Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Politiske utvalg og styrer / Integreringsutvalget

Innhold

  Integreringsutvalget

  Integreringsutvalget er et rådgivende organ for kommunen og kommunestyret. Kommunestyret opprettet et eget integreringsutvalg for å i størst mulig grad å legge til rette for vellykkede integreringsprosesser for innvandrer- og minoritetsgrupper i Ringerike kommune.

  Om utvalget

  Integreringsutvalget består av ni medlemmer og åtte varamedlemmer, medlemmene er bosatt i Ringerike kommune.

  Seks av medlemmene er valgt blant kommunens innvandrere etter forslag fra øvrige innbyggere i kommunen, innvandrerne og deres organisasjoner.
  Tre medlemmer er valgt blant kommunestyrets medlemmer.

  Medlemmene av utvalget har en spredning på geografi, kjønn og alder.

  Har du spørsmål? Kontakt Politisk sekretariat på telefon: 32 11 74 00

  Valg av Integreringsutvalget

  Ønsker du å delta i meningsfylt arbeid med integrering i Ringerike?

  Ringerike kommune skal velge nytt integreringsutvalg høsten 2023. Vi ser etter deg som bidrar til at alle skal ha like muligheter til å delta i fellesskapet, arbeids- og samfunnsliv, uavhengig av kjønn, rase, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning. Dette gjelder også flyktninger, innvandrere og barna deres, og uten at de skal måtte miste sin kulturelle eller etniske identitet.

  Medlemmene velges for 4 år av gangen 2023 -2027. Utvalgets medlemmer har plikt til å delta på møtene, med mindre det foreligger gyldig forfall. I løpet av et år er det ca. seks møter som er lagt inn i møtekalenderen.

  Frist for innmelding av kandidater

  Medlemmer som foreslås kan sendes skriftlig til Politisk sekretariat innen 1. august.

  E-post; sek@ringerike.kommune.no

  Adresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

  Eller det kan leveres på Rådhuset: Osloveien 1, 3511 Hønefoss.

  Merk med valg av Råd/Utvalg.

  Hva skjer med innsendte forslag?

  Innsendte forslag leveres sittende integreringsutvalg, som innstiller til kommunens valgnemnd. Medlemmer og varamedlemmer velges av kommunestyret, jfr. kommunelovens § 5-7 (2)

  Når velges nytt Integreringsutvalget?

  November 2023 er det valg av nytt integreringsutvalg i kommunestyret.

  Hva gjør Integreringsutvalget?

  • Integreringsutvalget er et rådgivende organ for kommunen og kommunestyret.
  • Utvalget skal uttale seg i alle saker med spesiell betydning for innvandrergrupper og minoritetsgrupper. Det påligger kommunens ledere og saksbehandlere å se til at så skjer.
  • Utvalget kan selv ta opp saker som angår innvandrere og minoritetsgrupper i kommunen.
  • Utvalget kan initiere og støtte opp om flerkulturelle aktiviteter og arrangementer i lokalsamfunnet.
  • Integreringsutvalget er medlem av fylkets Innvandrerråd.

  Reglement for Integreringsutvalget.

  Her finner du reglementet for Integreringsutvalget.

  Møteplan og saksdokumenter

  Her finner du møteplan og saksdokumenter.

  Årsmelding

  Her finner du årsmelding for 2022.

  Siste endret: 25.05.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?