Du er her: Hjem / Økonomiske planer, rapporter og styringsdokumenter

Innhold

  Økonomiske planer, rapporter og styringsdokumenter

  Her kan du følge med på hvordan kommunen planlegger prioriteringen og bruken av pengene som vedtas gjennom budsjettet hvert år. Du vil også finne oversikt over hvilke resultater som oppnås, og du følge med på utviklingen gjennom året.

  Budsjett og handlingsplan

  Kommunestyret vedtar hver høst et budsjett for det kommende året, sammen med et fireårig handlingsplan (økonomiplan). Handlingsplanen viser hvilke tiltak som planlegges gjennomført i forhold til:

  • Endringer i tjenestene
  • Investeringer i sektorene og virksomheten

  Det vedtatte budsjettet for det kommende året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

  Kommunestyrets vedtak

  Kommunestyrets vedtak - Budsjett og handlingsplan 2022-2025 (digital versjon)

  Kommunestyrets vedtak - Budsjett og handlingsplan 2022-2025 (pdf)

  Betalingsreglement 2022

  Formannskapets forslag sendt på høring

  2022-2025

  Høringsbrev fra ordfører (pdf)

  Saksfremlegg fra formannskapet (pdf)

  Budsjett og handlingsplan 2022-2025 (digital versjon)

  Budsjett og handlingsplan 2022-2025 (pdf)

  Betalingsregulativ (pdf)

  Budsjett på 1-2-3 (pdf)

  Rådmannens forslag 

  2022-2025

  Budsjett og handlingsprogram 2022-2025 (digital versjon)

  Budsjett og handlingsprogram 2022-2025

  Betalingsreglement

  Budsjett på 1-2-3

  Rådmannens presentasjon 

  Tidligere budsjett og handlingsprogram

  2021-2024

  Budsjett og handlingsprogram 2021-2024 (digital versjon)

  Budsjett og handlingsprogram 2021-2024

  Budsjett på 1-2-3

  Rådmannens presentasjon

  2020-2023

  Les Handlingsprogrammet for 2020-2023 i PDF

  2019-2022

  Budsjett og handlingsprogrammet for 2019-2022 i digital versjon

  Les Handlingsprogrammet for 2019-2022 i PDF. 

  2018-2021

  Budsjett og handlingsprogram 2018 - 2021

  2017-2020

  Budsjett og handlingsprogram 2017 - 2020

  2016-2019

  Budsjett og handlingsprogram 2016 - 2019

  2015-2018

  Budsjett og handlingsprogram 2015 - 2018

  Budsjettprosessen

  Årlig prosess
  1. Budsjett og strategisamling for formannskapet og rådmannens ledergruppe, der det  legges premisser for budsjett og handlingsprogram.

  2. Rådmannen utarbeider hvert år et forslag til budsjett og handlingsprogram. Forslaget blir presentert for formannskapet.

  3. I oktober legges statsbudsjettet frem. Hvis nye føringer krever det, legges det inn endringer i kommunens mål og rammer. 

  4. Forslag til betalingsreglementet for neste år lages (priser for kommunale tjenester).

  5. Rådmannen går gjennom sitt forslag til budsjett, handlingsprogram og betalingsreglement for formannsskapet

  6. Formannskapet behandler forslaget, og legger deretter forslag til budsjett og handlingsprogram ut på høring

  7. I høringsrunden blir forslaget presentert og diskutert i møter med politiske utvalg, interesseorganisasjoner og andre. Alle inviteres til å komme med innspill

  8. Formannskapet behandler innspillene og lager bearbeidet forslag, som legges frem for kommunestyret til endelig behandling

  9. Kommunestyret vedtar så neste års budsjett og betalingsreglement, samt handlingsprogram for de neste fire årene.

  Årsrapport

  Hvert år lages det en årsrapport som viser:

  • Prioriteringer i tjenestene
  • Måloppnåelse
  • Reviderte og godkjente regnskapstall 

  Klikk på bildet nedenfor for å lese Ringerike kommune sin årsrapport, årsberetning og regskapsresultat for 2021.