Du er her: Hjem / Helse / Legetjenester

Innhold

  Legetjenester

  Ringerike kommune har for tiden vansker med å dekke fastlegevikariater med legevikar. Dette er en nasjonal utfordring som sees i mange norske kommuner. Ringerike kommune har også meldt denne bekymringen til Statsforvalter. Ringerike kommune arbeider kontinuerlig med å dekke behovet, herunder lyser vi fortløpende ut ledige stillinger. Vi håper at fastlegebehovet kan løses gjennom rekruttering, men ved akutte tilfeller bes det om at legevakten kontaktes.

  Fastlege 

  Fastlegen er ansvarlig for alle allmennlegeoppgaver for sine pasienter i legekontorets åpningstid. Fastlegen skal prioritere personer på sin liste foran andre, bortsett fra ved akutt livstruende sykdom.

  I Ringerike har vi 28 fastleger fordelt på 13 legekontor.

  Ved å logge inn på helsenorge.no kan du:

  • finne ut hvilken fastlege du har pr idag
  • bytte fastlege
  • melde deg inn eller ut av Fastlegeordningen
  • finne fastlegen til dine barn under 16 år som bor på samme adresse som deg
  • bytte for barna eller melde dem inn/ut av ordningen

  Hvem har rett på fastlege?

  Disse gruppene har rett til fastlege:

  • alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge, med et norsk personnummer
  • asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

  D-nummer er et id-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få et ordinært fødsels- og personnummer.

  Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på samme fastlegeliste.

  Hva koster tjenesten?

  De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. 
  Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. Dette gjelder blant annet:

  • barn under 16 år
  • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
  • personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav (inkluderer soldater i førstegangstjeneste)
  • gravide på svangerskapskontroll
  • personer som har allmenn farlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom, for eksempel klamydia og gonoré

  Egenandeler og frikort

  Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Egenandelstaket for 2018 er 2 258 kroner,

  Legen skal ha prisoppslag over de vanligste egenandelene og andre utgifter.

  Kontaktinformasjon

  På Helsenorge.no finner man tilgjengelige fastleger i Ringerike kommune.

  Når du har mistet fastlegen din: Hvis du har mistet fastlegen din, og er flyttet til en liste uten fast lege, er du likevel tilknyttet et legekontor. Dette vil ofte være legekontoret der du hadde fastlegen din, og man kan kontakte legekontoret for spørsmål om time. 

  Vær tidlig ute: Siden kapasiteten er presset, kan det være lurt å henvende seg til legekontoret i god tid hvis du for eksempel trenger å få fornyet dine resepter, eller benytte funksjonen "fornye resepter" på helsenorge.no

  Se helsenorge.no for kontaktinformasjon på legekontorene, imidlertid er det noen endringer i åpningstid og kontaktinformasjon ved Legekontor 7B og Nes legekontor som fremgår av informasjonen nedenfor:

  Kontaktinformasjon Legekontor 7b

  Se pasientsky for informasjon om når det er lege tilstede ved kontoret.

  Telefonen er betjent, ta kontakt ved behov og spørsmål. 

  Telefontid 08.15 – 11.00 og 13.00 - 14.20.

  Tlf 32 10 31 80

  Akuttnr  48 17 50 61

  Nes legekontor

  Åpent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 0800-1500

  Telefontid kl. 0800-1000 og kl. 1300-1400

  Ved Flattum legesenter vil det fra 3. januar - 10.februar være vikarlege til stede, hun heter Elin Julianne Norlund. 

  Aktuelle lover

   Forskrift om fastlegeordning i kommunene

  Klager

  Dersom du ikke er fornøyd med fastlegen, har du rett til å klage.

  Klage på dialogen med fastlegen: Erfaring viser at det ofte er svikt i kommunikasjonen som fører til at pasienter ikke er fornøyd med legen. Det kan derfor være lurt først å bestille en time hos legen for å si ifra hvis du ikke er fornøyd. Ta gjerne med deg en som kan støtte deg.

  Klage på behandlingen: Det er en fordel at du ved bestilling av timen gir beskjed om at det gjelder klage på behandlingen. Det gir legen mulighet til å sette av mer tid til samtalen. Dersom dette ikke fører frem kan du ta kontakt med servicetorget i kommunen (32117400) eller sende en klage til Statsforvalter med kopi til kommuneoverlegen.

  Klage på tilbud av fastlege: Kommunen har ansvaret for tilbudet av fastleger. Ønsker du å rette en klage til kommunen kan dette sendes til postmottak@ringerike.kommune.no

  For at vi skal kunne svare deg må du oppgi din postadresse i e-posten.

  Siste endret: 24.05.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?