Du er her: Hjem / Helse / Hjemmesykepleie

Innhold

  Hjemmesykepleie

  Hjemmesykepleie (Helsetjenester i hjemmet)

  Tjenesten er aktuell for deg som:

  • trenger nødvendig helsehjelp i eget hjem på grunn av sykdom og funksjonsnedsettelse
  • ikke kan oppsøke fastlege eller annen helsehjelp på egen hånd
  • trenger oppfølging og observasjon, f.eks. ved medisinsk behandling, og har til hensikt å gjøre deg mest mulig selvhjulpen

  Hvem kan søke?

  Du som har sykdom, skade og/eller nedsatt funksjonsevne av kronisk eller akutt karakter, som ikke er i stand til å oppsøke helsehjelp på egenhånd. 

  Pris

  Hjemmesykepleie er gratis.

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Hvor er hjemmetjenesten lokalisert?

  Avdeling Vest 

  Heradsbygda

  Kontortelefon 99 51 82 62

  Vakttelefon 99 51 82 62

  Avdelingsleder:

  Hege Vatland

  Mobil 948 11 630

  Mail hege.vatland@ringerike.kommune.no

  Adresse: Follumveien 100, 3515 Hønefoss

  Sentrum

  Kontortelefon 95 40 85 70

  Vakttelefon 977 64 912

  Avdelingsleder:

  Lisbet Simonsen

  Mobil 98487804

  Mail Lisbet.simonsen@ringerike.kommune.no

  Adresse: Follumveien 100, 3515 Hønefoss

  Avdeling Øst

  Hov

  Kontortelefon 917 95 686

  Vakttelefon 995 18 266

  Avdelingsleder:

  Bodil Johansen

  Mobil 950 83 936

  Mail Bodil.johansen@ringerike.kommune.no

  Adresse: Vesterngata 18, 3513 Hønefoss

  Haug

  Kontortelefon (07:30- 15:30) 958 99 245

  Vakttelefon (15:30-22:30) 991 22 816

  Avdelingsleder:

  Lin Anett Nystrand

  Mobil 473 65 194

  Mail Lin.anett.nystrand@ringerike.kommune.no

  Adresse: Vesterngata 18, 3513 Hønefoss

  Lokale avdelinger

  Hallingby
  Nes
  Tyribo

  Kontortelefon 07:30-15:00) 902 64 650

  Vakttelefon (15:00-22:15) 975 27 384

  Avdelingsleder:

  Synnøve Repvik 

  Mobil 402 40 330

  Mail Synnove.repvik@ringerike.kommune.no

  Adresse: Solumveien 7, 3533 Tyristrand

  Sokna

  Kontortelefon (07:30-15:00) 32 11 44 11

  Vakttelefon (15:00-22:00) 975 96 831

  Avdelingsleder:

  Turid Landsdalen

  Mail Turid.landsdalen@ringerike.kommune.no

  Adresse: Roaveien 1, 3534 Sokna

  Aktuelle lover

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

   Serviceerklæring for helsetjenester

  Kommunen har en Serviceerklæring som ligger til grunn for alle helse- og omsorgstjenester i Ringerike.

  Formålet med serviceerklæringen er å legge til rette for et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter, samt skape realistiske forventninger til våre tjenester. 

  Du kan lese mer om Serviceerklæringen her

  Siste endret: 10.01.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?