Du er her: Hjem / Helse / Hjemmesykepleie

Innhold

  Hjemmesykepleie

  Hjemmesykepleie (Helsetjenester i hjemmet)

  Tjenesten er aktuell for deg som:

  • trenger nødvendig helsehjelp i eget hjem på grunn av sykdom og funksjonsnedsettelse
  • ikke kan oppsøke fastlege eller annen helsehjelp på egen hånd
  • trenger oppfølging og observasjon, f.eks. ved medisinsk behandling, og har til hensikt å gjøre deg mest mulig selvhjulpen

  Hvem kan søke?

  Du som har sykdom, skade og/eller nedsatt funksjonsevne av kronisk eller akutt karakter, som ikke er i stand til å oppsøke helsehjelp på egenhånd. 

  Pris

  Hjemmesykepleie er gratis.

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Hvor er hjemmetjenesten lokalisert?

  Avdeling Vest 

  Heradsbygda

  Kontortelefon: 99518262

  Vakttelefon: 99518262

  Avdelingsleder: Marianne Ruhmor Berge

  Tlf: 41658540

  Mail: Marianne.Rumohr.Berge@ringerike.kommune.no

  Adresse: Follumveien 100, 3515 Hønefoss

  Sentrum

  Kontortelefon: 95408570

  Vakttelefon: 97764912

  Avdelingsleder: Lisbet Simonsen

  Tlf: 98487804

  Mail: Lisbet.simonsen@ringerike.kommune.no

  Adresse: Follumveien 100, 3515 Hønefoss

   

  Avdeling Øst

  Hov

  Kontortelefon: 91795686

  Vakttelefon: 99518266

  Avdelingsleder: Bodil Johansen

  Tlf: 95083936

  Mail: Bodil.johansen@ringerike.kommune.no

  Adresse: Vesterngata 18, 3513 Hønefoss

  Haug

  Kontortelefon (07:30- 15:30): 95899245

  Vakttelefon (15:30-22:30): 99122816

  Avdelingsleder: Lin Anett Nystrand

  Tlf: 47365194

  Mail: Lin.anett.nystrand@ringerike.kommune.no

  Adresse: Vesterngata 18, 3513 Hønefoss

  Lokale avdelinger

  Hallingby

  Vakttelefon: 32115260

  Avdelingsleder: Solveig Iversen Opperud

  Tlf: 47754260

  Mail: Solveig.iversen.opperud@ringerike.kommune.no

  Adresse: Hvalsbruveien 21, 3525 Hallingby

  Nes

  Vakttelefon: 32179400

  Avdelingsleder: Anne Haugelien

  Tlf: 41450959

  Mail: Anne.haugelien@ringerike.kommune.no

  Adresse: Furusletta 1, 3524 Nes i Ådal

  Tyribo

  Kontortelefon 07:30-15:00): 90264650

  Vakttelefon (15:00-22:15): 97527384

  Avdelingsleder: Synnøve Repvik 

  Tlf: 40240330

  Mail: Synnove.repvik@ringerike.kommune.no

  Adresse: Solumveien 7, 3533 Tyristrand

  Sokna

  Kontortelefon (07:30-15:00): 32114400

  Vakttelefon (15:00-22:00): 97596831

  Avdelingsleder: Turid Landsdalen

  Tlf: 96206284

  Mail: Turid.landsdalen@ringerike.kommune.no

  Adresse: Roaveien 1, 3534 Sokna

  Aktuelle lover

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

   Serviceerklæring for helsetjenester

  Kommunen har en Serviceerklæring som ligger til grunn for alle helse- og omsorgstjenester i Ringerike.

  Formålet med serviceerklæringen er å legge til rette for et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter, samt skape realistiske forventninger til våre tjenester. 

  Du kan lese mer om Serviceerklæringen her

  Siste endret: 07.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?