Du er her: Hjem / Kommunedirektørens ledergruppe

Innhold

  Kommunedirektørens ledergruppe

  Ringerike kommune styres administrativt av kommunedirektøren og hans strategiske ledergruppe.

  Tore Isaksen - Kommunedirektør

  Foto: Gaute B. Iversen

  Ansvarsområder

  Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

  E-post
  Tore.isaksen@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her

   

  Heming R. Herdlevær - Assisterende kommunedirektør

  Foto: Futuria AS, Ann Kristin Støveren

   

   

  Ansvarsområder

  E-post
  Heming.herdlevaer@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her

   


  Eli Drægalid Andersen - HR

   Eli Drægalid Andersen

  Ansvarsområder

  • HR-avdelingen (personalforvaltning, kompetanse, HMS og kvalitet)
  • Fellestjenester (servicetorg, dokumentsenter og politisk sekretariat)
  • Skjenkebevilgninger
  • Valg

  E-post
  eli.draegalid.andersen@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  (kommer)

   

   

  Christine Myhre Bråthen - Helse og omsorg

  Foto: Futuria AS, Ann Kristin Støveren

  Ansvarsområder

  • Helse- og boligforvaltningen
  • Dag og aktivitetstjenester voksne
  • Helsetjeneste til voksne
  • Rus og psykisk helse
  • Hjemmetjenester
  • Institusjon kort- og langtids
  • Ringerikskjøkken
  • Legevakt
  • Krisesenter
  • NAV

   

  E-post
  Christine.myhre.brathen@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her

   

  Hilde Brørby Fivelsdal - Teknisk, kultur og idrett

   Foto: Futuria AS, Ann Kristin Støveren

   Ansvarsområder
  • Kultur
  • Idrett
  • Brann og redning
  • Eiendom
  • Teknisk vei, vann og avløp
  • Utbygging

   

  E-post
  Hilde.fivelsdal@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her

   

  Roger Mathiesen - Økonomi

   

   

  Ansvarsområder

  • Regnskap og lønn
  • Budsjett og økonomisk analyse
  • Innkjøp
  • Kommunal innkreving

  E-post
  Roger.mathiesen@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her


  Jarle Hjelmesæth Hildeskår - Utdanning og familie

  Jarle Hjelmesæth Hildeskår

   

  Ansvarsområder

  • Grunnskolene
  • Læringssenteret for voksne
  • Kommunale og private barnehager
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste
  • Enslige mindreårige flyktninger
  • Barnevernstjenesten
  • Barnevernsvakt
  • Austjord avlastning og barnebolig
  • Forebyggende helsetjenester for barn og unge
  • Helsekontor

  E-post
  jarle.hjelmesaeth.hildeskar@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  (kommer)

   

    

  Mats Øieren - Kommunikasjonssjef

  Foto: Gaute B. Iversen

  Ansvarsområder

  Informasjon og kommunikasjon internt og eksternt, krisekommunikasjon, utvikling av kommunikasjonsstrategier og ansvar for kommunens profil og omdømme.

   

   

  E-post
  Mats.oieren@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her

  Siste endret: 10.02.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?