Du er her: Hjem / Helse / Omsorgsbolig

Innhold

  Omsorgsbolig

  Vi har boliger med bemanning tilpasset ulike behov. På denne siden finner du informasjon om hvor de er lokalisert og hva de tilbyr.

  Omsorgsbolig for eldre og somatisk syke

  Omsorgsbolig for eldre finnes flere steder i kommunen. I Ringerike legger vi tilrette for at du skal kunne bo hjemme i ditt eget hjem så lenge som mulig, men enkelte boliger er mindre egnet for dette.

  I en omsorgsbolig mottar du tjenester tilpasset den enkelte beboer som om det skulle være ditt eget hjem og du betaler husleie.

  Boliger som er tilrettelagt for eldre finnes her:

  Sokna

  Disse omsorgsboligene ligger inne på Sokna omsorgssenter.

  Les mer om omsorgsboligene på Sokna

  Nes

  Disse omsorgsboligene ligger inne på Nes omsorgssenter i Ådal.

  Les mer om omsorgsboligene på Nes

  Hallingby

  Disse omsorgsboligene ligger i Hvalsbruveien 19 i Hallingby sentrum.

  Les mer om omsorgsboligene i Hvalsbruveien 19

  Søke om tilpasset bolig for eldre?

  Du søker om plass ved disse på tildelingskontoret for helsetjenester.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Omsorgsbolig demens

  Omsorgsbolig for demente yter tjenester tilpasset den enkelte beboer. I Ringerike legger vi tilrette for at du skal kunne bo hjemme i ditt eget hjem så lenge som mulig, men enkelte boliger er mindre egnet for dette.

  I en omsorgsbolig mottar du tjenester tilpasset den enkelte beboer som om det skulle være ditt eget hjem og du betaler husleie.

  Boliger som er tilrettelgt for demens finnes enten i Hønefoss:

  Hvelven 85

  Disse boligene ligger inne på Hvelven Omsorgssenter.

  Les mer om omsorgsboligene i Hvelven 85

  Hov gård

  Disse omsorgsboligene er lokalisert på Hov gård i Hønegata, i utkanten av Hønefoss.

  Les mer om omsorgsboligene på Hov gård

  eller på Hallingby:

  Hvalsbruveien 21

  Disse omsorgsboligene ligger i Hvalsbruveien 21 i Hallingby sentrum

  Les mer om omsorgsboligene i Hvalsbruveien 21

  Søke om tilpasset bolig for demenspasienter?

  Du søker om plass ved disse på tildelingskontoret for helsetjenester.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Omsorgsbolig funksjonsnedsettelser

  Omsorgsboliger for pasienter med ulike fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser. I boligen mottar du tjenester tilpasset den enkelte beboer som om det skulle være ditt eget hjem og du betaler husleie.

  Boliger tilrettelagt for funksjonsnedsettelser finnes enten i Hønefoss:

  Hov Alle 

  Les mer om omsorgsboligene i Hov Alle

  Hov Gård

  Les mer om omsorgsboligene på Hov gård

  Hov Øst

  Les mer om omsorgsboligene på Hov øst

  Sagatun

  Les mer om omsorgsboligene på Sagatun

  Sagaveien

  Les mer om omsorgsboligene i Sagaveien

  Hvelven 89

  Les mer om omsorgsboligene i Hvelven 89

  Hvelven 87

  Les mer om omsorgsboligene i Hvelven 87

  Søke om tilpasset bolig for funksjonsnedsettelse?

  Du søker om plass ved disse på tildelingskontoret for helsetjenester.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Omsorgsbolig psykiatri

  I en omsorgsbolig for psykiatriske pasienter mottar du tjenester tilpasset den enkelte beboer som om det skulle være ditt eget hjem og du betaler husleie.

  Boliger som er tilrettelgt for psykiatriske pasienter ligger i Hønefoss:

  Slettåkerveien 30

  Les mer om omsorgsboligene i Slettåkerveien 30

  Slettåkerveien 28

  Les mer om omsorgsboligene i Slettåkerveien 28

  og i Heradsbygda:

  Ve terrasse

  Les mer om omsorgsboligene i Heradsbygda

  Søke om tilpasset bolig for psykiatripasienter?

  Du søker om plass ved disse på tildelingskontoret for helsetjenester.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Omsorgsbolig 

  Vi har noen omsorgsboliger som ikke er spesialisert på pasientgruppe og har varierte pasientgrupper, disse ligger alle i Hønefoss:

  Krokenveien

  Les mer om omsorgsboligene i Krokenveien

  Fossetorget

  Les mer om omsorgsboligene på Fossetorget

  Søke om tilrettelagt bolig?

  Du søker om plass ved disse på tildelingskontoret for helsetjenester.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Aktuelle lover

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Siste endret: 01.04.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?