Du er her: Hjem / Miljøvern / Forsøpling og forurensning

Innhold

  Forsøpling og forurensning

  Dumping eller brenning av privat- eller næringsavfall i naturen er forbudt, og bryter med en rekke lover og forskrifter. Alt avfall skal leveres til godkjente mottak. Miljødirektoratet har delegert ansvaret for å rydde opp i slike saker til kommunene.

  Er du kjent med steder hvor det dumpes avfall?

  Kjenner du til en plass i lokalmiljøet hvor det blir dumpa avfall, eller er du grunneier og stadig opplever avfallsdumping på egen eiendom?

  Det er viktig å sikre bevis som eventuelt kan spores tilbake til den ansvarlige. Det kan i tillegg være nødvendig å anmelde forholdet til politiet. Dette kan i første omgang gjøres av den som oppdager forholdet eller grunneier. Hvis forholdet har «ukjent forurenser» er det grunneiers ansvar å rydde opp. Kommunen som forurensningsmyndighet vil følge opp saken med mål om at den ansvarlige rydder opp, og om nødvendig anmelde forholdet til politiet.

  Hageavfall

  Hageavfall som dumpes i friområder og natur regnes som forsøpling, og er ulovlig i hht. Forurensningsloven § 28. Kommunen kan pålegge hageeiere og beboere opprydding. Dumping av hageavfall rammes også av annet regelverk, blant annet Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune (Buskerud), som forbyr forsøpling og tilgrising av alminnelig beferdede områder.

  Spredning av fremmede arter og plantesykdommer
  Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan forårsake stor skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de skygge for og utkonkurrere ville planter og blomster. I tillegg kan det tilføre skadelige sykdommer, brunsnegler eller andre skadedyr, og i verste fall utrydde sjeldne arter. De plantene som utgjør den største trusselen kalles fremmede arter eller svartelistede planter.

  Levering av hageavfall
  Vi henstiller alle i Ringerike om å ta ansvar og sørge for at alt hageavfall kun komposteres på egen grunn, eller at det leveres til godkjent avfallsmottak. Se informasjon om hva som inngår i hageavfall, og hvor du kan levere dette i Ringerike på www.sortere.no.

  Hundeposestasjoner

  Ringerike kommune har satt opp 17 hundeposestasjoner fra Tikspac®, utstyrt med biologisk nedbrytbare poser. Stasjonene er satt opp ved overganger mellom by og rekreasjonsområder. Brukte poser skal kastes i restavfallsbeholdere.
  Gi gjerne tilbakemelding og innspill til Ringerike kommune per e-post:

  Slik kan du gå fram som grunneier

  Hvis du er kjent med at det er leietakere eller noen andre som er ansvarlig for å ha plassert avfallet eller de brukte gjenstandene på det aktuelle området, må du få disse til å rydde opp. Informer om plikten til å benytte offentlig renovasjonsordning for husholdningsavfall www.hra.no.

  Som grunneier bør du tenke på hvilke tiltak som kan iverksettes for å begrense muligheten for avfallsdumping. Eksempler kan være skilting, sperring/veibom, rydding av skog/kratt, beplanting, belysning mv.

  Slik melder du fra til kommunen

  Det er svært viktig at du beskriver avfallet og hvor det er dumpet (adresse, gårds- og bruksnummer eller GPS-koordinat), for å gjøre det effektivt for forurensningsmyndigheten å priorietere saker, og for å ivareta berørtes og grunneieres interesser. Ta bilder av avfallet og andre bevis som kan identifisere den ansvarlige. Det er viktig at det tas bilder både nært og litt på avstand.

  Benytt Ringerike kommunes karttjeneste for angi lokasjonen, og legg med skjermbilde av lokasjonen som vedlegg. Alternativt kan du benytte Google Maps, 1881.no, gulesider.no og andre karttjenester på PC eller mobil.

  Meldeportalen

  Frivillig rydding av søppel

  Reglene for avfallsselskaper tillater i utgangspunktet ikke finansiering av eierløst avfall, det vil si gratis mottak av avfall som er plukket av frivillige. Som regel må dette dekkes selv av de som leverer avfallet, men det finnes ordninger som gjør at flinke frivillige ikke må betale for dette selv.

  Tilskuddsordning fra Miljødirektoratet

  Miljødirektoratet har en tilskuddsordning der man kan få tilskudd for større prosjekter i forbindelse med både opprydding og forebyggende tiltak. Dette håper de kan bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge.

  Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret, kan søke om støtte i forkant av et prosjekt (minimum 300 000,-). Privatpersoner kan dog ikke søke på dette tilskuddet!
  Fristen for å søke er 31. januar.

  Les mer om tilskuddsordningen her

  Refusjonsordning Hold Norge Rent

  Organisasjonen Hold Norge Rent administrerer en refusjonsordning for håndtering av eierløst marin avfall (avfall du finner i elver, sjøer, vassdrag, osv.), og er også finansiert av Miljødirektoratet. Alle kan benytte seg av denne ordningen (også privatpersoner!), og du kan få refundert utgifter du har hatt når du har ryddet marint avfall.

  Les mer på nettsiden til Hold Norge Rent

  Vær med å kartlegg steder med søppel

  Hold Norge Rent oppfordrer alle som reiser i Norge til å registrere forsøplede steder. Hvis du finner et sted som er forsøplet, registrer det på kartet, slik at det blir synlig og at en gruppe frivillige kan starte en ryddeaksjon der senere. Du kan også starte en ryddeaksjon selv!

  Her kan du registrere steder med søppel og opprette ryddeaksjoner

  Trenger du hjelp til å melde inn forsøpling?

  Siste endret: 26.02.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?