Du er her: Hjem / Beredskap

Innhold

  Beredskap

  Kommunen har egne beredskapsplaner som blir jevnlig oppdatert. Vi øver også jevnlig på ulike scenarioer som kan oppstå.

  Krise- og beredskapsledelse

  Kriseledelsen består av:

  DSB.no (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er en nettside med informasjon til befolkningen i kriser. Informasjonen som ligger her er fra de ansvarlige myndigheter i en krise eller uønsket hendelse.

  Se egen informasjon om krigen i Ukraina på regjeringens nettsider.
  Les siste nytt fra regjeringen

   

  Tilfluktsrom

  Tilfluktsrom er permanente vernerom, som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger. I Norge er det om lag 25 000 tilfluktsrom, med plass til ca. 2,5 millioner mennesker. I Ringerike er det 7 offentlige tilfluktsrom, i tillegg til flere andre ved ulike offentlige bygg.

  Mer info og film her

   

  Hensikt

  Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern i en beredskapssituasjon for de menneskene som er i nærområdet. Offentlige tilfluktsrom skal være merket med piler og skilt.

  Tilfluktsrom ble i sin tid plassert i de områder der en regnet med at behovet var størst. Generelt kan det sies at de fleste tilfluktsrom vil redusere skadevirkningene fra konvensjonelle våpen dvs. skader som følge av trykkbølger og splintvirkninger.

  Hvor finner jeg offentlige tilfluktsrom i Ringerike?

  I kartet finner du oversikt over offentlig tilfluktsrom i Ringerike kommune og i resten av Norge. De offentlige tilfluktsrommene er merket med gul firkant i kartet.

  Se kartet her 

  Adresse og antall plasser ved offentlige tilfluktsrom i Ringerike:

  • Valhallveien 15, 417 plasser
  • Krokenveien 19, 385 plasser
  • Soknedalsveien 7, 172 plasser. Gamle mejeriet, inngang fra jernbanesiden. 
  • Vesterngata 18, 83 plasser. Gamle Hønefoss sykehjem, inngang via hovedinngang.
  • Søndre Torv 7B, 420 plasser. Parkeringshus i Løchen Foght Gården. Inngang via nedskjørsel til parkeringshus fra Norderhovsgata. 
  • Ringeriksgata 13, 170 plasser. Ishockeyhallen. Inngang via hovedinngang. 
  • Dronning Åstas gate 12, 100 plasser. Brannstasjon. Inngang via hovedinngang, Eikliveien. 

  Andre tilfluktsrom

  Det finnes andre tilfluktsrom, i tillegg til de offentlige. Disse er i hovedsak plassert på skoler, barnehager, sykehjem, næringsbygg og kommunale/statlige bygg, og er dimensjonert for å kunne gi vern til de mennesker som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. Byggene er ikke merket på utsiden, og eieren har ansvaret for vedlikehold.

  Private tilfluktsrom

  Det finnes også private tilfluktsrom, som først og fremt er beregnet til de som bor og oppholder seg i bygningen der tilfluktsrommet er.

  Standard

  Sentrale myndigheter har vurdert at det ikke er nødvendig, etter risiko- og sårbarhetsanalyse, å ha tilfluktsrom med en standard som skal tåle en atomkrig.

  Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygget under ulike forskrifter, og har varierende grad av etterslep på vedlikehold. I 1998 ble det midlertidig stopp i byggingen av nye tilfluktsrom, men Stortinget bestemte at eksisterende tilfluktsrom skulle opprettholdes.

  Bruk av tilfluktsrom i fredstid

  Både private og offentlige tilfluktsrom kan benyttes til ulike oppgaver i fredstid, så lenge denne aktiviteten ikke foringer tilfluktsrommet. Rommet skal kunne klargjøres til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer.

  Eksempler på fredstidbruk:

  • lager
  • garderobe
  • treningsrom
  • garasje

  Bygging av nye tilfluktsrom

  I all hovedsak bygges det ikke nye tilfluktsrom i dag. I den grad det bygges, bygges det som erstatning for tilfluktsrom som rives.

  Man har heller ikke plikt til å bygge nye tilfluktsrom i et nytt bygg, men på nye bygg over 1.000 kvadratmeter må man søke om dispensasjon for å slippe.

  Les mer om offentlige tilfluktsrom

  Hvis du hører varselet "viktig melding lytt på radioen" ofte omtalt som flyalarm eller sirener, betyr det i praktisk at du skal søke informasjon. Les mer her

  Befolkningsvarsling i Ringerike kommune

  I Ringerike kommune bruker vi to typer systemer til innbyggerinformasjon og befolkningsvarsling:


  Adressebasert varsling
  Innbyggere med fast adresse i Ringerike kommune blir varslet på med melding mobiltelefon (SMS-varsling).

  Systemet brukes til å informere innbyggere om eventuelle problemer med vann og avløpstjenesten knyttet til adressen. Systemet kan også brukes ved krisehendelser. Systemet styres og administreres av teknisk sektor.


  Lokasjonsbasert varsling
  Alle som befinner seg innenfor et avgrenset geografisk område blir varslet med en melding på mobiltelefonen (SMS).

  Systemet brukes ved hendelser der det er fare for liv og helse, og der det for eksempel er behov informasjon og evakuering. Dette kan være hendelser som skred, skogbrann, terrorhandlinger, ran, storbrann, gassulykker, atomulykker og pandemier.

  Systemet kan også sende informasjon til mobiler som har vært på gjennomreise i kommunen.

  Med dette systemet kan vi for eksempel støtte politiet ved behov. Vi samarbeider med Jevnaker og Hole kommune når det er aktuelt å varsle hendelser som går over kommunegrensene.

  Systemet styres av kriseledelsen i kommunen og administreres av beredskapsleder. 

  Egenberedskap

  Du er selv en viktig brikke i kommunens beredskap ved å være forberedt på f.eks strømbrudd eller ekstremvær.

  Har dere det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst tre dager, er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser.

  Om krisen blir langvarig har dere med disse forberedelsene kjøpt dere tid og rom til å planlegge videre. Samtidig bidrar dere også til at de som trenger det mest, kan få hjelp først.

  Les mer om hvordan du enkelt kan være bedre forberedt på:

  www.sikkerhverdag.no

  www.mattilsynet.no 

  Visste du at vann kan lagres i årevis? Det går ikke ut på dato. 

  For å dekke grunnleggende behov anbefaler vi å lagre 9 liter vann per person i husstanden. Følger du rådene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) kan vannet fint lagres i årevis, og fortsatt være trygt å drikke.

  At vannet etter hvert kan få en emmen smak fordi flasken ikke er helt tett – og plasten kan avgi smak på vannet – betyr ikke at vannet er helseskadelig å drikke.

  Mer om hvordan du lagrer vann på sikker hverdag (DSB)

  Ved atomhendelser skal du vente til Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om å ta jod.

  Ved en atomhendelse vil Ringerike kommune sende ut beredskapsinformasjon både på SMS og via media, hjemmesiden og sosiale medier om hvordan publikum skal forholde seg.

  Jodix jodtabletter til bruk ved atomulykker

  Ved atomhendelser er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. 

  Beredskapslager jodtabletter

  Alle barnehager og skoler i Ringerike kommune har jodtabletter til alle barn og elever ved skolene. Alle husstander bør sørge for å ha jodtabletter hjemme, som en del av utstyrspakken for beredskap i hjemmet. Dette får du kjøpt reseptfritt på apoteket.

  Se eksempel på beredskapslager hos sikkerhverdag.no

  Les mer om jodtabletter

  Jodtabletter - informasjon til foresatte

  Les mer om atomberedskap

  Legemidler og førstehjelp

  En standard førstehjelpspakke og vanlig smertestillende dekker de fleste behov.

  Er du avhengig av legemidler eller medisinske hjelpemidler, må du snakke med legen din eller apotek om muligheten for å ha en ekstra beholdning. Husk å sjekke holdbarheten og erstatt det som går ut på dato.

  Kvikkleire og ras

  Store deler av grunnen i Ringerike kommune er gammel havbunn, noe som gir områder med leire og steder som kan være mer utsatt for ras.

  Hva bør du være obs på om du bor i områder med kvikkleire?

  Hva bør du gjøre når du oppdager et ras?

  Les mer om kvikkleire og melding av ras

  Utbrudd av smittsom sykdom

  Ved utbrudd av smittsom sykdom har vi tre beredskapsnivåer.

  Les mer om beredskapsnivåene her

  Informasjon om koronaepedemien og vaksinasjonsprogrammet i Ringerike

  Beredskapsansvarlig 

  Foto: Futuria AS, Ann Kristin Støveren

    

  Magnus Nilholm

   

  E-post
  Magnus.Nilholm@ringerike.kommune.no

  Mobil
  916 76  325

  Pressebilde
  Last ned her 

  Ringerike kommunes krisestøtteverktøy:

  Logg deg inn i DSB CIM her

  Siste endret: 21.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?