Du er her: Hjem / Miljøvern / Lekkasje fra oljetank – hva må du gjøre?

Innhold

  Lekkasje fra oljetank – hva må du gjøre?

  Som eier av nedgravd oljetank, har du plikt til å unngå forurensning. Dette innebærer at du alltid må sørge for at den nedgravde oljetanken er i tilfredsstillende stand. Når uhellet først er ute, er det viktig å få rask kontroll på situasjonen.

  Lekkasje fra oljetank – hva må du gjøre?

  Forurensningsloven § 7 andre ledd sier bl.a. at den ansvarlige for forurensning skal sørge for tiltak for å hindre at den inntrer, eller hvis den har inntrådt sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den.

  Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-10, sier at dersom det først oppdages forurensning i grunnen eller det oppstår mistanke om slik forurensning etter at terrenginngrepet er igangsatt, skal alt arbeid som kan utløse spredningsfare straks stanses. Plikten til å stanse arbeidet etter denne bestemmelsen gjelder ikke tiltak som er nødvendige for å redusere eller stanse forurensning eller fare for dette.

  • Ved akutt forurensning ring brannvesenet på telefonen 110
  • Hvis ikke akutt forurensning, ring miljørådgiver tlf. 970 96 345
  • Kontakt forsikringsselskapet ditt og hør om de dekker skadene.
  • Kontakt skadesaneringsfirma som har kompetanse på opprydning av oljelekkasjer (forsikringsselskapet hjelper ofte til med dette).
  • NB! Innenfor aktsomhetsområder for kvikkleireskred må krav i NVE sin kvikkleiereveilder være oppfylt før det kan gis tillatelse til tiltak. Les mer om kvikkleire og ras her.

  Ved ikke akutte hendelser plikter tiltakshaver å gjennomføre undersøkelser i henhold til forurensningsforskriften § 2-4 i forkant av terrenginngrepet. Dersom undersøkelsene viser at grunnen er forurenset, inntrer pliktene etter § 2-5 og § 2-6, som innebærer at tiltakshaver må utarbeide en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før terrenginngrep kan igangsettes. Regelen om nabovarsel i § 2-8 gjelder tilsvarende.

   

  Melding om ny/endret status for oljetank

  Som eier er du også ansvarlig for å opplyse kommunen om at du har en oljetank på eiendommen din, og å gi beskjed om tanken endrer status, det vil si om den blir tatt ut av bruk, gravd opp, eventuelle lekkasjer og lignende.

  • Rapport på at tanken er fjernet (kopi av kvittering)
  • Rapporter at forurensede masser er levert til godkjent mottak (kopi av veieseddel).

  Send meldingen til: Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.

  Les om regler for nedgravde oljetanker her

   

  Sluttrapportering grunnforurensning (akutt og ikke akutt hendelse)

  Etter at forurensningen er fjernet må det dokumenteres at grunnforholdene tilfredsstiller normverdiene jf. vedlegg 1 i forurensningsforskriften kap 2. Det er derfor viktig å ikke asfaltere eller bygge over området før dette er dokumentert. 

  Som hovedregel krever vi at sluttrapporter utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området jf. forurensningsforskriften § 2-7. Kontakt skadesaneringsfirma som har kompetanse på opprydning av oljelekkasjer.

  Les om sluttrapportering her

  Siste endret: 13.01.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?