Du er her: Hjem / Kriseberedskap

Innhold

  Kriseberedskap

  Kommunen har egne beredskapsplaner som blir jevnlig oppdatert. Vi øver også jevnlig på ulike scenarioer som kan oppstå.

  Kriseledelse

  Kriseledelsen består av:

  Planen er under oppdatering, kommer snart på nett.

  ROS analyse 2016 Planlagt revidering i 2020

  Kriseinfo.no er en nettportal med informasjon til befolkningen i kriser. Informasjonen som ligger her er fra de ansvarlige myndigheter i en krise eller uønsket hendelse.

  Hvis du hører varselet "viktig melding lytt på radioen" ofte omtalt som flyalarm eller sirener, betyr det i praktisk at du skal søke informasjon. Les mer her

  Befolkningsvarsling i Ringerike kommune

  I Ringerike kommune bruker vi to typer systemer til innbyggerinformasjon og befolkningsvarsling:


  Adressebasert varsling
  Innbyggere med fast adresse i Ringerike kommune blir varslet på med melding mobiltelefon (SMS-varsling).

  Systemet brukes til å informere innbyggere om eventuelle problemer med vann og avløpstjenesten knyttet til adressen. Systemet kan også brukes ved krisehendelser. Systemet styres og administreres av teknisk sektor.


  Lokasjonsbasert varsling
  Alle som befinner seg innenfor et avgrenset geografisk område blir varslet med en melding på mobiltelefonen (SMS).

  Systemet brukes ved hendelser der det er fare for liv og helse, og der det for eksempel er behov informasjon og evakuering. Dette kan være hendelser som skred, skogbrann, terrorhandlinger, ran, storbrann, gassulykker, atomulykker og pandemier.

  Systemet kan også sende informasjon til mobiler som har vært på gjennomreise i kommunen.

  Med dette systemet kan vi for eksempel støtte politiet ved behov. Vi samarbeider med Jevnaker og Hole kommune når det er aktuelt å varsle hendelser som går over kommunegrensene.

  Systemet styres av kriseledelsen i kommunen og administreres av beredskapsleder. 

  Egenberedskap

  Du er selv en viktig brikke i kommunens beredskap ved å være forberedt på f.eks strømbrudd eller ekstremvær.

  Har dere det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst tre dager, er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser.

  Om krisen blir langvarig har dere med disse forberedelsene kjøpt dere tid og rom til å planlegge videre. Samtidig bidrar dere også til at de som trenger det mest, kan få hjelp først.

  Les mer om hvordan du enkelt kan være bedre forberedt på:

  www.sikkerhverdag.no

  Visste du at vann kan lagres i årevis? Det går ikke ut på dato. 

  For å dekke grunnleggende behov anbefaler vi å lagre 9 liter vann per person i husstanden. Følger du rådene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) kan vannet fint lagres i årevis, og fortsatt være trygt å drikke.

  At vannet etter hvert kan få en emmen smak fordi flasken ikke er helt tett – og plasten kan avgi smak på vannet – betyr ikke at vannet er helseskadelig å drikke.

  Mer om hvordan du lagrer vann på sikker hverdag (DSB)

  Ved atomhendelser skal du vente til Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om å ta jod.

  Jodix jodtabletter til bruk ved atomulykker

  Ved atomhendelser er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter.

  Alle bør ha jodtabletter hjemme, som en del av utstyrspakken for beredskap i hjemmet. Dette får du kjøpt reseptfritt på apoteket.

  Les mer om behov for jod-tabletter her

  Legemidler og førstehjelp

  En standard førstehjelpspakke og vanlig smertestillende dekker de fleste behov.

  Er du avhengig av legemidler eller medisinske hjelpemidler, må du snakke med legen din eller apotek om muligheten for å ha en ekstra beholdning. Husk å sjekke holdbarheten og erstatt det som går ut på dato.

  Kvikkleire og ras

  Store deler av grunnen i Ringerike kommune er gammel havbunn, noe som gir områder med leire og steder som kan være mer utsatt for ras. Hva bør du være obs på om du bor i områder med kvikkleire?

  Les mer om kvikkleire og melding av ras her

  Utbrudd av smittsom sykdom

  Ved utbrudd av smittsom sykdom har vi tre beredskapsnivåer.

  Les mer om beredskapsnivåene her

  Informasjon om koronaepedemien og vaksinasjonsprogrammet i Ringerike

  Beredskapsansvarlig

  Beredskapsansvarlig: Magnus Nilholm  Mobil 916 76  325

  Ringerike kommunes krisestøtteverktøy:

  Logg deg inn i DSB CIM her

  Siste endret: 06.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?