Du er her: Hjem / Ofte stilte spørsmål om digital vannmåler

Innhold

  Ofte stilte spørsmål om digital vannmåler

  I Ringerike starter vi med å bytte til digitale vannmålere høsten 2021, og arbeidet skal være fullført innen utgangen av 2024. Har du spørsmål til bestilling, bytte eller avlesning av digital vannmåler? Svar på de vanligste spørsmålene vi får finner du her.

  Digitale vannmåler skal være installert innen 2024

  Alle boliger og bygg i Ringerike kommune som er tilkoblet kommunalt vann eller avløpsnett skal ha digital vannmåler beregnet for fjernavlesning før utløpet av 2024.

  Den nye, digitale vannmåleren som blir montert er bygget med fremtidens teknologi slik at den er teknisk klar for fjernavlesning.

  Les om digitale vannmålere i Ringerike

  Ofte stilte spørsmål

  Har du spørsmål til bestilling, bytte eller avlesning av digital vannmåler? Svar på vanligste spørsmålene vi får finner du nedenfor:

  Hvorfor må jeg bytte til eller montere digital vannmåler?

  Alle boliger og bygg i Ringerike kommune som er koblet til kommunalt vann og/eller avløpsnett, skal ha digital vannmåler innen 2024.

  Hva er fordelen med digital vannmåler?

  Fordelen med digital vannmåler er at:

  • du slipper å lese av vannmåleren selv. Vannmåleravlesningen blir sendt digitalt til kommunen.
  • lekkasjer og rørbrudd i huset kan bli oppdaget raskere.
  Hvordan får jeg byttet til digital vannmåler?

  Hvis du er tilkoblet kommunalt vann og avløpsnett, og har vannmåler får beskjed på SMS med forslag til tidspunkt når utskiftning nærmer seg. 

  Drammen Rørservice AS bytter vannmåler på vegne av Ringerike kommune.

  Jeg har ikke vannmåler, men er koblet til vann-og/eller avløpsnettet. Hva gjør jeg?

  Hvis du er tilkoblet kommunalt vann og avløpsnett, og ikke har vannmåler må du kontakte et godkjent rørleggerfirma som bestiller og installerer vannmåleren for deg. 

  Hva koster det å montere digital vannmåler hvis du ikke har måler fra før?

  Hvis du er tilkoblet kommunalt vann og avløpsnett, og ikke har vannmåler må du kontakte et godkjent rørleggerfirma som bestiller og installerer vannmåleren for deg.

  Prisen på montering varierer, og du må betale tilknytningsavgift. Selve vannmåleren er gratis. Ta kontakt med en rørlegger for å få en pris på monteringen.

  Regler for vannmåler: Lokal forskrift for Ringerike 

  Får jeg tilskudd til å montere vannmåler hvis jeg ikke har vannmåler fra før?

  Nei, du må selv dekke utgiftene til montering av digital vannmåler hvis du ikke har vannmåler fra før.

  Hva slags type vannmåler får jeg?

  Vannmåleren du får er en ultralyd vannmåler:

  flowIQ® 2200

  Les om vannmåleren FlowQ ® 2200

  Måleren har ingen spesielle krav til renhold eller vedlikehold.

  NB! Det er vikttig at plombering/garantisegl på vannmålere ikke blir ødelagt. Da er det ikke mulig å kalibrere måleren og garantien er ikke gyldig.

  Hvem eier vannmåleren min?

  Vannmåleren er kommunens eiendom, men det er huseier som er ansvarlig for at den ikke blir skadet eller blir borte.

  Les mer om eierforhold: Lokal forskrift for Ringerike 

  Må jeg montere tilbakeslags- og reduksjonsventil?

  Det er et krav til nye abonnenter om å montere tilbakeslagsventiler og reduksjonsventiler.

  Les mer om dette her

  Hvordan finansieres bytte av nye digitale vannmålere, og er det noen gevinst for kommunen?

  Vannmålerne finansieres gjennom kommunenes selvkostbudsjett, som er en del av vann- og avløpsgebyrene.

  Ved fjernavlesning sparer kommunen utgifter til utsending av målerkort og innsamlingen av vannmålertall blir automatisert. I tillegg blri det enklere å påvise vannlekkasje i kommunalt og privat vannett.

  Hvorfor har jeg fått avlesningskort når jeg har byttet til digital vannmåler?

  Hvis du får avlesningskort, må du fortsatt lese av vannmåleren din. Vannmåleren er ikke registrert som digital ennå.

  Les av vannmåleren på vanlig måte, og send inn avlesningen slik du har gjort tidligere.

  Gi oss beskjed om at du har fått avlesningskort selvom du har fått digital vannmåler på vannmaler@ringerike.kommune.no

  Hvis du ikke får registrert forbruket fordi det er lavere enn på forrige avlesning sender du oss en e-post vannmaler@ringerike.kommune.no

  Nummeret på vannmåleren min stemmer ikke med nummeret på målerkortet jeg har fått. Hva gjør jeg?

  Les av vannmåleren på vanlig måte, send inn og gi oss beskjed om at  nummeret på avlesningskortet og vannmåler er ulike.

  Send til vannmaler@ringerike.kommune.no

  Målerstanden vises ikke på måleren eller skjermen er tom. Hva gjør jeg?

  Det er en feil på vannmåleren din. Send e-post til vannmaler@ringerike.kommune.no

  Det er feil i målerkortet jeg har fått. Hva gjør jeg?

  Hvis det er feil i adresse, gårdsnummer, bruksnummer, målernummer eller målerstand, ta kontakt på e-post vannmaler@ringerike.kommune.no

  Jeg har mistet vannmålerkortet mitt, og har ikke fått digital måler ennå. Hvordan registrerer jeg forbruket mitt?

  Les av vannmåleren og legger det inn digitalt på kommunens nettside.

  Jeg får vann fra et privat vannverk. Hvorfor får jeg målekort fra Ringerike kommune?

  Du får avlesningskort fordi du er tilknyttet avløp til Ringerike kommune og skal betale for dette. For at du skal betale riktig beløp for avløpet, må du lese av vannmåleren.

  Hvordan skjer det overføring av data fra digitale vannmåleren? 

  Fjernavlesingen skjer ved at data om vannforbruket ditt sendes fra måleren til Ringerike kommune via radionettverket.

  Radiokommunikasjon er en trådløs form for kommunikasjon som benytter elektromagnetiske bølger, også kalt radiobølger.

  Det er samme type signaler som blir avgitt fra TV-apparater, datamaskiner, trådløse nettverk (WI-FI), husholdningsapparater, fjernkontroller til biler, babycall/-overvåking, dørklokker, mobiltelefoner, husalarmer og aircondition/klimaanlegg.

  Hva med personvern og bruk av vannmålerdata?

  Alle vannmålerdata sendes kryptert eller kodet. Det vil si at ingen kan lese tallene fra måleren uten å ha en krypteringsnøkkel (kodenøkkel) som består av forskjellige bokstaver, tall og tegn. Denne nøkkelen er det kun Ringerike kommune som har.

  Alle data fra vannmåleren er håndtert i henhold til Personopplysningsloven.

  Er det strålefare forbundet med fjernavleste vannmålere?

  De nye smarte vannmålerne sender data via et radionettverk. Dataoverføringen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig. Sendingene vil vanligvis ligge på tusendeler av grenseverdiene satt av Statens strålevern og ca. 200 ganger svakere enn en mobiltelefon.

  Kan vannmåleren fryse?

  Ja. Vannmåleren må derfor være plassert i et frostfritt rom. Som regel er den montert i tilknytning til hovedkrana, som også trenger frostfrie omgivelser.

  Dersom vannmåleren fryser i stykker, blir huseier belastet for kostnaden.

  Bør jeg fjerne vannmåleren på hytta i vinterhalvåret?

  Nei, det trenger du ikke fordi hovedkrana i hytta må være plassert på et frostfritt sted, og vannmåler skal monteres i nærheten av denne.

  Hvis du har eget røranlegg bør du tømme det for vann for å unngå at rørene fryser. Vannmåler bør monteres i kum sammen med stengeventil/hovedkran som krever frostfrie omgivelser.

  Dersom hytta er koblet til felles sommervann, må du ha mulighet til å tømme vannrørene om vinteren.

  Trenger du hjelp til å bygge en god løsning, anbefaler vi at du tar kontakt med en rørlegger.

  Har du flere spørsmål om digital vannmåler?

  Spørsmål om selve bytte til digital vannmåler:

  Ta kontakt med Drammen Rørservice
  Tlf 32 89 77 55
  E-postpost@dras.no

  Telefonen er betjent mellom klokken 08.00-15.00.

  Har du andre spørsmål?

  Ta kontakt med oss på
  E-post vannmaler@ringerike.kommune.no 

  Les mer om bytte av vannmåler

  Siste endret: 23.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?