Du er her: Hjem / Helse / Legetjenester

Innhold

  Legetjenester

  Fastlege 

  Fastlegen er ansvarlig for alle allmennlegeoppgaver for sine pasienter i legekontorets åpningstid. Fastlegen skal prioritere personer på sin liste foran andre, bortsett fra ved akutt livstruende sykdom.

  I Ringerike har vi 28 fastleger fordelt på 13 legekontor.

  Ved å logge inn på helsenorge.no kan du:

  • finne ut hvilken fastlege du har pr idag
  • bytte fastlege
  • melde deg inn eller ut av Fastlegeordningen
  • finne fastlegen til dine barn under 16 år som bor på samme adresse som deg
  • bytte for barna eller melde dem inn/ut av ordningen

  Åpningstider for fastlegene sommerferie

  Hvem kan søke?

  Alle har rett til en fastlege og det er ikke nødvendig å søke tjenesten.
  Barn under 16 år vil automatisk få samme fastlege som mor.
  Om du ønsker å bytte fastlege kan dette gjøres via helsenorge.no.

  Hva koster tjenesten?

  De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. 
  Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. Dette gjelder blant annet:

  • barn under 16 år
  • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
  • personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav (inkluderer soldater i førstegangstjeneste)
  • gravide på svangerskapskontroll
  • personer som har allmenn farlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom, for eksempel klamydia og gonoré

  Egenandeler og frikort

  Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Egenandelstaket for 2018 er 2 258 kroner,

  Legen skal ha prisoppslag over de vanligste egenandelene og andre utgifter.

  Kontaktinformasjon

  På Helsenorge.no finner man tilgjengelige fastleger i Ringerike kommune.

  Dr. Dehlis fastlegekontor er stengt.

  Aktuelle lover

  Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

  Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med D-nummer har likevel denne retten:
  - Asylsøkere med D-nummer, og deres familie
  - NATO-personell med D-nummer, og deres familie

  Klager

  Dersom du ikke er fornøyd med fastlegen, har du rett til å klage.

  Klage på dialogen med fastlegen: Erfaring viser at det ofte er svikt i kommunikasjonen som fører til at pasienter ikke er fornøyd med legen. Det kan derfor være lurt først å bestille en time hos legen for å si ifra hvis du ikke er fornøyd. Ta gjerne med deg en som kan støtte deg.

  Klage på behandlingen: Det er en fordel at du ved bestilling av timen gir beskjed om at det gjelder klage på behandlingen. Det gir legen mulighet til å sette av mer tid til samtalen. Dersom dette ikke fører frem kan du konferere med den i kommunen som har ansvar for fastlegeordningen (som oftest helse- og omsorgssjefen) eller sende en klage til Fylkeslege med kopi til kommuneoverlegen.

  Klage på tilbud av fastlege: Kommunen har ansvaret for tilbudet av fastleger. Dersom det ikke er ledig fastleger i kommunen, skal du rette klagen din til helseseksjonen i kommunen (kommuneoverlegen).

  Kommuneoverlegen 

   

  Foto: Kommer

    

  Karin Møller

  Ansvarsområder

  • miljørettet helsevern
  • medisinsk faglig rådgivning
  • sekretær Legenes samarbeidsutvalg
  • bemyndigelse/medisinutlevering
  • kontaktperson med fastleger, legevakten og klagesaksbehandling
  • smittevernlege iht. smittevernloven
  • beredskap, jf. lov om helseberedskap
  • psykisk helsevern, jf. lov om psykisk helsevern

   E-post
  Karin.Elisabeth.Moller@ringerike.kommune.no

  Mobil
  958 99 205

  Pressebilde
  Kommer!

  Siste endret: 21.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?