Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Politiske utvalg og styrer / Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Innhold

  Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

  Råd for personer med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunen. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne.

  Om rådet

  Rådet skal komme med innspill til saker som skal behandles i kommunen, slik at synspunkt og behov til personer med funksjonsnedsetting blir synliggjort og er del av saken før det blir tatt en avgjørelse. Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

  Har du spørsmål? Kontakt Politisk sekretariat på telefon: 32 11 74 00.

  Hva gjør rådet og hvilke saker jobbes med?

  Rådet jobber som regel først og fremst med hovedområdene: likestilling, tilgang til tjenester og universell utforming, men rådet kan for eksempel jobbe med saker som er knytt til retten til et selvstendig liv på områder som:

  • Barnehage
  • Skole og utdanning
  • Arbeidsdeltaking
  • Helse- og omsorgstjenester
  • Plan og bygg/uteområde
  • Transport
  • Kultur og fritid


  Møteplan og saksdokumenter

  Her finner du møteplan, saksdokumenter og medlemmer.

  Her finner du Forskrift om kommunale og fylkeskommunale Råd for personer med funksjonsnedsettelse.

  Bufdir sine sider kan du finne masse informasjon om råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

  Årsmeldinger

  Her finner du årsmeldingen for 2022.

  Siste endret: 20.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?