Du er her: Hjem / Helse / Dag- og aktivitetstilbud

Innhold

  Dag- og aktivitetstilbud

  Vi har forskjellige aktivitetstilbud, både forskjellige typer arbeidssentre (Aurora) og et aktivitetssenter (Gleden)

  Aurora arbeids- og dagsentertilbud 

  Hvem kan søke?

  Arbeidssenteret Aurora er et tilbud for voksne funksjonshemmede som bor i Ringerike kommune og har avsluttet videregående skole.

  Vi har flere ulike tilbud som er lokalisert på ulike steder i kommunen.

  Vi tilbyr

  Våre arbeidstakere skal oppleve trygghet, mestring og trivsel ved å jobbe med meningsfylte og lystbetonte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene tilpasses og varieres etter den enkeltes arbeidstakers behov, interesse og funksjonsnivå.

  Målsetting

  • Skape trygghet og trivsel, slik at alle får mulighet til å opprettholde og utvikle nye ferdigheter. Øke selvbildet gjennom positive holdninger.
  • Tilrettelegge et tilbud ut fra den enkeltes ferdigheter og interesser og stimulere til økt selvstendighet, slik at den enkelte får en meningsfull hverdag.

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Avdelinger

  Aurora, avd. Hensmoen

  Aurora - Avdeling Hensmoen, tilbyr et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Her har vi strikkestue, vevstue, stearinlys produksjon, vedproduksjon, snekkerverksted, makulering og butikkutsalg av selvproduserte varer. Vi tar imot bestillinger fra kunder etter ønske, og har åpent på hverdager for kundebesøk.

  Besøksadresse

  Hensmoveien 20
  Åpningstider: Hverdager kl 08:30 - 15:00
  Tlf: 32 12 75 71

  Aurora dagsenteret

  Aurora dagsenter er et trivselstiltak for deltakere som ikke kan nyttiggjøre seg av de andre arbeidstilbudene vi har på Aurora. Deltakerne aktiviseres med musikk, dans, spill og annen fysisk aktivitet.

  Besøksadresse

  Hensmoveien 20
  Åpningstider: Hverdager kl 08:30 - 15:00
  Tlf: 32 12 97 75

  Aurora Kafé Stubben

  Kafé Stubben er kantinen på rådhuset. Denne er midlertidig stengt.

  Her har deltakerne arbeidstilbud med forskjellige oppgaver i driften av denne. Arbeidstilbudet innebærer også forskjellige oppgaver som kursverter på hele rådhuset.

  Besøksadresse

  Osloveien 1
  Åpningstider: Hverdager kl 11:00 - 13:30
  Tlf.: 32 11 74 26

  Kontaktinformasjon

  Enhetsleder
  Reni K. Odden
  Tlf. 419 21 605

  Avdelingsleder
  Gro Johansen
  Tlf 47 02 90 99

  Aktivitetssenteret Gleden 

  Aktivitetssenteret Gleden ligger på Austjord og er en møteplass hvor vi har fokus på trening, sosialt samvær, humor og god og næringsrik mat. Hver i dag gir vi et tilbud til 40 personer. Det er ca 120 personer som er innom Aktivitetssenteret i løpet av uken. Brukerne er mellom 55 og 97 år.

  Noe av det vi gjør:
  • Sirkeltrening
  • Kortspill
  • Treningsrom med apparater
  • Bingo
  • Sittedans
  • Gå turer
  • Samtaler
  • Underholdning
  • Internett
  • Avis lesning
  • Hobby aktiviteter
  • PlayStation 4
  • Reise på turer med og uten buss
  • Handleturer
  • Sang og musikk
  • Vennskap
  • Andakt
  • Besøkshund
  • Besøk av diakon

  Hvordan søker jeg?

  For å komme til Aktivitetssenteret må man søke om dagopphold hos tildelingskontoret. Dette er en ikke en lovpålagt tjeneste, men en betalingstjeneste der man får mat og transport inkludert i prisen.

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Transport

  Ringerike kommunes transportenhet har 4 minibusser og en 9-seter til å hente og bringe brukere rundt om i kommunen.

  Dette er hovedsaklig et tilbud til brukere av kommunens helse og omsorgstjenester.
  Transportenheten kjører kommunens egne brukere til aktiviteter i regi av kommunen.
   
  Kontaktinformasjon
  Avdelingsleder
  Telefon 32 11 70 14

  Kontaktinformasjon

  Gleden aktivitetssenter

  Telefon: 

  Åpningstid: ( Mandag - Fredag 09:00-15:00). Stengt helligdager.

  Besøksadresse: Lunstad, 3514 Hønefoss

  Leder: Mette Bjerkesmoen, tlf: 91800640

  Hvelven dagsenter

  Dagopphold er et tilbud til eldre som har behov for en mer meningsfylt hverdag, både i forhold til fysiske og psykiske behov. Hvelven har en egen dagavdeling som i hovedsak er forbehold personer med kognitive utfordringer.

  Hva koster det?

  Dette er en ikke en lovpålagt tjeneste, men en betalingstjeneste der man får mat og transport inkludert i prisen. 

  Egenandeler 2020
  Opphold i institusjon koster kroner
  Korttidsopphold 170,- per døgn
  Dagopphold 90,- per dag

  Hvordan søker jeg?

  For å få komme til dagsenteret må man søke om dagopphold hos tildelingskontoret. 

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Kontaktinformasjon

  Dagavdelingen Hvelven

  Kari Engen Dihle 
  Avdelingsleder

  tlf: 97 64 83 15

  Tlf. Dagavdeling Hvelven: 32 14 60 07

  Aktuelle lover

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Siste endret: 09.03.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?