Du er her: Hjem / Helse / Rehabiliteringsopphold

Innhold

  Rehabiliteringsopphold

  Rehabiliteringsopphold

  Opptreningsopphold skal bidra til at du gjenoppretter eller vedlikeholder ditt funksjonsnivå som kan ha blitt redusert etter sykdom eller skade. Hensikten med tjenesten er å bidra til at du kan bo i eget hjem lengst mulig. Oppholdet er tidsbegrenset.

  Hvem kan søke?

  Aktuelt for deg som har redusert funksjon på grunn av sykdom og/eller skade. 

  Pris

  Du må betale en egenandel for korttidsopphold i institusjon. Egenandelen er fastsatt i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 4. (Link til betalingsoversikt)

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

   

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Hvis du trenger råd eller informasjon har kommunen en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. 

  Les mer om koordinerende enhet her

  Klager og tilbakemeldinger

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

  Aktuelle lover

  Siste endret: 22.09.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?