Du er her: Hjem / Parkering

Innhold

  Parkering

  Informasjon om kommunale parkeringsplasser.

  Parkeringsplasser

  Det er nesten 500 kommunale parkeringsplasser i Hønefoss sentrum.

  På disse plassene kan du parkere gratis i 2 timer med el- og hydrogenbil når du har ha en parkeringsskive (urskive) synlig i vinduet. 

  Parkeringsplassene finnes på følgende steder:
  • Bloms gate | v/Storgata 13
  • Flattumsgate | v/Søndre Torv 6
  • Hofgaards gate | v/Kongens gate 6
  • Hønengt. vest | v/Hønengata 6B
  • Kinohaven | v/ Storgata 22
  • Kirkegata 11 |
  • Sibbernsgate | Sibbernsgate 5 - 9
  • Kirkegata ved torvet | v/Søndre Torv 1
  • Livbanen | Kong Rings gate 13 -15
  • Nordre torv | Nordre torv 4 - 6
  • Sentrum Stopp | Kong Rings gate 9 - 11 B
  • Sibberns gate | Sibberns gate 5 - 9
  • Slettåkerveien | v/Slettåkerveien 1
  • Storgata 11 |
  • Storgata 14 | v/Ringerike videregående
  • Storgata 17 |
  • Storgata 8 - 12 | v/Sentralgården
  • Storgata 9 | v/ "Fengselet"
  • Sundhaven | Sundgata 1 -7
  • Telegrafen | v/Holmboes gate 18 - 22
  • Tippen | v/Kongens gate 6
  • Wagner | Kong Rings gate 11 A
  • Kong Rings gate | v/ "Fengselet"

  Parkeringsavgift

  Kommunen har ulike typer automater, som kan betales med mynt, kort og via mobil (EasyParks app/SMS). På de kommunale plassene er det gratis å parkere for forflytningshemmede med kort (husk bevis).

  Parkeringsavgift 2024

  Parkeringsavgift i er
  Indre parkeringssone 26,- per time
  Ytre parkeringssone 17,- per time
  51,- per døgn

  Leie av parkeringsplass til annet formål (P-avgift x timer x dag(er)) kan avtales.

  Det er gratis å parkere i 2 timer for el -og hydrogendrevne biler.

  For å parkere gratis på kommunale parkeringsplasser må må du trekke lapp, tykk på valg for elbil i displayet på automaten eller bruk parkeringsapp.

  Informasjon om appen, Easypark, finner du her.

  Ordningen gjelder kun for el- og hydrogendrevne biler.

  Parkering for forflytningshemmede

  Det finnes pr. i dag 17 reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede på kommunens parkeringsområder.
  Kommunen administrerer parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

  På øvrige parkeringsplasser som ikke er reservert for forflytningshemmede er det gratis å parkere med framlagt parkeringstillatelse.

  Parkeringsplassene befinner seg i

  2 stk. - Kirkegata ved torvet | v/Søndre Torv 1
  1 stk. - Bloms gate | v/Storgata 13
  3 stk. - Sibbernsgate | Sibbernsgate 5 - 9 v/ Hønefoss kirke
  2 stk. - Livbanen | Kong Rings gate 13 -15
  2 stk. - Wagner | Kong Rings gate 11 A
  1 stk. - Nordre torv | Nordre torv 4 - 6
  2 stk. - Hønengt. vest | v/Hønengata 6B
  3 stk. - Flattumsgate | v/Søndre Torv 6
  5 stk. - Kong Rings gate | v/ "Fengselet"

  Ladeplasser for elbiler

  Det finnes pr. i dag 6 ladepunkter på våre parkeringsplasser:

  2 stk. - Sibbernsgate | Sibbernsgate 5 - 9
  2 stk. - Tippen | v/Kongens gate 6
  2 stk. - Hønengt. vest | v/Hønengata 6B
  22 stk. - Hofgaard | Kirkegata 10

  Ringerike kommune samarbeider med Kople, om drift og vedlikehold av ladestasjon og betalingsløsning. Fra 15. juni 2020 innførte vi betaling for lading.

  Slik lader du med betalingsløsningen til Kople:
  • Lading startes med appen " Kople"  eller ladebrikke

       - Registere deg som bruker i appen. 
       - Ladebrikke: Ønsker du ladebrikke, må du bestille den fra appen. 

  • Prisen du betaler for strøm følger Koples ladepriser. Du ser gjeldende ladepris i app eller på nett.

  Lurer du på noe lading?

  Mer informasjon står på ladelokasjonene eller gå inn på www.kople.no

  Bobilparkering

  Parkeringsplassene er kun for bobiler. Personbiler og campingvogner kan ikke parkere på p-plasser som er merket for bobilparkering.

  Det er vanlige parkeringstakster som gjelder for bobiler,  og følger prisene for ytre sone.  Parkeringsplassen er avgiftsbelagt på følgende tidspunkt:

  Mandag - fredag kl 07.00-19.00
  Lørdag kl 07.00-17.00
  Søndag er det gratis

  Vær oppmerksom på at døgnparkering er til kl 07.00 dagen etter, og gjelder ikke i 24 timer.

  Foreløpige areal som er oppsatt til bobiler:

  Satser for parkeringsgebyr

  Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 660.

  For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 990.

  Parkering i strid med Veitrafikklovens bestemmelser og skiltforskriften utstedes gebyr på kr 990.

  Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende gebyr og kontrollsanksjoner, samt fjerning av motorvogn kan rettes til Ringerike kommune, Tekniske forvaltning.

  Gebyr og kontrollsanksjon må betales selv om det fremsettes klage. (Er gebyret eller kontrollsanksjonen ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, økes det med 50%.)

  Parkeringsregisteret 

  I parkeringsregisteret til Statens vegvesen finnes oversikt over alle parkeringsplasser i Hønefoss sentrum: Parkeringsregisteret.

  Det er også private selskaper som tilbyr parkering. Les skiltene på disse plassene for å se hvilke regler som gjelder for parkering av el- og hydrogendrevne biler.

  Klager på parkeringsgebyr

  Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker. Får man medhold vil beløpet bli returnert. Ved siden av kommunens parkeringsdrift er det flere private parkeringsselskap i sentrum. Kommunen behandler kun klager på egne parkeringsgebyr. 

  Klagen sendes til

  Ringerike kommune, Tekniske forvaltning
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Alternativt på e-post:

  Klagen må inneholde

  Klageskjema kan fås på Servicetorget på Rådhuset.

  Klagen må inneholde:

  • Fullstendig navn og adresse
  • Saksnummer
  • Registreringsnummer
  • Begrunnelse for klagen
  • Dokumentasjon/bekreftelse

  Regelverk

  Ringerike kommune står for drift og vedlikehold av offentlige parkeringsplasser i kommunen, og er tillagt myndighet til parkeringshåndheving i samsvar med vegtrafikklovgivningen og gjeldene forskrifter (Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, av 18.03.2016)

  Hovedmålet med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Kommunen administrerer også parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

  Siste endret: 25.01.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?