Du er her: Hjem / Beredskap

Innhold

  Beredskap

  Kommunen har egne beredskapsplaner som jevnlig blir oppdatert. Vi øver også jevnlig på ulike scenarioer som kan oppstå.

  Krise- og beredskapsledelse

  Kriseledelsen består av:

  • Ordfører
  • Varaordfører
  • Beredskapsansvarlig
  • Kommunedirektørens ledergruppe
  • Kommuneoverlegen

  Slik varsler vi deg

  I en krise som truer liv og helse vil kommunen eller politiet sende ut tekstmelding på mobiltelefon til alle som oppholder seg i det relevante området. Meldingen sendes ut på norsk og engelsk. Følg instruksjonene som blir gitt i tekstmeldingen. Du kan ikke svare på tekstmeldingen.

  Varslingsanleggene (tyfoner, flyalarm) brukes også til å varsle om akutt fare. Når alarmen går, kan du søke informasjon på NRK P1. 

  Les mer om hvordan du varsles ved en krise

   

  Slik finner du informasjon i en krise

  Ved kriser og ulykker er det viktig at du har tilgang på informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

  Du vil finne mer informasjon på offentlige nettsider, nettaviser, radio, TV og sosiale medier. NRK har et særskilt ansvar for å bringe offisielle meldinger fra myndighetene.

  Vi vil legge ut informasjon på kommunens nettsider om hva som har skjedd, hva du bør gjøre og hvordan du kan få hjelp fra kommunen.

  For å kunne motta råd og meldinger via beredskapskanalen NRK P1 bør du ha tilgang til en DAB-radio som også er batteridrevet.

  Krisesituasjoner er uoversiktlige, og noen kan ha egeninteresser av å spre feilinformasjon. Vær derfor ekstra oppmerksom på at du får informasjon fra pålitelige kilder.

   

  Krigen i Ukraina 

  Se egen informasjon om krigen i Ukraina på regjeringens nettsider, nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og fra Mattilsynet.

  Les siste nytt fra regjeringen

  Siste nytt fra DSA

  Siste nytt fra Mattilsynet 

  Tilfluktsrom

  Tilfluktsrom er permanente vernerom, som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger. I Norge er det om lag 25 000 tilfluktsrom, med plass til ca. 2,5 millioner mennesker. I Ringerike er det 7 offentlige tilfluktsrom, i tillegg til flere andre ved ulike offentlige bygg.

  Mer om tilfluktsrom 

  I Ringerike kommune vil du bli varslet via mobilen din hvis det skjer noe viktig. Vi bruker to typer systemer til informasjon og varsling. 

  Les mer om hvordan du blir varslet

  Kommunen sender sms til innbyggerne ved kriser (Foto:DSB)

  Nødvarsel på mobil (nasjonalt)

  Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon.

  Les mer: Nødvarsel

  Flyalarm og sirener

  Hvis du hører varselet "viktig melding lytt på radioen" ofte omtalt som flyalarm eller sirener, betyr det i praktisk at du skal søke mer informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre.

  Søk mer informasjon 


  Tyfonanlegg i Ringerike kommune

  Plassering av operative anlegg på Ringerike.

  • Ringerike sykehus
  • Ringerike rådhus.
  • Fossveien 7-9 sentrum
  • Hønefoss sykehjem
  • Felleskjøpet Hønefoss
  • Heradsbygda høydebasseng
  • Lager Nord Follum, vis a vis E-16 

  Egenberedskap

  Alle er en viktig brikke i Norges og kommunens beredskap, og det er viktig at du sørger for å være forberedt.

  Du må ha nødvendig utstyr for å kunne klare deg selv i minst tre dager. Da er du rustet for å komme deg gjennom de fleste kriser, som for eksempel en strømkrise, ekstremvær, eller ved forsyningsvikt av vann og mat.

  Eksempel på utstyr til egenberedskap (Foto: DSB)

  Les mer om egenberedskap 

  Atomberedskap

  Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene. Selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, vil det i hovedsak føre til tiltak i norsk matproduksjon.

  Du finner mer informasjon om atomberedskap her:

  Atomberedskap

  Jodtabletter

  Ved atomhendelser skal du vente til Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om å ta jod.

  Ved en atomhendelse vil Ringerike kommune sende ut beredskapsinformasjon både på SMS og via media, på hjemmesiden og i sosiale medier om hvordan du skal forholde deg.

  Jodix jodtabletter til bruk ved atomulykker

  Jodtabletter (Foto:DSA)

  Les mer informasjon om jodtabletter på nettsiden vår.

  Mer om jodtabletter 

  Kvikkleire og ras

  Store deler av grunnen i Ringerike kommune er gammel havbunn, noe som gir områder med leire og steder som kan være mer utsatt for ras.

  Hva bør du være obs på om du bor i områder med kvikkleire?

  Hva bør du gjøre når du oppdager et ras?

  Les mer om kvikkleire og melding av ras

  Utbrudd av smittsom sykdom

  Ved utbrudd av smittsom sykdom har vi tre beredskapsnivåer.

  Les mer om beredskapsnivåene her

  Informasjon om koronaepedemien og vaksinasjonsprogrammet i Ringerike

  Beredskapsansvarlig 

  Foto: Futuria AS, Ann Kristin Støveren

    

  Magnus Nilholm

   

  E-post
  Magnus.Nilholm@ringerike.kommune.no

  Mobil
  916 76  325

  Pressebilde
  Last ned her 

  Ringerike kommunes krisestøtteverktøy:

  Logg deg inn i DSB CIM her

  Siste endret: 24.01.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?