Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Presentasjoner fra politiske møter

Innhold

  Presentasjoner fra politiske møter

  Her finner du presentasjoner fra ulike temamøter i formannskapet, kommunestyret og Hovedkomiteen for miljø og areal(HMA)

  2019

  Kommunestyret

  Presentasjoner fra møte 7. mars 2019

  Støygrenser for datasenter v/ klima- og miljøsjef, Bente E. Anfinnsen

  Regnskap for 2018 v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Formannskapet

  Presentasjoner fra møte 19. februar 2019

  Næringsstrategi v/ næringssjef, Harriet Slaaen

  Støygrense / Kryptovault på Follum v/ klima- og miljøsjef, Bente E. Anfinnsen og kommuneoverlege, Karin Møller  

  Regnskap 2018 v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Plan og Strategi

  Presentasjoner fra møte 13. februar 2019

  Politisk innspill formannskapet fra Scala Eiendom

  Innspill til mannskapet strategi og plan fra AKA

  2018

  Kommunestyret

  Presentasjoner fra kommunestyrets møte 06.09.2018

  Presentasjoner fra planverksted for kommunestyret:

  Transportsystemet og grønn mobilitet v/Terje Dahlen, ass.rådmann

  Hønefoss transportutredning v/ Linn Verde Thon, Rambøll

  Presentasjoner fra kommunestyrets møte 28.06.2018

  Områderegulering Hønefoss v/Linda Nethus, plankontoret

  Omorganiseringsprosesser v/Torkel Halvorsen, Buskerud Kommunerevisjon

  Formannskapet

  Presentasjoner fra strategiseminar 12. og 13. juni 2018

  Ordfører

  Vekstbarometer v/Steinar Aasnæss

  Catch media

  Landbrukskontoret

  Landbruk i Buskerud og Ringerike v/ Buskerud bondelag

  Nedre Lerberg gård

  Gårdbruker i Ringerike, nå og for fremtiden v/Christine Næss Mathiesen

  Kommunebarometeret v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Nøkkeltall for utarbeidelse av budsjett v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Eiendomsskatt - workshop v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Rådmannen: om "Endringsarbeid" og "Omstilling og inovasjon gir gode kommuner"

  Presentasjon av tjensteområder ved kommunalsjefene Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen og Christine Myhre 

  Presentasjon av tjenesteområde Samfunn ved kommunalsjef Gunn Edvardsen

  Om organisasjonen ved kommunalsjef Trude Bredal Steinmo

  Arbeidsgiverpolitikk - ved kommunalsjef Trude Bredal Steinmo

  Kulturinvesteringer ved kommunalsjef Magnar Ågotnes

  2017

  Formannskapet

  Presentasjoner fra strategiseminar 13. og 14.06.2017

  Ordfører

  Rådmann

  Presentasjoner fra kommunalsjefene:

  Økonomi

  Barn og unge

  Helse og omsorg

  Skole

  Presentasjon fra:

  Kunnskapsbyen Lillestrøm

  2016

  Formannskapet

  Presentasjoner fra møte 19.april 2016

  HRA

  Menova

  Miljø og areal

  Rambøll

  Ringeriksbadet

  Ringeriks-Kraft

  Presentasjoner fra møte 15.03.2016

  Investeringsposjektene

  Presentasjoner fra møte 19.01.2016

  Bruker- og pårørendeundersøkelse

  Kommunal planstrategi 2016-2020

  Kommunestyret

  Fra møtet 28.04.2016

  Ringerike Boligstiftelse

  Kommuneøkonomi del 2

  Fra møtet 31.03.2016

  Kommuneøkonomi del 1

  Fra møte 09.02.2016

  Integrering av flyktninger

  Fra møte 28.01.2016

  Kontrollutvalget

  Hovedkomiteen for miljø og areal (HMA)

  Fra møtet 18.01.2016

  Temamøte 18.01.16

  Siste endret: 08.03.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?