Du er her: Hjem / Økonomiske planer, rapporter og styringsdokumenter

Innhold

  Økonomiske planer, rapporter og styringsdokumenter

  Hvordan planlegger kommunen å bruke penger i fremtiden, og hvilke resultater har de fått? Svarene finner du i de ulike dokumentene nedenfor.

  Budsjett og handlingsprogram

  Kommunestyret vedtar hver høst et budsjett for det kommende året, sammen med et fireårig handlingsprogram (økonomiplan). Handlingsprogrammet viser hvilke tiltak som planlegges gjennomført i forhold til:

  • Endringer i tjenestene
  • Investeringer i sektorene og virksomheten

  Det vedtatte budsjettet for det kommende året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

  Les Handlingsprogrammet for 2019-2022 i digital versjon

  Les Handlingsprogrammet for 2019-2022 i PDF. 

  Handlingsprogrammet for 2019-2022, og budsjett 2019 ble behandlet og vedtatt i Kommunestyret 29. november 2019.

  Budsjettprosessen

  Årlig prosess
  1. Budsjett og strategisamling for formannskapet og rådmannens ledergruppe, der det  legges premisser for budsjett og handlingsprogram.

  2. Rådmannen utarbeider hvert år et forslag til budsjett og handlingsprogram. Forslaget blir presentert for formannskapet.

  3. I oktober legges statsbudsjettet frem. Hvis nye føringer krever det, legges det inn endringer i kommunens mål og rammer. 

  4. Forslag til betalingsreglementet for neste år lages (priser for kommunale tjenester).

  5. Rådmannen går gjennom sitt forslag til budsjett, handlingsprogram og betalingsreglement for formannsskapet

  6. Formannskapet behandler forslaget, og legger deretter forslag til budsjett og handlingsprogram ut på høring

  7. I høringsrunden blir forslaget presentert og diskutert i møter med politiske utvalg, interesseorganisasjoner og andre. Alle inviteres til å komme med innspill

  8. Formannskapet behandler innspillene og lager bearbeidet forslag, som legges frem for kommunestyret til endelig behandling

  9. Kommunestyret vedtar så neste års budsjett og betalingsreglement, samt handlingsprogram for de neste fire årene.
  Tidligere budsjett og handlingsprogram

  Budsjett og handlingsprogram 2018 - 2021

  Budsjett og handlingsprogram 2017 - 2020

  Budsjett og handlingsprogram 2016 - 2019

  Budsjett og handlingsprogram 2015 - 2018

  Årsrapport

  Hvert år lages det en årsrapport som viser:

  • Prioriteringer i tjenestene
  • Måloppnåelse
  • Reviderte og godkjente regnskapstall 
  Nedlastbare årsrapporter for 2013 til 2017

  Årsrapport 2017

  Årsrapport 2016 

  Årsrapport 2015 

  Årsrapport 2014

  Årsrapport 2013

  Tertialrapporter

  Tertialrapportene er løpende rapporter som sier noe om økonomien underveis i året og oppfølgingen i forhold til målsetningene.

  1. Tertial 2015 til 2018

  1.Tertialrapport 2018

  1.Tertialrapport 2017

  1.Tertialrapport 2016

  1.Tertialrapport 2015

  2. Tertial 2015 til 2018

  2.Tertialrapport 2018

  2.Tertialrapport 2017

  2.Tertialrapport 2016

  2.Tertialrapport 2015

  Årsregnskap

  Årsregnskapet gir informasjon om bruk av midler og budsjett. Det gir også et grunnlag for å vurdere måloppnåelse, og det gir informasjon om den økonomiske utviklingen.

  Nedenfor finner du nedlastbare årsregnskap.

  Årsregnskap 2014 til 2017

  Årsregnskap 2017

  Årsregnskap 2016

  Årsregnskap 2015

  Årsregnskap 2014

  Årsberetning

  Årsberetningen gir en beskrivelse av viktige hendelser, tilstand og utvikling i den regnskapsperioden som årsregnskapet avlegges for.

  Nedenfor finner du nedlastbare årsberetninger.

  Årsberetninger 2014 til 2017 

  Årsberetning 2017

  Årsberetning 2016

  Årsberetning 2015

  Årsberetning 2014

  Andre styringsdokumenter

  Betalingsreglementet

  Gå til side for Betalingsreglementet 

  Finansreglement

  Finansreglementet revideres minst én gang under hver kommunestyreperiode.

  Finansreglement

  Økonomireglement

  Gjeldene økonomireglement

  Siste endret: 15.01.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?