Du er her: Hjem / Skal du gifte deg?

Innhold

  Skal du gifte deg?

  Hvem kan gifte seg hos oss?

  • Kommunens innbyggere kan gifte seg i Ringerike. Det er tilstrekkelig at én av partene er bosatt i Ringerike. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.
  • Personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, kan gifte seg i Ringerike.
  • Andre enn kommunens innbyggere kan gifte seg i Ringerike, mot et gebyr.

  Vilkår for å gifte seg

  Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves og kontrolleres.

  De som skal gifte seg må oppfylle vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som sjekker at ekteskapsvilkårene er oppfylt. 
  Er vilkårene for ekteskap er oppfylt, får dere en prøvingsattest fra skattekontoret.

  Merk:

  • Prøvingsattesten som utstedes kun er gyldig i fire måneder.
  • Prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet. 
  • Paret som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.
  Søknad om prøvingsattest

  Søknad til folkeregisteret om prøvingsattest 

  Vielse i Rådhuset?

  Vielser gjennomføres onsdager og fredager mellom kl. 1200 og kl. 1400 i Ringerike rådhus, unntatt i juli og første uke i august. Vi tilbyr ikke vielser på helligdager eller inneklemte dager mellom helligdager.

  Vielser på andre tidspunkt og/eller andre steder i kommunen er mulig etter avtale, mot et gebyr (se nedenfor).

  Kostnader

  Det er gratis å gifte seg i rådhuset onsdager og fredager kl 12.00 – 14.00, for de som har rett til vielse her (unntatt i juli og første uke i august og helligdager eller inneklemte dager mellom helligdager).

  Andre enn kommunens innbyggere kan gifte seg i rådhuset i tidsrommet ovenfor, mot et gebyr på 1000,-.

  For eventuelle vielser utenom oppsatt tid og sted vil Ringerike kommune ta et gebyr på 5000 kroner (gjelder alle).

  Brudefolket vil i forkant få beskjed om den konkrete prisen, i de tilfeller der det er aktuelt.

  Betaling

  Eventuell faktura sendes ut i etterkant av vielsen.

  Bestille tid

  For å bestille tidspunkt må dere sende inn en søknad minst 14 dager i forkant av ønsket dato.

  Følgende dokumenter sendes/leveres til Ringerike kommune i forbindelse med bestilling av vigselstidspunkt:

  • Søknadsinformasjon ferdig utfylt
  • Original prøvingsattest fra folkeregisteret

  Dokumentene sendes til:

  Servicetorget@ringerike.kommune.no: Epostmal

  Eventuelt i posten til Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

  Fyll inn skjema her

  Dokumentene kan også leveres i lukket konvolutt på Servicetorget på rådhuset i Osloveien 1. Konvolutten må merkes tydelig med "vigsel".

  Reservasjon utover 4 måneder

  Dersom du ønsker å reservere tid mer enn fire måneder i forveien, er du velkommen til å sende oss utfylt søknadsskjema på e-post. Endelig bekreftelse på vielsesdato vil bli sendt dere når kommunen har mottatt prøvingsattesten.

  Vi gjør oppmerksom på at attesten kun er gyldig i fire måneder.

  Aktuelt lovverk

  Ekteskapsloven

  Ekteskapsloven

  Forskrifter

  Forskrift om kommunale vigsler
  Forskrift om registrering og melding av vigsel
  Vedtak om borgerlig vigselsformular
  Rundskriv Q-11/2017 om kommunale vigsler
  Kommunestyrets sak 154/17 om kommunale vigsler

  Vielsesdagen

  Hvem utfører seremonien?

  Kommunestyret i Ringerike har delegert vigselskompetanse til følgende personer:

  Ordfører, varaordfører og advokatene ved kommunens advokatkontor. 
  Paret som skal vies kan ikke selv bestemme hvem de skal vies av.

  Oppmøte og parkering

  Vielsen vil finne sted i vigselsrommet i 1.etasje i Rådhuset, Osloveien 1, Hønefoss. Møte opp 15 minutter før avtalt tid.

  Av og påstigning kan brudeparet foreta ved hovedinngangen, men parkering er på gjesteparkeringen bak rådhuset.

  Legitimasjon

  Ved oppmøte viser dere legitimasjon i resepsjonen.

  Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.

  Vitner

  To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige.

  Vielsesseremonien

  Dere blir vist inn i vielsesrommet sammen med vitnene. 

  Seremonien varer i 10-15 minutter.

  Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vigselsmelding.

  Ringer

  Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette før seremonien starter.

  Kulturelle innslag

  Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk e.l. Det er viktig at vi får beskjed om dette på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering som er nødvendig for å gjennomføre slike tilpasninger.

  Den ytre tidsrammen på 15 minutter skal holdes, med mindre annet er avtalt med kommunen.

  Fotografering

  Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i samtykke med paret.

  Språk

  Kommunen tilbyr å gjennomføre vigselen på enten norsk eller engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

  Vigselsattest

  Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.

  Velkommen til oss!

  Siste endret: 15.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?