Du er her: Hjem / Kultur og Idrett / Den Kulturelle Spaserstokken

Innhold

  Den Kulturelle Spaserstokken

  Den Kulturelle Spaserstokken, også kjent som Spaserstokken, skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer, ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Det kulturelle tilbudets innhold skal gjenspeile den mangfoldige gruppen seniorer som bor i byen. Profesjonelle kunst- og kulturutøvere kan søke om å være del av Spaserstokkens program.

  Den kulturelle spaserstokken eksisterer på bakgrunn av tilskuddsmidler fra Buskerud Fylkeskommune, basert på statlige overføringer til formålet og fordelt etter antall innbyggere over 67 år, samt søknad fra kommunen.Den Kulturelle Spaserstokken er en tverrfaglig satsing med samarbeid mellom helsefaglig og kulturfaglig kompetanse og ressurser. Det stilles krav om kunstnerisk/kulturfaglig profesjonalitet og kvalitet til bidragsyterne til ordningen. Det skal også være god bredde i sjangre. 

  Målet er å gi eldre bedre mulighet til deltakelse, refleksjon og kreativ utfoldelse, og på den måten også bidra til økt livskvalitet. Den Kulturelle Spaserstokken retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor sitt nærmiljø. 

  Spaserstokk-tilbudet har i 2020 vært satt på pause på grunn av smitteverntiltakene, siden Spaserstokkens målgruppe er i risikogruppen for Covid-19. Alle tilbud i Spaserstokk-programmet vurderes etter gjeldende råd og føringer. 

  Ulike typer programtilbud

  Breddetilbud: Dette tilbudet omfatter opptredener som de fleste på mottakerstedet kan ha glede av, uavhengig av mental eller fysisk tilstand. Eksempelvis konserter, allsang, teaterforestillinger og lignende. Arrangementene varer vanligvis mellom 30-75 minutter. 

  Nærtilbud: Arrangementene i denne kategorien henvender seg til en mindre gruppe. Litteratursamtaler, malekurs, kurs i slektsforskning, kunstutstilling og foredrag er eksempler på dette. Noen av disse arrangementene kan strekke seg over flere besøk. 

  Programtilbudet skal være av høy kvalitet og tilrettelagt for eldre over 67 år i Ringerike kommune. 

  Utøvere i Den Kulturelle Spaserstokken

  Profesjonelle artister, utøvere, kunstnere og andre som ønsker å tilby Spaserstokk-arrangement kan sende en beskrivelse av Spaserstokk-tilbudet, dette vil regnes som en søknad. Alle kan søke, men profesjonelle kunst- og kulturutøvere med tilhold i Ringerike kommune eller annen lokal tilknytning prioriteres. 

  Utøvere må være tilgjengelig i perioder på opptil 10 dager, med to forestillinger/arrangementer per dag for breddetilbud, nærtilbud har ofte ett arrangement per dag. Ved eventuelle samarbeidsprosjekter med kunst- og kulturinstitusjoner gjøres det særskilte avtaler.

  Søknaden skal inneholde

  • Beskrivelse av arrangementet og gjennomføringen. Beskrivelse av smitteverntiltak under gjennomføringen må også inkluderes. 
  • Beskrivelse av repertoar/arrangementets innhold
  • Kunstform og sjanger
  • Beskrivelse av alle involverte aktører og deres relevante utdanning og praksis
  • Arrangementets varighet, antall innslag
  • Passende tidspunkt og periode for gjennomføring
  • Eventuelle behov for utstyr eller annet.
  • Høyoppløselig bilde til plakat. 

  Legg gjerne ved linker til nettside, omtaler, spotify eller annet. 

  Mål for Den Kulturelle Spaserstokken

  Søknaden bør være i tråd med føringene for Den Kulturelle Spaserstokken.
  Den Kulturelle Spaserstokken har som mål å tilgjengeliggjøre kulturtilbudet til flest mulig av våre innbyggere. Den Kulturelle Spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer, ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Det kulturelle tilbudets innhold skal gjenspeile den mangfoldige gruppen seniorer som bor i Ringerike kommune. 

  Behandling av søknaden

  Søknaden vurderes opp mot Spaserstokkens føringer, variasjon av tilbudet i programmet, vurdering av aktørenes profesjonalitet og gjeldende smitteverntiltak. Kulturutøvere med tilknytning til Ringerike prioriteres. 

  Innsending av søknad

  Søknad sendes via linken nedenfor. 

   Send inn søknad

  Merk søknaden "Den Kulturelle Spaserstokk"

  Søknadsfrist september 

   

  Andre kulturtilbud

  Hva skjer i Ringerike

  Skulpturer og severdigheter

  Pilgrimsleden gjennom Ringerike 

  Telefon: 32 11 74 00

  Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

  Kulturleder:

  Øyvind Dypvik Norstrøm, tlf 93 20 59 45 e-post: oyvind.dypvik.norstrom@ringerike.kommune.no 

  Kulturkonsulent
  Victoria Koch, tlf. 47 25 32 15, e-post: victoria.irene.koch@ringerike.kommune.no

  Siste endret: 27.04.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?