

  Støygrense / Kryptovault på Follum v/ klima- og miljøsjef, Bente E. Anfinnsen og kommuneoverlege, Karin Møller  

  Regnskap 2018 v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Presentasjon fra møtet 18.juni 2019

  Prosjekt "Forberedende samtale" v/ prosjektleder, Ulrika Hästbacka

  Presentasjon fra møtet 27. august 2019

  Status planer forrige periode og arbeid planstrategi mm v/Bente E. Anfinnsen og Terje Dahlen

  Områderegulering Hønefoss (byplanen) Gjennomgang av planforslaget til 2.gangsbehandling v/Inger Kammerud og Terje Dahlen

  Presentasjon fra møte 22. oktober 2019

  Budsjett 2020 - HP 2020-2023 Rådmannens forslag - FS 22.10.19

  Betalingsreglement 2020. Rådmannens forslag

  Plan og strategi

  Presentasjoner fra møte 13. februar 2019

  Politisk innspill formannskapet fra Scala Eiendom

  Innspill til mannskapet strategi og plan fra AKA

  Presentasjoner fra møte 22. oktober 2019

  FNs bærekraftsmål - prioriterte fokusområder

  Næringsplan v/næringssjef, Harriet Slaaen

  Byreglement 2020 v/næringssjef, Harriet Slaaen

  Presentasjoner fra møte 7. november 2019

  Verksted FNs Bærekraftmål (Program mm)

  Vedlegg:

  Presentasjon fra møte 20. november 2019

  Presentasjon v/ Terje Dahlen, ass. rådmann

  HMA

  Presentasjoner fra møte 8. april 2019

  Presentasjon om skoleveistiltak - Ullerål v/Utbyggingsenheten, Erik Josephson og Arne Andersen

  Liste over tiltak v/Utbyggingsenheten, Erik Josephson og Arne Andersen

  HOV

  Presentasjoner fra møte 4. juni 2019

  Ventelister pr. mai 2019 v/kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen

  Habilitering- og rehabiliteringsplan Del 1 v. Anne Marie Thomle Brager

  Habilitering- og rehabiliteringsplan Del 2 v. Anne Marie Thomle Brager

  Presentasjoner fra møte 20. august 2019

  Status Nytt Blikk Helse og omsorg v/Kristin Akre-Hansen

  HOK

  Presentasjoner fra møte 13. november 2019

  Prosjekter som griper inn i skolevei til nye Ullerål. HOK 13.11.19 v/Erik Josephson

  Presentasjon av sektor v. Marianne Mortensen, kommunalsjef HOK 13.11.19

  Hønefoss skole presentasjon v/Frøislie, avd. leder teknisk forvaltning

  FS Strategikonferanse 11. og 12. juni 2019

  Presentasjoner fra møte 11. juni 2019

  Fortid, nåtid og fremtid v/Jan Solgård, Ole Haakon Opperud, Arne Sørland og Erik Karlsen

  Organisasjonsendring hos rådmannen v/rådmann

  Folkehelseoversikten 2019 v/kommunalsjef, Marianne Mortensen

  Folkehelse v/kommunalsjef, Marianne Mortensen, Christine M Bråthen og Magnar Ågotnes

  Kommunebarometeret v/kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Økonomi og rammer for arb. med HP 2020 - 2023. v/kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Status og utfordringer vva og beredskap v/kommunalsjef, Hilde B. Fivelsdahl

  Boligstiftelsen status og fremtid v/styreleder, Gjermund Riise Brekke

  Presentasjoner fra møte 12. juni 2019

  Utredning eiendomsforvaltningen v/ass. rådmann

  Status/erfaringer/fremover v/ass. rådmann

  Status it-drift v/kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Fremtidig driftsform for Aurora v/kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen og Trude Bredal Steinmo

  2018

  Kommunestyret

  Presentasjoner fra kommunestyrets møte 06. september 2018

  Presentasjoner fra planverksted for kommunestyret:

  Transportsystemet og grønn mobilitet v/Terje Dahlen, ass.rådmann

  Hønefoss transportutredning v/ Linn Verde Thon, Rambøll

  Presentasjoner fra kommunestyrets møte 28. juni 2018

  Områderegulering Hønefoss v/Linda Nethus, plankontoret

  Omorganiseringsprosesser v/Torkel Halvorsen, Buskerud Kommunerevisjon

  Formannskapet

  Presentasjoner fra strategiseminar 12. og 13. juni 2018

  Ordfører

  Vekstbarometer v/Steinar Aasnæss

  Catch media

  Landbrukskontoret

  Landbruk i Buskerud og Ringerike v/ Buskerud bondelag

  Nedre Lerberg gård

  Gårdbruker i Ringerike, nå og for fremtiden v/Christine Næss Mathiesen

  Kommunebarometeret v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Nøkkeltall for utarbeidelse av budsjett v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Eiendomsskatt - workshop v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Endringsarbeid" og "Omstilling og inovasjon gir gode kommuner" v/Rådmann Tore Isaksen

  Presentasjon av tjensteområder v/kommunalsjefene Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen og Christine Myhre 

  Presentasjon av tjenesteområde Samfunn v/kommunalsjef Gunn Edvardsen

  Om organisasjonen v/ kommunalsjef Trude Bredal Steinmo

  Arbeidsgiverpolitikk v/kommunalsjef Trude Bredal Steinmo

  Kulturinvesteringer v/kommunalsjef Magnar Ågotnes

  2017

  Formannskapet

  Presentasjoner fra strategiseminar 13. og 14. juni 2017

  Ordfører

  Rådmann

  Presentasjoner fra kommunalsjefene:

  Økonomi

  Barn og unge

  Helse og omsorg

  Skole

  Presentasjon fra:

  Kunnskapsbyen Lillestrøm

  2016

  Formannskapet

  Presentasjoner fra møte 19. april 2016

  HRA

  Menova

  Miljø og areal

  Rambøll

  Ringeriksbadet

  Ringeriks-Kraft

  Presentasjoner fra møte 15. mars 2016

  Investeringsposjektene

  Presentasjoner fra møte 19. januar 2016

  Bruker- og pårørendeundersøkelse

  Kommunal planstrategi 2016-2020

  Kommunestyret

  Fra møtet 28. april 2016

  Ringerike Boligstiftelse

  Kommuneøkonomi del 2

  Fra møtet 31. mars 2016

  Kommuneøkonomi del 1

  Fra møte 09. februar 2016

  Integrering av flyktninger

  Fra møte 28. januar 2016

  Kontrollutvalget

  Hovedkomiteen for miljø og areal (HMA)

  Fra møtet 18. januar 2016

  Temamøte 18.01.16

  Siste endret: 30.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?