Du er her: Hjem / Beredskap / Tilfluktsrom

Innhold

  Tilfluktsrom

  Tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for befolkningen, slik at de kan søke tilflukt i en beredskapssituasjon. I Norge er det om lag 20 000 tilfluktsrom, med plass til cirka 2,5 millioner mennesker. I Ringerike er det 7 offentlige tilfluktsrom, i tillegg til flere private og andre rom.

  Hva beskytter tilfluktsrommene mot?

  Bildet viser et tilfluktsrom sett fra utsiden

  (Foto: DSB)

  Tilfluktsrom gir god beskyttelse mot eksplosjoner, splinter og sammenrasing av bygg. De fleste tilfluktsrom vil redusere skadevirkningene fra konvensjonelle våpen, det vil si skader som følge av trykkbølger og fra splinter.

  Tre av fire tilfluktsrom er dimensjonert mot farlige gasser. Mange tilfluktsrom vil også medvirke til å redusere stråling fra radioaktivt nedfall, og i noen grad direkte stråling under kjernefysiske sprenginger.

  Hva er offentlige tilfluktsrom?

  Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold, mens Sivilforsvaret har ansvaret for drift og klargjøring i en beredskapssituasjon.

  Offentlige tilfluktsrom kan for eksempel være større fjellanlegg og rom bygget i tilknytning til offentlige bygg, idrettshaller og parkeringsanlegg.

  Hvor finner jeg offentlige tilfluktsrom i Ringerike?

  Bildet viser et skilt på torvet i Hønefoss der det står: Tilfluktsrom

  (Foto: Ringerike kommune)

  I kartet finner du oversikt over offentlig tilfluktsrom i Ringerike kommune og i resten av Norge. De offentlige tilfluktsrommene er merket med gul firkant i kartet.

  Se kart

  Adresse og antall plasser ved offentlige tilfluktsrom i Ringerike:

  • Valhallveien 15, 417 plasser
  • Krokenveien 19, 385 plasser
  • Soknedalsveien 7, 172 plasser. Gamle mejeriet, inngang fra jernbanesiden. 
  • Vesterngata 18, 83 plasser. Gamle Hønefoss sykehjem, inngang via hovedinngang.
  • Søndre Torv 7B, 420 plasser. Parkeringshus i Løchen Foght Gården. Inngang via nedskjørsel til parkeringshus fra Norderhovsgata. 
  • Ringeriksgata 13, 170 plasser. Ishockeyhallen. Inngang via hovedinngang. 
  • Dronning Åstas gate 12, 100 plasser. Brannstasjon. Inngang via hovedinngang, Eikliveien. 

  Andre tilfluktsrom

  Bildet viser et skilt der det står: tilfluktsrom

  (Foto: DSB)

  Det finnes andre tilfluktsrom, i tillegg til de offentlige. Disse er i hovedsak plassert på skoler, barnehager, sykehjem, næringsbygg og kommunale/statlige bygg, og er dimensjonert for å kunne gi vern til de mennesker som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. Byggene er ikke merket på utsiden, og eieren har ansvaret for vedlikehold.

  Det finnes også private tilfluktsrom, som først og fremt er beregnet til de som bor og oppholder seg i bygningen til vanlig.

  Standard

  Sentrale myndigheter har vurdert at det ikke er nødvendig, etter risiko- og sårbarhetsanalyse, å ha tilfluktsrom med en standard som skal tåle en atomkrig.

  Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygget under ulike forskrifter, og har varierende grad av etterslep på vedlikehold. I 1998 ble det midlertidig stopp i byggingen av nye tilfluktsrom, men Stortinget bestemte at eksisterende tilfluktsrom skulle opprettholdes.

  Bruk av tilfluktsrom i fredstid

  Bildet viser tilfluktsrommet i Ishockeyhallen

  Ishockeyhallen er tilfluktsrom (foto: Ringerike kommune)

  Både private og offentlige tilfluktsrom kan benyttes til ulike oppgaver i fredstid, så lenge denne aktiviteten ikke foringer tilfluktsrommet. Rommet skal kunne klargjøres til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer.

  Eksempler på bruk:

  • lager
  • garderobe
  • treningsrom
  • garasje

  Har du spørsmål?

  Hos Sivilforsvaret får du mange svar på ofte stilte spørsmål om tilfluktsrom.
  Les mer på deres hjemmeside: Sivilforsvaret.

  Siste endret: 27.10.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?