Du er her: Hjem / Om Ringerike kommune / Organisasjonskart

Organisasjonskart

Ringerike kommune styres administrativt gjennom rådmannens strategiske ledergruppe. Fellesadministrasjonen skal legge til rette for virksomhetsstyring av hele kommunen og skal bidra til oppnåelse av overordnede mål og delmål som er definert i rådmannens grunnlagsdokument.

Organisasjonskart per 1. oktober 2019