Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Politiske reglement og styringsdokumenter

Innhold

  Politiske reglement og styringsdokumenter

  Delegeringsreglementet

  Delegeringreglementet sier noe om hva kommunal administrasjon har fått delegert av fullmakter fra kommunestyret.

  Mer om delegeringsreglementet finner du her

  Reglement for kommunestyret

  Reglement for kommunestyret i Ringerike kommune ble vedtatt av Ringerike kommunestyre 22.12.09, sak 130 § 17 ble endret av Ringerike kommunestyre 26.03.15, sak 43.

  Les hele reglementet som pdf her

  Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder ble vedtatt av kommunestyret i Ringerike 22. juni 2023.

  Les godtgjøringsreglement for folkevalgte her.

  Godtgjørelse til folkevalgte

  Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Ringerike kommune

  https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2023-06-22-1351?q=Forskrift%20om%20godtgj%C3%B8ring%20ringerike%20kommune

  SatserGodtgjørelser til folkevalgte fra 01.11.2023

  Styrevervregisteret

  I Styrevervregisteret kan man søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som bl.a. folkevalgt, styreverv og innehaver av næringsinteresser.

  Mer om styrevervregisteret

  Siste endret: 04.12.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?