Du er her: Hjem / Landsbrukskontoret for Ringerike og Hole / Skogbruk / Motorferdsel i utmark

Innhold

  Motorferdsel i utmark

  Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt.

  Motorferdsel i utmark

  Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt.

  Med utmark menes:

  • udyrket mark
  • veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil (traktorveier)
  • veg som ikke er brøytet for kjøring med bil

  Dispensasjon

  Etter søknad om dispensasjon kan kommunen gi tillatelser til motorferdsel for bestemte formål.

  Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål angående temaet. 

  Mer informasjon finnes i motorferdselloven og i den lokale forskriften i Ringerike.

  Tillatt ferdsel

  I noen tilfeller er likevel ferdsel tillatt. Her er unntakene:

  Snøscooter

  Preparering av skiløyper for allmennheten og konkurranser – når det foretas av kommuner, hjelpekorps eller idrettslag – er tillatt.

  Barmarkskjøring

  Transport av jaktutbytte fra storvilt er tillatt, det er også all nyttekjøring knyttet til skogsdrift.

  Vann og vassdrag

  Ferdsel med motorbåter er tillatt:

  • på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større
  • på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer; dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.
  Siste endret: 10.10.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?