Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Presentasjoner fra politiske møter

Innhold

  Presentasjoner fra politiske møter

  Her finner du presentasjoner fra ulike temamøter i formannskapet, kommunestyret og utvalg.

  2021

  Presentasjon fra møtet 04. februar 2021

  Smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling 

  Presentasjon fra møtet 11. mars 2021

  Karin Møller

  Presentasjon fra møtet 25. mars 2021

  Status - Covid-19 v/karin Møller, kommuneoverlege.

   Struktur og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel vprosjektansvarlig Bente Elsrud  Anfinnsen og prosjektledere Guro Li og Ellen Margrethe Stabursvik

  Presentasjon fra møtet 08. april 2021

  KS 08.04. 21 Regnskap 2020

   Presentasjon fra møtet 06. mai 2021

  Økonomirapport mars 2021 ved rådmann Tore Isaksen

  Orientering – Slam gebyr V/Hilde B- Fivelsdal

  Orientering - Fosseparken ved Tom Erik Aasheim

  Orientering - RIK resultat 2020 ved Roskiftet og Sunnset

   Presentasjoner fra møtet 03. juni 2021

  Orientering - USN ved Dekan Hans Anton Stubberud 

  Orientering – Kryssløsning ved USN ved Knut Kjennerud

  Orientering – Driftsendring og tilpasninger i Helse og omsorg ved Kommunalsjef Christine M. Bråthen.

  Orientering – 1. tertial ved rådmann Tore Isaksen og kommunalsjef Gyrid Christoffersen

  Presentasjoner fra møtet 09. september 2021

  Prosjekt «Nye veier» ved Morten Klokkersveen, direktør utbyggingsportefølje 3 (FRE16)

  Kulturhuset i Hønefoss ved Aslaksrud, prosjektleder og Per Christian Gomnæs, styreleder Stiftelsen Ringerike kultureiendom

  Monserud renseanlegg ved kommunalsjef, Hilde B. Fivelsdal

   Formannskapet 

  Presentasjon fra møtet 23. februar 2021

  Orientering - Regnskap 2020 v/ rådmann Tore Isaksen og kommunalsjef Økonomi, Gyrid Christoffersen

  Presentasjon fra møte 27. april 2021

  Gebyr slam - sette ned gebyr etter ny selvkostberegning.

   Presentasjon fra møtet 25. mai 2021

  Presentasjon - Økonomirapportering 1. tertial 2021 ved kommunalsjef Gyrid Christoffersen og rådmann Tore Isaksen

  Presentasjoner fra møtet 25. august 2021

  Vurderinger parkeringsplasser Heradsbygda onmsorgssenter

  Økonomirapport ved Rådmann Tore Isaksen

  Presentasjoner fra møtet 20. januar 2021

  Arealstrategi ved Inger Kammerud, Byplansjef

  Presentasjoner fra møtet 17. februar 2021

  Hov ungdomsskole - grunnforhold og avbøtende tiltak v/Jostein Nybråten

  Strandhager v/SmartBo

  Batterfabrikk og 424 Områderegulering for Follummoen v/Harriet Slaaen

  Status strukturutredning Helse og Omsorg v/Heidi Lafton

  Fordelen med å sette grenser v/Tom Erik Bakkely Aasheim

  Skredforebygging i Ringerike kommune v/Magnus Nilholm og Hanne Wilhelmsen

  En historie om tings forandring - Covid-19 v/Karin Møller

  Follummoen v/Statkraft

  Presentasjoner fra møtet 17. mars

  Lloyds Marked v/Haakon Tronrud og Ellen Grønlund

  Mål innen klima og livet på land i kommuneplanens samfunnsdel v/Bente Elsrud Anfinnsen og Ellen Margrethe Stabursvik

  Presentasjoner fra møtet 21. april

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2023 - avklaringer om mål om bærekraft for klima og naturmiljø, samt visjon, slagord og verdier ved klima- og miljøsjef Bente E. Anfinnsen.

  Presentasjoner fra møte 19. mai

  Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi_1 gangsbehandling_orientering til strategi og plan

  Presentasjoner fra møtet 15. juni

  Næring ved Harriet Slaaen, næringssjef

  Utvikling av Schjongslund ved Hilde B. Fivelsdal, kommunalsjef

  Presentasjoner fra møtet 15. september 2021

  KDP for masseforvaltning ved Hanne Wilhelmsen

  Kommende plansaker med kart over - Dyrket og dyrkbar mark

  Kommende plansaker ved ass.rådmann Heming R. Herdlevær

  Kart - Ask

  Kart - Hallingby

  Kart - Hensmoen

  Kart - Hønefoss - Heradsbygda-Haugsbygd

  Kart - Nes i Ådal

  Kart - Ringmoen Somma

  Kart - Ringåsen

  Kart - Sokna

  Kart - Tyristrand - Nakkerud

  Kart - Veme

  Kart - Viul

  Kart - Åsa

  Dyrkbar og dyrka jord på gule områder - grupper

  Formannskapets strategikonferanse 10. og 11. juni 2021

  Presentasjoner fra møtet 10. juni

  Digitalisering og IT ved Tor Eid, digitaliseringssjef og Torkjell Dahl, leder IT

  Næringsutviklingsarbeid ved Harriet Slaaen, næringssjef med flere

  Presentasjon - Boligstiftelse, boligsosialt arbeid ved Christine M. Bråthen

  Presentasjon - Opphevelse av boligstiftelser som er opprettet av kommunen ved Tore Isaksen, rådmann

  Presentasjon - Eiendomsdrift ved Pål Rishovd, eiendomssjef

  Presentasjon fra møtet 11. juni

  Status økonomi Ringerike kommune  ved rådmann Tore Isaksen 

  Utfordringsbilde under og etter pandemien i forhold til psykisk helse ved Christine M. Bråthen og Marianne Mortensen 

  Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA)

  Presentasjoner fra møtet 08. februar 2021

  Skredforebygging i Ringerike kommune

  Presentasjon fra møtet 08. mars 2021

  Presentasjon Lloyds marked i fm 1 gangsbehandling v/Tronrud Eiendom

  Orientering Bergland ved Ane Rydland 

  Frivilligstrategien ved Victoria Koch

  Presentasjon fra møtet 10. mai 2021

  Orientering – Arbeidet med by og formingsveilederen ved kommunalsjef Hilde  B. Fivelsdal

  Presentasjon fra møtet 07. juni 2021

  Orientering til HMA - Bergland v/rådgiver Ole Anders Moskaug

  Presentasjon fra møtet 16. august 2021

  Presentasjon trafikksikkerhet ved Tom-erik Bakkely Aasheim

  Presentasjon Fosseparken ved Tom-Erik Bakkely Aasheim

  Presentasjoner fra møtet 06. september 2021

  Kommende plansaker

  Orientering - KDP for masseforvaltning

   

  Hovedutvalget for oppvekst og kultur

  Presentasjoner fra møte 14. april 2021

  Status Korona og tiltak i sektoren ved kommunalsjef Marianne Mortensen 

  Frivillighetens hus ved Marja L. Høgås

  Presentasjon fra møte 12.mai 2021

  Pilot Tyristrand

  Ledertalenter

   Presentasjoner fra møtet 09. juni 2021

  Workshop - Prosjekttilskudd ved Kristine S. Fodnæss, kulutradm.

  Presentasjon fra møtet 18. august 2021

  Frisklivssentralen ved Stine H. Martinsen, frisklivskoordinator.

  Integreringsrådet

  Presentasjoner fra møtet 02. februar 2021

  Presentasjon startlån v/Tine Solbakken

  Presentasjon flyktningetjensten v/Læringssenteret

  Presentasjon fra møtet 01.september 2021

  Presentasjon flyktninger - Læringssenteret for voksne ved Gunhild Versland og Kirsti Lien Svarstad

  Presentasjoner fra møtet 02. februar 2021

  Handlingsplan Leve Hele Livet v/Kristin Akre Hansen

  Vaksinasjonsinfo v/Kristin Andresen 

  Presentasjoner fra møtet 01.september 2021

  Helsefellesskapet i Vestre Viken ved Nina Nordgaard

  Presentasjoner fra møtet 09. februar 2021

  BPA v/Ingunn Camilla Tangen og Toyni Kristiansen

  Omsorgsstønad v/Ingunn Camilla Tangen og Toyni Kristiansen

  Covid-19 v/Kommuneoverlegen Karin Møller

  Leve Hele Livet v/Kristin Akre-Hansen

  Resultat fra brukerundersøkelsen Hva er viktig for deg? v/Kristin Akre-Hansen

  Presentasjoner fra møtet 09. mars 2021

  Hov øst/vest v/ Trond Skogdal, Toyni Kristiansen og Elisabeth Innervik

  Legevakta v/Trond Skogdal og Kine Mauseth

  Nytt Blikk - status hjemmetjenesten v/Anne Marie Thomle Brager

  Presentasjoner fra møtet 13.april 2021

  Utvikling til heltidskultur v/ Trude Bredal Steinmo

  Ledertalenter v/Trine Brørby

  Kompetanseutvikling i helse og omsorg 2021 v/Astrid Lundesgaard

  Presentasjoner fra møtet 11.mai 2021

  Heradsbygda omsorgssenter v/Inger Gåsbakk Grønvold

  Familiens hus v/Vibeke Malvik

  Folkehelse og friskliv v/Lina Marie Brathaug Frantzen og Stine Haughovd-Martinsen

   Presentasjon fra møtet 09. september 2021

  Helsefellesskapet i Vestre Viken ved Nina Nordgaard

   Arbeidsmiljøutvalget

  Presentasjon fra møtet 22. april 2021

  Orientering - status nedbemanningsprosess Hov øst/vest v/kommunalsjef Trude B. Steinmo

  Orientering - Sykefravær 1. kvartal ved kommunalsjef Trude Bredal Steinmo

  Avviksrapport 1. kvartal ved kvalitetssjef Kristoffer Høyby Pedersen

  Orientering - Vaksinasjonsprogrammet ved Rune Faksvåg

  Presentasjon fra møtet 16. juni 2021

  Nytt skolebygg Hov ungdomsskole ved Tone Sandvik

  Sterkere tilbake ved Toyni M. Kristiansen, enhetsleder

  Avviksrapport 2.kvartal 2021 ved Kristoffer Høyby Pedersen, kvalitetssjef

  AKAN mai 2021 ved Rune Faksvåg, rådgiver HR 

  Aktuelle HR-saker ved kommunalsjef Trude B. Steinmo

  Rådet for funksjonshemmede

  Presentasjon fra møtet 31. august 2021

  Orientering om Helsefellesskapet i Vestre Viken og Ringeriksområdet

   

  Ungdomsrådet

  Presentasjon fra møtet 31. august 2021

  0- visjon om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

   Administrasjonsutvalget

  Presentasjoner fra møtet 01.september 2021

  Microsoft 365

  Etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i Ringerike kommune

  2020

  Kommunestyret

  Presentasjoner fra møtet 06. februar 2020

  Virkemidler i alkoholloven v/Fylkesmannen i Oslo og Viken

  Presentasjoner fra møtet 03. mars 2020

  Presentasjon - Regnskap 2019 Ringerike kommune v/Rådmann. KS 03.03.20

  Presentasjoner fra møtet 04. juni 2020

  Orientering - Status gjenåpning av barnehager og skoler v/kommunelsjef Marianne Mortensen

  Presentasjoner fra møtet 25.juni 2020

  Planstrategi 2020-2023 og planprogram

  Presentasjoner fra møtet 08. oktober 2020

  Arealstrategi - Digitalpolitisk medvirkning på kart

  Verksted om kommuneplanens samfunnsdel og strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet

  Arealstrategi og bærekraftig mobilitet

  Presentasjoner fra møtet 05. november 2020

  Pakke fra regjeringen 1. halvår 2021 v/ rådmann Tore Isaksen

  Presentasjoner fra møtet 11. desember 2020

  Ringerike kommune har blitt Miljøfyrtårn 

  Presentasjoner fra møtet 22. desember 2020

  Orientering - Status Covid-19 v/ kommuneoverlege Karin Møller

  Formannskapet

  Presentasjoner fra møtet 22. januar 2020

  Investeringsprosjektene v/Terje Dahlen, ass. rådmann

  Presentasjoner fra møtet 18. februar 2020

  Regnskap 2019 Ringerike kommune

  Presentasjoner fra møtet 22. april 2020

  Orientering - 1. kvartal v/rådmann Tore Isaksen

  Presentasjoner fra møtet 26. mai 2020

  Orientering - Friluftslivskartlegging og verdsetting V/Tom-Erik Bakkely Aasheim

  Presentasjoner fra formannskapet strategikonferanse 10. juni 2020

  Presentasjon KOSTRA v/rådmann, ass. rådmann og kommunalsjefene - Marianne Mortensen, Christine M. Bråthen, Hilde B. Fivlesdal og Trude B. Steinmo

  Sykefravær v/kommunalsjef Trude Bredal Steinmo.

  Prognose v/rådmann Tore Isaksen

  kommunebarometeret v/Karoline A. Fagervold avd. budsjett og analyse

  Status investeringsprosjektene og hvordan forvalte dette inn i fremtiden v/enhetsleder Jostein Nybråten og ass. rådmann Terje Dahlen

  Eiendomsforvaltning v/kommunalsjef Hilde B. Fivelsdal og ass. rådmann Terje Dahlen

  Presentasjoner fra formannskapet strategikonferanse 11. juni 2020

  Sektor for strategi og utvikling v/ass. rådmann Terje Dahlen

  USN Partnerskap v/ Steinar Aasnes

  Hva skaper regional næringsutvikling v/Torger Reve

  Etter Covid-19, muligheter for regional utvikling v/Ulas Burkay

  Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi v/ klima- og miljøsjef Bente E. Anfinnsen og byplansjef Inger Kammerud

  Arealstrategi og bærekraftig mobilitet - Innledning til gruppearbeid

  Kommuneplanens samfunnsdel - gruppeoppgave

  Nasjonalt – smartby veikart

  Hjertelia v/Knut Kjennerud

  Presentasjoner fra formannskapsmøte 16. juni 2020

  Byutvikling av og for Hønefoss

  Konseptutredning for ByLab Hønefoss

  Presentasjoner fra temamøte for formannskapet og HMA 25.august 2020

  Presentasjon - Veien videre for Ringerike v/ass. rådmann Terje Dahlen

  Presentasjon - Samfunnsplanlegging gjennom byplanen v/byplansjef Inger Kammerud

  Presentasjon - Planprosessen i Ringerike kommune v/avd.leder Katrine Kammerud

  Presentasjon fra møtet 24. november 2020

  Orientering Borgerenga

  Presentasjoner fra møtet 15. desember 2020

  Orientering Arealstrategi v/Inger Kammerud, byplansjef

  Formannskapets strategi og plan

  Presentasjon fra møtet 12. februar 2020

  Presentasjon - områderegulering-kommunedelplan-kommuneplan v/Inger Kammerud, byplansjef

  By- og formingsveileder v/Inger Kammerud, byplansjef

  Planstrategi og planprogram kommuneplanens samfunnsdel strategi og plan v/Bente Elsrud Anfinnsen og Katrine Kammerud

  Presentasjon fra møtet 20. mai 2020

  Orientering - Status Corona v/kommuneoverlege Karin Møller

  Orientering - Status gjenåpning av barnehager og skoler v/kommunalsjef Marianne Mortensen

  Orientering - Økt kapasitet Covid-19 2020 v/kommunalsjef Christine Myhre Bråthen

  Månedsrapport - Prognose april 2020 v/rådmann Tore Isaksen

  Orientering - Ringerikspakka v/ass. rådmann Terje Dahlen

  Presentasjoner fra møtet 16. september 2020

  Bylab, aktive reguleringsplaner, samferdselsprosjekter, status næringsarbeid og div. aktuelle saker v/ass. rådmann Terje Dahlen

  Status miljøfyrtårn v/klima- og miljøsjef Bente E. Anfinnsen

  Presentasjon fra møtet 21. oktober 2020

  Presentasjon av budsjett 2021 og HP 2021 - 2024 v/ rådmann Tore Isaksen 

  Administrasjonsutvalget

  Presentasjoner fra møtet 28. januar 2020

  Nytt blikk - Sterkere tilbake v/kommunalsjef HR, Trude Bredal Steinmo

  Presentasjoner fra møtet 27. mai 2020

  Orientering - Status Korona fra et HR-perspektiv v/kommunalsjef Trude B. Steinmo

  HOV

  Presentasjoner fra møtet 10. Mars 2020

  Orientering - Coronavirus 10. mars 2020 v/kommuneoverlegen Karin Møller

  Presentasjon - Boligsosialt arbeid v/Tine Solbakken og Tom Morten B. Nilsen

  Presentasjon av administrativ oppfølging av saker behandlet i HOV 2019 v/ kommunalsjef Christine Myhre Bråthen

  Presentasjoner fra møtet 18. august 2020

  Faste orienteringer v/kommunalsjef Christine M. Bråthen

  Presentasjoner fra møtet 13. oktober 2020

  Regnbuen og Villan v/Audun Løvstad og Annlaug Helgerud

  NAV v/Bente Jansen

  Aurora og Menova v/Reni Karoline Odden og Magne Enger

  Kommuneplanens samfunnsdel v/Ellen M. Stabursvik og Heidi E. Lafton

  HMA

  Presentasjoner fra møtet 03. februar 2020 

  Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven v/ Kristine Grønlund

  Presentasjoner fra møtet 09.mars 2020 

  Orientering trafikkmålinger V/Erik Josephson

  Presentasjoner fra møtet 12. oktober 2020

  Samlet presentasjon om kommuneplanens samfunnsdel 

  Presentasjoner fra møtet 09. november 2020

  Boligbebyggelse LNF områder ved Arne Lange Hellum, leder for byggesak og Inger Kammerud, byplansjef

  Presentasjon fra møtet 30. november 2020

  Presentasjon Borgerenga

  HOK

  Presentasjoner fra møtet 11. mars 2020

  Presentasjon - Pilotprosjekt Ungdomsplassen 2019-2020 v/Kiahma Whelan, prosjektleder

  Presentasjoner fra møtet 19. august 2020

  Miljøveilederrollen skolen v. Ingvild Agnes Strande og Lena Marie Skakstad

  Befolknings- og elevtallsprognoser 2021-2034 v/kommunalsjef Marianne Mortensen

  Presentasjoner fra møtet 14. oktober 2020

  Kommuneplanens samfunnsdel v/Kommunalsjef Marianne Mortensen 

  Presentasjoner fra møtet 11. november 2020

  Vold og overgrep mot barn - tiltak i Ringerike kommune

  Presentasjon Budsjett 2021-2024 ved kommunlasjef Marianne Mortensen

  Arbeidsmiljøutvalget

  Presentasjoner fra møtet 03. september 2020

  Sykefravær 2. kvartal v/kommunalsjef HR, Trude B. Steinmo

  Orientering - barnehage-  og skolestart koronakonsekvensen v/kommunalsjef Marianne Mortensen

  AKAN-utvalget risikovurdering og kursinformasjon grunnkurs arbeidsmiljø v/Rune Faksvåg

  Orientering - Covid - 19 tilpassinger - ansatte v/kommunalsjef Christine M. Bråthen

  Avviksstatistikk januar - juli 2020 v/kvalitetssjef Kristoffer H. Pedersen

  Presentasjoner fra møtet 12. november 2020

  Kommuneplanens samfunnsdel v/Bente Anfinnsen

  Etiske retningslinjer - habilitet v/ kommunalsjef Trude B. Steinmo

  Sykefravær 3. kvartal 2020 v/kommunalsjef Trude B. Steinmo

  Avviksstatistikk januar - oktober 2020 v/Kristoffer Høyby Pedersen

  Ungdomsrådet

  Presentasjoner fra møtet 03. november 2020

  Budsjett 2021 v/Karoline Ansok Fagervold

  Presentasjoner fra møtet 01. desember 2020

  Workshop PostLocal

  2019

  Kommunestyret

  Presentasjoner fra møte 7. mars 2019

  Støygrenser for datasenter v/ klima- og miljøsjef, Bente E. Anfinnsen

  Regnskap for 2018 v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Presentasjoner fra møte 2. mai 2019

  Månedsrapport - prognose per mars 2019 v/kommunalsjef Gyrid Løvli

  Presentasjoner fra møtet 27. juni 2019

  Bondelaget - Status, betydning og fremtid. v/Harald Fagerås

  Regional planprosess og planprogram v/ Buskerud fylkeskommune

  Presentasjoner fra møtet 5. september 2019

  Orientering - Tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger. Private stikkledninger. v/Jostein Nybråten

  Orientering - Områderegulering 2.gangs behandling (Byplan) v/Terje Dahlen og Inger Kammerud

  Orientering - Rapport Buskerudmuseet v/Gisle Skaaden

  Orientering - Forvaltningsrevisjon
  2019 - Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid v/Gisle Skaaden

  Presentasjon fra møte 12. desember 2019

  Orientering - Hønefoss skole v/Hilde B. Fivelsdahl, kommunalsjef

  Folkevalgteopplæring 2019

  Presentasjon fra møte 31. oktober 2019

  Rådmannens presentasjon av budsjettet 2020 HP 2020 - 2023

  kommunale budsjetter v/kommunalsjef. Gyrid Christoffersen

  KS Kommunesektorens organisasjon v/Tina Skarheim, KS BTV

  Kostra v/Gyrid Christoffersen, kommunalsjef

  Kostra-analyse 2018 v/Gyrid Christoffersen, kommunalsjef 

  Formannskapet

  Presentasjon fra møte 21. mai 2019

  Månedsrapport prognose 1. tertial 2019 v/ kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Prosjekter som griper inn i skolevei til nye Ullerål v/Erik Josephson og Arne Andersen

  Hønefoss skole v/ Rådmann, kommunalsjef, Aagotnes og Fivelsdal

  Presentasjoner fra møte 19. februar 2019

  Næringsstrategi v/ næringssjef, Harriet Slaaen

  Støygrense / Kryptovault på Follum v/ klima- og miljøsjef, Bente E. Anfinnsen og kommuneoverlege, Karin Møller  

  Regnskap 2018 v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Presentasjon fra møtet 18.juni 2019

  Prosjekt "Forberedende samtale" v/ prosjektleder, Ulrika Hästbacka

  Presentasjon fra møtet 27. august 2019

  Status planer forrige periode og arbeid planstrategi mm v/Bente E. Anfinnsen og Terje Dahlen

  Områderegulering Hønefoss (byplanen) Gjennomgang av planforslaget til 2.gangsbehandling v/Inger Kammerud og Terje Dahlen

  Presentasjon fra møte 22. oktober 2019

  Budsjett 2020 - HP 2020-2023 Rådmannens forslag - FS 22.10.19

  Betalingsreglement 2020. Rådmannens forslag

  Plan og strategi

  Presentasjoner fra møte 13. februar 2019

  Politisk innspill formannskapet fra Scala Eiendom

  Innspill til mannskapet strategi og plan fra AKA

  Presentasjoner fra møte 22. oktober 2019

  FNs bærekraftsmål - prioriterte fokusområder

  Næringsplan v/næringssjef, Harriet Slaaen

  Byreglement 2020 v/næringssjef, Harriet Slaaen

  Presentasjoner fra møte 7. november 2019

  Verksted FNs Bærekraftmål (Program mm)

  Vedlegg:

  Presentasjon fra møte 20. november 2019

  Presentasjon v/ Terje Dahlen, ass. rådmann

  HMA

  Presentasjoner fra møte 8. april 2019

  Presentasjon om skoleveistiltak - Ullerål v/Utbyggingsenheten, Erik Josephson og Arne Andersen

  Liste over tiltak v/Utbyggingsenheten, Erik Josephson og Arne Andersen

  HOV

  Presentasjoner fra møte 4. juni 2019

  Ventelister pr. mai 2019 v/kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen

  Habilitering- og rehabiliteringsplan Del 1 v. Anne Marie Thomle Brager

  Habilitering- og rehabiliteringsplan Del 2 v. Anne Marie Thomle Brager

  Presentasjoner fra møte 20. august 2019

  Status Nytt Blikk Helse og omsorg v/Kristin Akre-Hansen

  HOK

  Presentasjoner fra møte 13. november 2019

  Prosjekter som griper inn i skolevei til nye Ullerål. HOK 13.11.19 v/Erik Josephson

  Presentasjon av sektor v. Marianne Mortensen, kommunalsjef HOK 13.11.19

  Hønefoss skole presentasjon v/Frøislie, avd. leder teknisk forvaltning

  FS Strategikonferanse 11. og 12. juni 2019

  Presentasjoner fra møte 11. juni 2019

  Fortid, nåtid og fremtid v/Jan Solgård, Ole Haakon Opperud, Arne Sørland og Erik Karlsen

  Organisasjonsendring hos rådmannen v/rådmann

  Folkehelseoversikten 2019 v/kommunalsjef, Marianne Mortensen

  Folkehelse v/kommunalsjef, Marianne Mortensen, Christine M Bråthen og Magnar Ågotnes

  Kommunebarometeret v/kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Økonomi og rammer for arb. med HP 2020 - 2023. v/kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Status og utfordringer vva og beredskap v/kommunalsjef, Hilde B. Fivelsdahl

  Boligstiftelsen status og fremtid v/styreleder, Gjermund Riise Brekke

  Presentasjoner fra møte 12. juni 2019

  Utredning eiendomsforvaltningen v/ass. rådmann

  Status/erfaringer/fremover v/ass. rådmann

  Status it-drift v/kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Fremtidig driftsform for Aurora v/kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen og Trude Bredal Steinmo

  2018

  Kommunestyret

  Presentasjoner fra kommunestyrets møte 06. september 2018

  Presentasjoner fra planverksted for kommunestyret:

  Transportsystemet og grønn mobilitet v/Terje Dahlen, ass.rådmann

  Hønefoss transportutredning v/ Linn Verde Thon, Rambøll

  Presentasjoner fra kommunestyrets møte 28. juni 2018

  Områderegulering Hønefoss v/Linda Nethus, plankontoret

  Omorganiseringsprosesser v/Torkel Halvorsen, Buskerud Kommunerevisjon

  Formannskapet

  Presentasjoner fra strategiseminar 12. og 13. juni 2018

  Ordfører

  Vekstbarometer v/Steinar Aasnæss

  Catch media

  Landbrukskontoret

  Landbruk i Buskerud og Ringerike v/ Buskerud bondelag

  Nedre Lerberg gård

  Gårdbruker i Ringerike, nå og for fremtiden v/Christine Næss Mathiesen

  Kommunebarometeret v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Nøkkeltall for utarbeidelse av budsjett v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Eiendomsskatt - workshop v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Endringsarbeid" og "Omstilling og inovasjon gir gode kommuner" v/Rådmann Tore Isaksen

  Presentasjon av tjensteområder v/kommunalsjefene Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen og Christine Myhre 

  Presentasjon av tjenesteområde Samfunn v/kommunalsjef Gunn Edvardsen

  Om organisasjonen v/ kommunalsjef Trude Bredal Steinmo

  Arbeidsgiverpolitikk v/kommunalsjef Trude Bredal Steinmo

  Kulturinvesteringer v/kommunalsjef Magnar Ågotnes

  2017

  Formannskapet

  Presentasjoner fra strategiseminar 13. og 14. juni 2017

  Ordfører

  Rådmann

  Presentasjoner fra kommunalsjefene:

  Økonomi

  Barn og unge

  Helse og omsorg

  Skole

  Presentasjon fra:

  Kunnskapsbyen Lillestrøm

  2016

  Formannskapet

  Presentasjoner fra møte 19. april 2016

  HRA

  Menova

  Miljø og areal

  Rambøll

  Ringeriksbadet

  Ringeriks-Kraft

  Presentasjoner fra møte 15. mars 2016

  Investeringsposjektene

  Presentasjoner fra møte 19. januar 2016

  Bruker- og pårørendeundersøkelse

  Kommunal planstrategi 2016-2020

  Kommunestyret

  Fra møtet 28. april 2016

  Ringerike Boligstiftelse

  Kommuneøkonomi del 2

  Fra møtet 31. mars 2016

  Kommuneøkonomi del 1

  Fra møte 09. februar 2016

  Integrering av flyktninger

  Fra møte 28. januar 2016

  Kontrollutvalget

  Hovedkomiteen for miljø og areal (HMA)

  Fra møtet 18. januar 2016

  Temamøte 18.01.16

  Siste endret: 17.09.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?