Innhold

  Ungdomsrådet

  Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommunen. Hver kommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

  Om Ungdomsrådet

  Rådet skal representere interessene til ungdommen i kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom.

  Ungdomsråd kan også ta opp egne saker. Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet.

  Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.

  Valg av Ungdomsrådet

  Har du lyst til å være en pådriver for at Ringerike kommune skal ha gode tilbud til barn og unge?
  Da kan Ringerike ungdomsråd være noe for deg.

  Rådet møtes ca. åtte ganger i året, og behandler saker som angår barn og unge. Ungdomsrådet avholder Ungdomshøringen hvert år.

  Ungdomsrådet består av åtte medlemmer og fem varamedlemmer. seks av medlemmene er valgt på ungdomshøring som skjer hvert år. To medlemmer er valgt blant kommunestyrets medlemmer.

  For å kunne sitte i ungdomsrådet må du melde interesse for å være i rådet, og delta på Ungdomshøringen. Deltakerne på Ungdomshøringen velger hvem som skal sitte i ungdomsrådet for det neste året.

  Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. Rådet velger selv sin leder og nestleder.

  Det er kommunestyret i kommunene som selv velger ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år, og medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

  Har du spørsmål? Kontakt Politisk sekretariat på telefon: 32 11 74 00

  Møteplan og saksdokumenter

  Her finner du møteplan og saksdokumenter for Ungdomsrådet. 

  Her finner du Forskrift om kommunale og fylkeskommunale Ungdomsråd. 

  Årsmeldinger

  Her finner du årsmeldingen for 2022.

  Siste endret: 07.12.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?