Du er her: Hjem / Læringssenteret for voksne

Innhold

  Læringssenteret for voksne

  Læringssenteret for voksne er en kombinert kommunal voksenopplæring og flyktningtjeneste.

  Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

  Undervisningen tilbys på dagtid og er organisert etter ulike nivåer og språk. Inntak foregår fortløpende gjennom hele året etter kartlegging. Lærebøker er til utlån. 

  Rett og plikt til norskopplæring

  Følgende grupper har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
  • Personer med asylstatus 
  • Overføringsflyktninger 
  • Personer med opphold på humanitært grunnlag 
  • Personer med kollektiv beskyttelse 
  • Familiegjenforente med overnevnte 
  • Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere 
  • Familiegjenforente med personer som har permanent oppholdstillatelse 
  • Familiegjenforente med arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området som har permanent oppholdstillatelse


  Det er kun personer i alderen 16 til 67 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæring.

  Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
  • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området 
  • Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området som ikke har permanent oppholdstillatelse 

  Følgende grupper har verken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
  • Studenter 
  • Au pairer og andre med midlertidig opphold 
  • Nordiske borgere 
  • Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket 
  Dette betyr at kommunen ikke har ansvar for å tilrettelegge for norskundervisning for disse gruppene

  Kurs og priser norskopplæring skoleåret 2020-2021

  Dagtid:

  Nivå A1-B1, høst 2020:

  • Kursdato: 17. august - 22. desember 2020
  • 18 timer pr. uke, mandager, tirsdager og fredager kl 08.25-13.45
  • Pris for hele kurset: kr. 19.000,-
  • Kursene kan også tilpasses den enkeltes behov, timepris kr. 65,- pr. time. Ta kontakt for mer info.

  Nivå A1-B1, vår 2021:

  • Kursdato: 6. januar - 18. juni 2021
  • 18 timer pr. uke, mandager, tirsdager og fredager kl 08.25-13.45
  • Pris: kr 21.500,-
  • Kursene kan også tilpasses den enkeltes behov, timepris kr. 65,- pr. time. Ta kontakt for mer info.

  Kveldstid:

  Vi starter B1-kurs på kveldstid etter høstferien

  - 3t pr. uke i ukene 41-51, 2020 og uke 1-9, 2021.

  - Totalt 60 timer.

  - Pris: 4 900,-

  Du melder deg på ved å kontakte Læringssenteret

  Les mer om kveldskurset 

  Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve

  Prøvene gjennomføres inntil 4 ganger pr. år. Informasjon og påmelding finner dere på hjemmesidene til Kompetanse Norge:

  Kompetanse Norge

  Grunnskole for voksne

  Vi tilbyr undervisning i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag fra 1. til 10. trinn. Undervisningen foregår på dagtid, og det er mulig å ta ett eller flere fag.

  Du kan velge å være vanlig deltaker eller lese på egen hånd. 
  Undervisningen er gratis og du kan låne lærebøker.

  Eksamen

  Eksamen for både deltakere og privatister avlegges i perioden mai/juni, og du må melde deg på innen 15. februar. 

  Påmelding gjelder grunnskoleopplæring for voksne som kan komme opp i fagene norsk, engelsk eller matematikk.

  Ta kontakt hvis du
  - mangler vitnemål fra ungdomsskolen
  - trenger et grunnlag for videre skolegang

  Varig oppholdstillatelse

  For å få permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap, må innvandrere gjennomføre 600 timer opplæring eller kunne dokumentere tilstrekkelig kunnskap i norsk eller samisk. 

  Læringssenteret tilbyr obligatoriske prøver i:

  • norsk
  • samfunnskunnskap
  • statsborgerprøve

  Rett og plikt til norskopplæring gjelder ikke for alle innvandrere. Mer informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap finner du på:

  IMDI sin hjemmeside

  Flyktningtjenesten

  Læringssenteret for voksne har et overordnet og koordinerende ansvar for mottak og integrering av flyktninger i Ringerike kommune. Senteret har et tett samarbeid med kommunale virksomheter og eksterne samarbeidspartnere. 

  Kommunestyret i Ringerike vedtar antall flyktninger som skal bosettes i kommunen. Bosetting gjennomføres i samarbeid med IMDi.

  Introduksjonsprogrammet

  Introduksjonsprogrammet er et kvalifiseringsprogram som går over to år, og skal iverksettes innen tre måneder etter bosetting i kommunen.

  Målet er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv.

  Praktisk informasjon
  • Deltakelse på introduksjonsprogrammet er obligatorisk for alle nyankomne flyktninger mellom 18-55 år.
  • Programmet har en varighet på 2 år. Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil 3 år.
  • Deltakelse i introduksjonsprogrammet er på heltid og følger de alminnelige reglene i arbeidslivet.
  • Deltakere på introduksjonsprogram mottar introduksjonsstønad.
  Programmets innhold
  • opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • kurs og tiltak som forbereder deltakerne til videre utdanning eller til arbeidslivet

  Logopedtjeneste for voksne

  Logopeden gjennomfører utredning/vurdering for å avdekke behov, samt gjennomfører direkte logopedisk opplæring ut fra behov.

  Logopeden samarbeider med hjem, pårørende, PPT, helsepersonell i institusjon, fastlege, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

  Ønsker du kontakt med logopeden finner du mer info her:

  https://www.ringerike.kommune.no/innhold/barnehage-og-skole/laringssenteret-for-voksne/logopedtjeneste-for-voksne/

  Åpningstider

  Resepsjon
  Mandag -fredag 08.00-15.30

  Kontaktinformasjon

   

  Læringssenteret

  Besøksadresse:

  Ringeriksgata 35
  3510 Hønefoss

   

  Siste endret: 16.09.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?