Du er her: Hjem / Fremtidsrettede og digitale vannmålere

Innhold

  Fremtidsrettede og digitale vannmålere

  Alle boliger og bygg i Ringerike kommune som er tilkoblet kommunalt vann eller avløpsnett skal ha vannmåler beregnet for fjernavlesning før utløpet av 2024. For deg betyr det at din gamle vannmåler blir byttet ut, eller at du som bygger nytt får installert den nye vannmåleren. Arbeidet starter høsten 2021, du får direkte beskjed når vi skal bytte din vannmåler.

  Digitale vannmåler skal være installert innen 2024

  Alle boliger og bygg i Ringerike kommune som er tilkoblet kommunalt vann eller avløpsnett skal ha digital vannmåler beregnet for fjernavlesning før utløpet av 2024.

  Den nye, digitale vannmåleren som blir montert er bygget med fremtidens teknologi slik at den er teknisk klar for fjernavlesning.

  Fordelen med digital vannmåler er at:

  • du slipper å lese av vannmåleren selv. Vannmåleravlesningen blir sendt digitalt til kommunen.
  • lekkasjer og rørbrudd i huset kan bli oppdaget raskere.

  De første nye vannmålerne er allerede installert, og alle skal være byttet ut innen 2024.

  Inntil du har fått ny digital vannmåler, vil vannmåleravlesningen være manuell som i dag. Så lenge du får avlesningskort i posten, skal du fylle det ut via nettsidene til kommunen eller returnere til oss i posten.

  Drammen Rørservice AS utfører arbeidet med å skifte til digital vannmåler på vegne av Ringerike kommune.

  Hva skal jeg gjøre selv?

  Alle som er tilkoblet kommunens vann og/eller avløpsnett skal ha digital vannmåler.

  - Hvis du er tilkoblet kommunalt vann og avløpsnett, og har vannmåler:
  Drammen rørservice tar kontakt med deg før de skal skifte til digital vannmåler hos deg. 

  - Hvis du er tilkoblet kommunalt vann og avløpsnett, og ikke har vannmåler: 
  Du må kontakte et godkjent rørleggerfirma som bestiller og installerer vannmåleren for deg. Rørlegger får ny vannmåler fra kommunen.

  Bor du i et sameie eller blokk hvor det er installert felles vannmåler, er du ikke pålagt å installere vannmåler for din boenhet.

  Hva skal jeg gjøre før den digitale vannmåler blir montert hos meg?

  Den digitale vannmåleren og bytte til denne er gratis.

  Dersom oppdraget gir merarbeid for rørlegger, kan det påløpe kostnader for deg som huseier. Du kan redusere sjansene for kostnader ved å forberede arbeidet før vannmåleren skal byttes.

  Før bytte må du:

  • vite hvor vannmåleren din er plassert.
  • rydde plass rundt vannmåleren, slik at det er mulig for rørleggeren å utføre arbeidet.
  • teste at hovedstoppekranen fungerer.
  • sjekke om det er montert frimutter over og under vannmåler.

  Du må ha frimutter på måleren
  Hvis det ikke er montert frimutter på din gamle måler, må du kontakte Drammen rørservice for å få informasjon om hva du må gjøre. Ekstra arbeidet med å få installert frimuttere må du selve betale for.

  Hvis du har spørsmål om arbeidet eller lurer på kan du ta kontakt med

  Drammen rørservice
  Telefon 32 89 77 55
  E-post: post@dras.no

  Telefonen er betjent mellom klokken 08.00-15.00.

  Er boligen din bygget før 1991?

  Hvis boligen din er bygget før 1991, bør en elektriker sjekke jordingsanlegget før vannmåler blir montert.

  Må jeg montere tilbakeslags- og reduksjonsventil?

  Det er et krav til nye abonnenter om å montere tilbakeslagsventiler og reduksjonsventiler i forurensingsforskriften § 4.

  Når blir det byttet til ny digital vannmåler hos meg?

  Vi starter arbeidet fra september, og det er Drammen rørservice som vil kontakte deg som allerede har en gammel måler.

  Du vil få melding på SMS ca syv dager før vannmålerskifte, med forslag til tidspunkt for når du skal skifte vannmåler. 

  Vi oppfordrer deg til å svare raskt om tidspunktet passer når du får SMS. Du vil få forslag til ny dato dersom tidspunktet ikke passer.

  Hva skal jeg gjøre etter at ny vannmåler er montert?

  Når vannmåleren er montert, er det rørleggeren som har utført jobben som må sende inn dokumentasjon på at vannmåleren er på plass. Informasjon skal sendes til vannmaler@ringerike.kommune.no

  Informasjonen skal inneholde:

  • Gårds-og bruksnummer på eiendommen, eventuelt seksjonsnummer.
  • Nummer på vannmåleren.
  • Hvor i huset vannmåleren er plassert.
  • Dato for montering.
  • Bilde av den monterte vannmåleren.

  Ringerike kommune eier din nye, digitale vannmålerne, og har ansvaret for å skiftet den etter ca 15 år. Du vil få beskjed når det er tid for å skifte måleren.

  Lurer du på noe om ny vannmåler?

  Ofte stilte spørsmål

  Vi har samlet en del svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med bestilling, bytte eller avlesning av vannmåler.

  Ofte stilte spørsmål om digitale vannmålere

  Forskrifter og vedtak

  Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Ringerike

  Finner du ikke ut det du lurer på?

  Ta kontakt med oss:

  E-post: vannmaler@ringerike.kommune.no

  Slik ser din nye, digitale vannmåleren ut:

  Informasjon og tekniske beskrivelse av den nye vannmåleren

  Siste endret: 23.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?