Du er her: Hjem / Helse / Aktuelt / Helse og omsorg satser på kompetanse

Innhold

  Helse og omsorg satser på kompetanse

  Ringerike kommune skal ha relevant kompetanse for framtidas arbeidsliv, og styrket kompetanseutvikling er et av satsingsområdene. Helse og omsorg gir støtte til videreutdanning for sine ansatte, og for de som søker seg jobb innen sektoren.

  Kompetansestyring

  Ringerike kommune er en attraktiv arbeidsgiver, som tiltrekker seg og utvikler kompetente medarbeidere. Kommunens ansatte skal ha riktig kompetanse for å møte dagens og morgendagens behov. Vi vet at selve forutsetningen for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidere. Vi vet også at økt kompetanse gir bedre tjenester og fornøyde brukere. Siden 2017 har sektoren hatt en strategisk og bevist satsning på videreutdanninger.

  Nasjonale føringer

  Regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten for 2025 gir føringer for arbeidet. Kompetansestyring hjelper oss til å kunne sette interne mål, definere oppgaver og aktiviteter for å oppfylle målene, måle resultater mot målene og bruke informasjonen til å utvikle og forbedre kompetansestyringen.

  Vil du vite mer om kommunens helhetlige kompetansestrategi?

  Da kan du lese strategien her.

  Klikk på bildet for å åpne heftet

   

  I disse dager ferdigstilles Strategisk kompetanseplan for sektor helse og omsorg. Strategien viderefører de fem hovedområdene fra kommunens helhetlig kompetanseplan. I tillegg er det nasjonale føringer fra lover og forskrifter, Regjeringen plan Kompetanseløft 2025 for helse og omsorgstjenesten og strategier for god kvalitet og pasientsikkerhet som blir førende for sektoren.

  Årlig kompetanseplan i helse og omsorg

  Årlig velger lederne i sektor helse ut hvilke videreutdanninger de ønsker at de ansatte søker på. Bakgrunnen for utvelgelsen er områder det er behov for økt kompetanse i dag, men også i et fremtidsperspektiv. Prioriterte områder er kreft/palliasjon, psykisk helse/rus, demens/alderspsykiatri, utviklingshemming/miljøarbeid/aldring, ernæring, rehabilitering, enkelte masterutdanninger og lederutdanninger.


  Alle ansatte som ønsker å ta en videreutdanning i et relevant emne kan søke opptak ved en nærliggende fagskole, høgskole eller et universitet. De som får tildelt studieplass får en utdanningsavtale som beskriver omfanget økonomisk støtte og bindingstid. Sektoren satser også på å tilby fagbrev på jobb til assistenter som ønsker å bli helsefagarbeidere.

  Tilrettelegging og økonomisk støtte

  Kompetanseutvikling koster og må sees i nær sammenheng med budsjettet. Kommunen har avsatt sentrale kompetansemidler og søkt midler fra Statsforvalteren og Helsedirektoratet. Siden 2017 har sektoren brukt omtrent 3 millioner årlig til kompetansehevende tiltak. Midlene blir benyttet til stipend, studie- og kursavgifter, overnatting, reiseutgifter, undervisningsmateriell og vikarutgifter. Den enkelte avdeling bærer deler av vikarutgiftene.

  Tilrettelegging og støtte har ført til at ca. 35 helsefagarbeidere har tatt videreutdanninger, ca. 100 ansatte og ledere har tatt videreutdanninger på høgskolenivå og 12 ansatte har tatt en master.

  Viktig for fagmiljøet

  Anna Koncz-Rozsa er en av de som har benyttet seg av tilbudet om videreutdanning. Hun er sykepleier og tar Master i klinisk helsearbeid-geriatrisk helsearbeid ved USN.

  Anna Koncz-Rozsa

  - Det er arbeidskrevende, men det det er verdt det! Man får veldig mye igjen for det rent faglig, og det fører til motivasjon og eierskap til oppgavene vi skal utføre, sier Anna.

  Hun er veldig fornøyd både med det faglige og tilretteleggingen, og anbefaler videreutdanning på det sterkeste.  

  - All videreutdanning er viktig, og man trenger ikke ta en hel master for å få faglig påfyll. Ettårig videreutdanning på masternivå er også en mulighet, sier hun.

   

  Arena for faglige diskusjoner

  Anna legger vekt på at det er viktig for faget at det finnes møteplasser for de gode, faglige samtalene og diskusjonene. Mangel på fagfolk kan føre til faglig ensomhet, noe som kan gå ut over fagutviklingen i miljøet. Videreutdanning sikrer viktig kompetanse som kan ivareta faget, og gjøre det lettere å skape arenaer for faglige diskusjoner.

  Hun ønsker også å sette enda større søkelys på eldreomsorgen.

  - Vi blir stadig flere eldre, behov og krav til tjenestene blir større, og ressurser og fagkunnskap må følge med. Har vi høy faglig kompetanse blir vi bedre på å stille de kritiske spørsmålene, noe som er svært viktig for utvikling og forbedring i tjenestene våre, sier Anna.

  Stipend 

  Bachelorutdanning i vernepleie og sykepleie

  Helse og omsorg tildeler stipend til bachelorutdanning i vernepleie og sykepleie, og siden 2017 er 26 studenter tildelt stipend pålydende kr 250 000 til denne utdannelsen. Alle som gjennomfører er sikret 100% fast stilling når de er ferdig utdannet.

  Norsk autorisasjon og integrering

  Vi har registrert 13 medarbeidere med sykepleierutdannelse fra andre land som mangler norsk autorisasjon blant våre ansatte i helse og omsorg. Stipendordningen kan være aktuell for flere av disse. Noen er allerede i gang med utdanningsforløp for å fullføre tilleggskravene, som kan dreie seg om språkprøve, nasjonale fag, legemiddelhåndtering, fagprøve og praksis.

  Vil du vite mer?

  Har du spørsmål, eller lurer du på om videreutdanning kan være aktuelt for deg?

  Ta kontakt på e-post
  Astrid Lundesgaard
  Mobiltelefon 913 95 854

  Siste endret: 06.05.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?