Du er her: Hjem / Helse / Dag- og aktivitetstilbud

Innhold

  Dag- og aktivitetstilbud

  Vi har forskjellige aktivitetstilbud, både Aurora på Kilemoen og Gleden på Austjord. På denne siden finner du mer informasjon om disse tilbudene.

  Aurora aktivitetssenter

  Hvem kan søke?

  Aurora er et tilbud for voksne funksjonshemmede som bor i Ringerike kommune og har avsluttet videregående skole.

  Aurora aktivitetssenter tilbyr et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Her har vi strikkestue, vevstue, vedproduksjon, snekkerverksted, makulering og butikkutsalg av selvproduserte varer. Vi tar imot bestillinger fra kunder etter ønske, og har åpent på hverdager for kundebesøk.

  Vi tilbyr

  Våre arbeidstakere skal oppleve trygghet, mestring og trivsel ved å jobbe med meningsfylte og lystbetonte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene tilpasses og varieres etter den enkeltes arbeidstakers behov, interesse og funksjonsnivå.

  Målsetting

  • Skape trygghet og trivsel, slik at alle får mulighet til å opprettholde og utvikle nye ferdigheter. Øke selvbildet gjennom positive holdninger.
  • Tilrettelegge et tilbud ut fra den enkeltes ferdigheter og interesser og stimulere til økt selvstendighet, slik at den enkelte får en meningsfull hverdag.

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139 (telefontid: kl 11:00-14:00)

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Besøksadresse Aurora

  Follummoveien 84

  Åpningstider: Hverdager kl 08:30 - 15:00

  Kontaktinformasjon

  Telefon 32 12 75 71
  tastevalg 1: avdelingsleder
  tastevalg 2: vedavdeling
  tastevalg 3: husflidavdeling

  Avdelingsleder: Gro Anita H. Johansen
  Tlf 47 02 90 99

  Enhetsleder : Linda Knutsen Heggelund

  Vi oppfordrer til å ikke sende personsopplysninger på mail.

   

   

  Aktivitetssenteret Gleden 

  Aktivitetssenteret Gleden ligger på Austjord og er en møteplass hvor vi har fokus på trening, sosialt samvær, humor og god og næringsrik mat. Hver i dag gir vi et tilbud til 50 personer. Det er ca 140 personer som er innom Aktivitetssenteret i løpet av uken. Brukerne er mellom 55 og 97 år.

  Noe av det vi gjør:
  • Sirkeltrening
  • Kortspill
  • Treningsrom med apparater
  • Bingo
  • Sittedans
  • Gå turer
  • Samtaler
  • Underholdning
  • Internett
  • Avis lesning
  • Hobby aktiviteter
  • PlayStation 4
  • Reise på turer med og uten buss
  • Handleturer
  • Sang og musikk
  • Vennskap
  • Andakt
  • Besøkshund
  • Besøk av diakon

  Hvordan søker jeg?

  For å komme til Aktivitetssenteret må man søke om dagopphold hos tildelingskontoret. Dette er en ikke en lovpålagt tjeneste, men en betalingstjeneste der man får mat og transport inkludert i prisen. 

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139 (telefontid: kl 11:00-14:00)

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Transport

  Ringerike kommunes transportenhet har 4 minibusser og en 9-seter til å hente og bringe brukere rundt om i kommunen.

  Dette er hovedsaklig et tilbud til brukere av kommunens helse og omsorgstjenester.
  Transportenheten kjører kommunens egne brukere til aktiviteter i regi av kommunen.
   
  Kontaktinformasjon
  Avdelingsleder
  Telefon 32 11 70 14

  Kontaktinformasjon

  Gleden aktivitetssenter

  Telefon:
  468 15 854

  Åpningstid: Mandag - Fredag 09:00-15:00. Stengt helligdager.

  Besøksadresse: Lundstadveien 68, 3514 Hønefoss

  Leder: Mette Bjerkesmoen Telefon: 91800640

  Dagtilbud Tyristrand

  Ved Tyristrand vil det være tilbud om dagtilbud 2 dager pr uke. Tilbudet gis ved Gleden aktivitetssenter på Austjord. 

  Dagavdeling Solsikken

  Solsikken dagsenter er et lovpålagt tilbud for personer med demens. Vi vil skape en god dag med hygge, aktivitet og mestring. 

  Hva koster det?

  Solsikken dagsenter koster 90 kr per dag. 

  Gleden aktivitetssenter koster 205 per dag.

  Kostnaden dekker mat og transport. 

  Hvordan søker jeg?

  For å få komme til dagsenteret må man søke om dagopphold hos tildelingskontoret. 

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139 (telefontid: kl 11:00-14:00)

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Kontaktinformasjon

  Dagavdelingen for demente (Solsikken)

  Adresse: Heradsbygdveien 20, 3518 Hønefoss

  Avdelingsleder: Irene Langvannsbråten

  tlf: 476 23 902

  Tlf dagavdeling for demente: 476 23 902

  Aktuelle lover

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Siste endret: 28.04.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?