Du er her: Hjem / Læringssenteret for voksne

Innhold

  Læringssenteret for voksne

  Læringssenteret for voksne er en kombinert kommunal voksenopplæring og flyktningtjeneste.

  Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

  Undervisningen tilbys på dagtid og er organisert etter ulike nivåer. Inntak foregår fortløpende gjennom hele året.

  Rett og plikt til norskopplæring

  Følgende grupper har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
  • Personer med asylstatus 
  • Overføringsflyktninger 
  • Personer med opphold på humanitært grunnlag 
  • Personer med kollektiv beskyttelse 
  • Familiegjenforente med overnevnte 
  • Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere 
  • Familiegjenforente med personer som har permanent oppholdstillatelse 
  • Familiegjenforente med arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området som har permanent oppholdstillatelse


  Det er kun personer i alderen 18 til 67 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæring.

  Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
  • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området 
  • Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området som ikke har permanent oppholdstillatelse 

  Følgende grupper har verken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
  • Studenter 
  • Au pairer og andre med midlertidig opphold 
  • Nordiske borgere 
  • Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket 
  Dette betyr at kommunen ikke har ansvar for å tilrettelegge for norskundervisning for disse gruppene

   

   

  Kurs og priser norskopplæring skoleåret 2021-2022

  Dagtid:

  Nivå A1-B1, høst 2021:

  • Kursdato: 18. august - 21. desember 2020
  • 18 timer pr. uke
  • Pris for hele kurset: kr. 19.000,-
  • Kursene kan også tilpasses den enkeltes behov, timepris kr. 65,- pr. time. Ta kontakt for mer info.

  Nivå A1-B1, vår 2022:

  • Kursdato: 3. januar - 17. juni 2022
  • 18 timer pr. uke
  • Pris: kr 21.500,-
  • Kursene kan også tilpasses den enkeltes behov, timepris kr. 65,- pr. time. Ta kontakt for mer info.

  Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve

  Norskprøvene gjennomføres inntil 4 ganger pr. år. Informasjon og påmelding finner dere på hjemmesidene til Kompetanse Norge:

  Kompetanse Norge

  Læringssenteret for voksne gjennomfører norskprøver 3-4 ganger pr. år; vinter, vår og sommer. Påmeldingsfrister, prøveperioder og informasjon finner du på Kompetanse Norges hjemmesider. Alle som har rett til gratis prøve (rett og plikt til norskopplæring), kan kontakte Læringssenteret for påmelding. Privatister melder seg på via nettportalen til Kompetanse Norge.

  Samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver gjennomføres i samme periode som norskprøvene. I tillegg etter behov. Utenfor prøveperiodene kan påmelding kan gjøres direkte til Læringssenteret og prøvene avholdes ved nok antall påmeldte. Informasjon om prøvene finner du også på Kompetanse Norges hjemmesider.

  Grunnskole for voksne

  Vi tilbyr undervisning i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag fra 8. til 10. trinn. Undervisningen foregår på dagtid, og det er mulig å ta ett eller flere fag.

  Du kan velge å være vanlig deltaker eller lese på egen hånd. 
  Undervisningen er gratis og du kan låne lærebøker.

  Varig oppholdstillatelse

  For å få permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap, må innvandrere gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller kunne dokumentere tilstrekkelig kunnskap i norsk/samisk og samunnskunnskap 

  Læringssenteret tilbyr obligatoriske prøver i:

  • norsk
  • samfunnskunnskap
  • statsborgerprøve

  Rett og plikt til norskopplæring gjelder ikke for alle innvandrere. Mer informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap finner du på:

  IMDI sin hjemmeside

  Flyktningtjenesten

  Læringssenteret for voksne har et overordnet og koordinerende ansvar for mottak og integrering av flyktninger i Ringerike kommune. Senteret samarbeider med kommunale virksomheter og eksterne samarbeidspartnere. 

  Kommunestyret i Ringerike vedtar antall flyktninger som skal bosettes i kommunen. Bosetting gjennomføres i samarbeid med IMDi.

  Introduksjonsprogrammet

  Introduksjonsprogrammet er et kvalifiseringsprogram for nyankomne, og skal iverksettes innen tre måneder etter bosetting i kommunen.

  Målet er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i yrkes- utdannings- og samfunnsliv.

  Praktisk informasjon
  • Deltakelse på introduksjonsprogrammet er obligatorisk for alle nyankomne flyktninger mellom 18-55 år.
  • Programmet har en varighet fra 3 mnd til inntil 4 år. 
  • Deltakelse i introduksjonsprogrammet er på heltid og følger de alminnelige reglene i arbeidslivet.
  • Deltakere på introduksjonsprogram mottar introduksjonsstønad.
  Programmets innhold
  • opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • kurs og tiltak som forbereder deltakerne til videre utdanning eller til arbeidslivet

  Logopedtjeneste for voksne

  Logopeden gjennomfører utredning/vurdering for å avdekke behov, samt gjennomfører direkte logopedisk opplæring ut fra behov.

  Logopeden samarbeider med hjem, pårørende, PPT, helsepersonell i institusjon, fastlege, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

  Ønsker du kontakt med logopeden finner du mer info her:

  https://www.ringerike.kommune.no/innhold/barnehage-og-skole/laringssenteret-for-voksne/logopedtjeneste-for-voksne/

  Åpningstider

  Resepsjon
  Mandag -fredag 08.00-15.00

  Kontaktinformasjon

   

  Læringssenteret

  Besøksadresse:

  Ringeriksgata 35
  3510 Hønefoss

   

  Siste endret: 28.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?