Du er her: Hjem / Helse / Leve hele livet

Innhold

  Leve hele livet

  Det er et mål at innbyggerne i Ringerike kan leve godt hele livet. Det er spesielt viktig at eldre har god helse, opplever at de har god livskvalitet, og at de mestrer eget liv.

  Foto:Kzenon

  Leve hele livet

  Mestringsevne og godt funksjonsnivå er viktig for å ha gode år hele livet og for å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

  Folkehelseinstituttet fremhever fire nøkkelfaktorer som viktige for å ha best mulig helse hele livet:

  • kognitiv aktivitet
  • fysisk aktivitet
  • aktivt sosialt liv 
  • kosthold

  Alle må bidra for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige. Les mer her om hvorfor vi jobber med dette.

  Dette kan du gjøre selv

  "Jeg vil være i så god form at jeg kan være med på alt som er gøy."

  Dagfinn Haarr, kommuneoverlege Kristiansand

  Din bolig:

  • Bestem deg for hvor du vil bo før andre gjør det.
  • Tilpass boligen din til dine endrede behov.
  • Ta i bruk alle hjelpemidler som gjør at du kan være selvstendig og mestre hverdagen selv i størst mulig grad.
  • Sørg for å ta vekk alle muligheter for å snuble og falle i din egen bolig.

  Sosialt liv:

  • Engasjer deg i foreninger eller lag for å få et fellesskap og en sosial aktivitet som sikrer et sosialt nettverk
  • Utfordre deg selv digitalt – lær deg å håndtere og navigere på et nettbrett, iPad, datamaskin og smarttelefon. På den måten får du holdt kontakt med både familie og venner samt økte muligheter for å få nye venner.
  • Meld deg som frivillig og bidra til samfunnet på en måte som skaper mening for deg.

  Fysisk helse:

  • Vær fysisk aktiv hver dag.
  • Det er ikke nødvendig å trene hardt for å fortsette å være selvhjulpen. Å bruke de daglige gjøremålene dine – å være hverdagsaktiv – teller!
  • Oppsøk gruppetimer og lag faste avtaler – på den måten blir det lettere å få aktivitet gjennomført i hverdagen.

  Din bolig

  Bestem deg for hvor du vil bo før andre gjør det! 

  De fleste ønsker å klare seg selv og bo i egen bolig så lenge som mulig - også etter at det har oppstått behov for hjelp i eldre år. Derfor er det viktig å legge en god plan for hvordan du vil ha det, før et hjelpebehov oppstår.

  Noen velger å modernisere og bygge om eksisterende bolig, andre ønsker å flytte til en bolig som er tilrettelagt for bruk av hjelpemidler og teknologiske løsninger.

  Når hjelpebehovet oppstår vil kommunens representanter bistå deg. En vesentlig oppgave er å kartlegge sammen med deg for å finne de rette tiltakene:

  • Er det hjelpemidler du vil ha glede og nytte av?
  • Hvordan kan du selv ivareta egen trygghet og sikkerhet?

  En del tiltak kan du selv ta ansvar for, en del hjelpemidler kan det søkes om på NAV. Ved akutt behov låner kommunen ute enkle hjelpemidler.

  Spørsmål å stille deg selv
  • Vil jeg fortsette å bo her også i eldre år?
  • Vil jeg benytte meg av låne- og tilskuddsordninger for å tilpasse boligen?
  • Er det trappefri adkomst til boligen?
  • Er det mulig å bo på en flate?
  • Ligger boligen på et sted slik at jeg fortsatt kan være sosial når jeg slutter å kjøre bil selv?
  • Vil jeg kunne gå til bussholdeplass eller gå til nærbutikkene?
  • Har jeg internett slik at jeg kan benytte tekniske hjelpemidler og ha kontakt med omverdenen
  • Hvordan er standarden på mitt elektriske anlegg?
  Tips og tiltak du kan gjøre selv
  • Sørge for godt lys i alle rom
  • Legge sklisikring under alle tepper og fjerne de som du kan skli på
  • Ha en dusjkrakk, støttehåndtak og antisklimatte i dusjen og badekaret
  • Ha en god seng og gode stoler som er lett å komme opp/ut av
  • Sørg for at røykvarslerne fungerer
  • Innstaller komfyrvakt når du merker at du trenger det
  • Sørg for å ha brannspray og/eller brannslukningsapparat tilgjengelig
  • Vurdere om du må ha en timer som skrur av strømtilførsel til elektriske apparater som f.eks. kaffetrakter
  • Gjør deg kjent med ny teknologi som kan hjelpe deg i hverdagen f.eks. nettbrett, smarttelefon, PC etc.
  • Om husarbeid begynner å bli vanskelig, vudere om robotstøvsuger kan dekke noen av dine behov
  Hva kan kommunen gjøre?
  • Bidra med kartlegging, informasjon og rådgivning om hjelpemidler du selv kan kjøpe
  • Gi informasjon og veiledning om velferdsteknologiske produkter du kan leie eller låne av kommunen. F. eks trygghetsalarm, røykvarsler, medisindispenser og GPS-klokke
  • Bistå deg i din søknad om hjelpemidler eller tilskudd du kan søke om hos NAV
  • Gi informasjon om låne -og tilskuddsordninger for tilpassing av bolig
  Nyttige lenker

  Aktiviteter og fellesskap

  Aldring er forandring. 

  • På det psykologiske området kan det innebære vekst og utvikling nær sagt hele livet ut. Da handler det om vekst i modenhet, livsvisdom og mentale evner.
  • For mange av de som lever lenge innebærer alderdommen også tap av kollegaer, venner og ektefelle og roller som tidligere i livet har gitt nytte og mening.

  Det er viktig å holde seg sosialt og fysisk aktiv for å være rustet til å håndtere det som livet byr på. Det gir livskvalitet å ha tilknytning til eget nettverk. 

  Hvordan du vurderer din egen helsetilstand ser ut til å ha relativt stor innvirkning på aktivitetsnivået. De som uttaler at helsa er utmerket eller meget god, bruker mest tid til frivillig arbeid og deltar mer i organisasjonslivet.

  Effekten av fysisk trening er like god hos eldre som hos yngre personer, og forskning viser at fysisk aktivitet er viktigere jo eldre man blir.

  Fysisk aktivitet forebygger helseproblemer, holder deg frisk lenger og reduserer risikoen for fall, uavhengig av alder, livsstil, helsestatus og funksjonsbegrensninger.

  Er du fysisk aktiv og i god fysisk form vil du i større grad kunne være selvhjulpen i hverdagen og kunne bo hjemme lenger.

  For å bidra til bedre funksjon, både fysisk, psykisk og sosialt, er det noen gode holdepunkter:

  • Være i regelmessig fysisk aktivitet
  • Ha et sunt og variert kosthold
  • Sørge for riktig medisinbruk
  • Ha et aktivt sosialt liv

  Fysisk aktivitet kan gi energi, påvirke humøret og redusere stress, og er en av nøklene til et langt liv og god helse.

  Hvor mye skal man mosjonere for å oppnå gunstig helseeffekt?
  • 30-45 min. daglig med moderat aktivitet

  Økt treningsvarighet framfor økt intensitet gir større helsegevinster.

  • Veksle mellom styrke- og kondisjonstrening:
   • styrketrening: 1-2 ganger i uken (økt muskelmasse og muskelstyrke)
   • kondisjonstrening: 2-3 ganger i uken, minst 20 min hver gang

  Egnede aktiviteter for både styrke- og kondisjonstrening kan være:

  • turgåing i rask tempo
  • sykling
  • dans
  • svømming
  • jogging
  • skiløping
  Nyttige lenker

  Få inspirasjon til aktivitet og trivsel i nærmiljøet - informasjonsfolder

  Øvelser som holder deg i form 

  Fysisk aktivitet

   

  Det er mange helsegevinster ved å være en del av et fellesskap. Flere studier understreker at følelsen av ensomhet er skadelig. Ensomhet kan bidra til at man spiser mindre, sover dårligere og ikke klarer å være i nødvendig aktivitet for å bevare helsa. I tillegg er man mer utsatt for sykdommer som f.eks. hjertesykdommer, infeksjonssykdommer og psykiske lidelser.

  For å forebygge ensomhet og kunne engasjere seg sosialt, er det viktig å delta på ulike arenaer. Da får du sosial kontakt, fellesskap og aktivitet med andre. Det er viktig at du benytter deg av de tilbudene som kommunen har lagt til rette for. Det er også viktig at du selv er aktivt medvirkende til et sosialt liv i dine eldre år, i den grad du er i stand til dette.

  Det gir god helse i eldre år når du er aktiv både fysisk og sosialt. I tillegg gir det kognitiv stimuli som er viktig for å utsette funksjonsnedsettelser, hindre ensomhet, bevare livskvalitet hele livet og for å kunne ha meningsfulle hverdager.

  Nyttige lenker

  Frivilligsentralen 

  Dag og aktivitetstilbud for eldre i RK 

  Matglede

  God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet hele livet. Mange eldre mener at gode måltider er en av hverdagens viktigste begivenheter.

  Det du spiser og drikker påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for helse og trivsel.

  Ofte kan små grep i hverdagen ha stor betydning

  Spiser du sunt og er fysisk aktiv i hverdagen, reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme.

  Spis mer av dette:

  • Grønnsaker
  • Frukt
  • Bær
  • Fisk og fiskeprodukter

  Spis mindre av dette:

  • Rødt kjøtt og kjøttprodukter
  • Salt og matvarer med mye salt
  • Sukker, brus, saft og godteri

  Velg disse matvarene:

  • Grove kornprodukter i stedet for fine
  • Olje og myk margarin i stedet for smør
  • Magre meieriprodukter i stedet for fete
  • Vann i stedet for saft og brus

  Spis variert

  Spiser du mange ulike matvarer, får du lettere i deg alle næringsstoffene kroppen din trenger.

  Nyttige lenker

  Kostholdsrådene kort oppsummert

  Informasjonsbrosjyre for seniorer i Ringerike

   

  Fysioterapeut Astrid Lorentzen (venstre) og ergoterapeut Bente Nordengen Ringen har utarbeidet informasjonsbrosjyren. Foto: privat

  Folkehelseinstituttet fremhever fire nøkkelfaktorer som viktige for å ha best mulig helse hele livet: kognitiv aktivitet, fysisk aktivitet, aktivt sosialt liv og kosthold. Vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som vi håper kan gi inspirasjon til ting du kan gjøre selv for å få en god og aktiv alderdom, med relevant informasjon om aktivitetstilbud, frivillighet og tjenester fra vår kommune.

  Vi oppfordrer deg til å benytte kontaktinformasjonen som er oppgitt når du ønsker å vite mer om de ulike tilbudene. Vi henviser også til ulike nettsider som vi anbefaler deg å se litt nærmere på.

  Informasjonsbrosjyrene kan du finne på alle legekontorene i kommunen, på biblioteket, frivilligsentralen, servicetorget på rådhuset, ByLab, forskjellige kaféer i byen, hjelpemiddellageret, dagsenteret Gleden og på tildelingskontoret.

  Har du spørsmål om brosjyren? Ta gjerne kontakt med Julie Hildeskår (rådgiver, helse og omsorg) eller på telefon: 97607122

  Du kan også lese brosjyren digitalt her: Informasjonshefte for Senior i Ringerike brosjyre 2022 Høst.pdf

  For english version: Information Brochure for Seniors in Ringerike.pdf

  Hvorfor jobber vi med dette?

  Befolkningsutviklingen preges av at vi blir flere eldre

  Aldring er ingen sykdom, men med stigende alder øker risikoen for å bli syk. I Norge dobles andelen og antallet personer som er 80 år eller mer, fram mot 2040.

  Eldre i dag har helt andre ressurser enn tidligere generasjoner til å møte alderdommen. De har:

  • høyere utdanning
  • bedre boliger
  • bedre økonomi
  • vokst opp under andre forhold

  Dette er noe av grunnene til at de lever lenger og har en annen helsetilstand, funksjonsevne og mestringsmuligheter enn generasjoner før.

  Å bare bygge ut dagens tjenestetilbud i takt med den demografiske utvikling, vil derfor være et for enkelt og dårlig i møte med nye eldregenerasjoner.

  Forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av befolkningen kalles aldersbæreevne 

  Denne balansen er viktig for framtidas økonomiske bæreevne og vil også være viktig for velferdstilbudet og helse- og omsorgstjenestene.

  • I 2000 var det 4,7 personer i yrkesaktiv alder per eldre.
  • I 2030 reduseres det tallet til 3,6 
  • I 2050 reduseres det ytterligere til 2,9

  Resultatet av dette vil i tillegg til den økonomiske belastningen det er å ha flere brukere av helse- og omsorgstjenester, være at flere kommuner får problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til helse- og omsorgssektoren.

  De eldre og den øvrige befolkningen må sammen skape et mer aldersvennlig Norge

  Et aldersvennlig samfunn vil legge til rette for aktiv deltakelse og vil ta i bruk seniorressursene på en annen måte enn i dag. 

  Denne utviklingen krever at kommunene og våre innbyggere må være fleksible for morgendagens løsninger, være kreative og utforskende i utviklingen av samfunnet og de kommunale tjenestene, og kunne fange opp og tilpasse oss nyvinninger.

  Fremtiden vil derfor handle om å gjøre enkelte ting på andre måter enn før – vi må tenke nytt!

  I fellesskap skaper vi et mer bærekraftig samfunn i møte med aldringsutfordringene.

  Vi må:

  • skape nye arbeidsmetoder og nye samarbeidsformer
  • vi må ta i bruk ny teknologi og nye løsninger
  Leve hele livet

  Her kan du lese om hvordan kommunen har valgt å organisere arbeidet med kvalitetsreformen "Leve hele livet".

  Her kan du lese vedtatt delrapport og handlingsplan for arbeidet med Leve hele livet.

  For å vite mer om prosjektet kan du rette en henvendelse til prosjektleder:

  Velferdsteknologi

  Prosjektleder for det interkommunale samarbeidet om velferdsteknologi er

  Astrid Lundesgaard

  Mobil 913 95 854 (Hverdager 9 - 15)

  Behovs- og strukturanalyse

  Politikerne ønsker å planlegge godt for fremtiden. Det ble derfor opprettet et adhoc utvalg i 2020 hvor formålet med utredningen var å skaffe kunnskapsgrunnlag for å kunne beskrive fremtidig struktur for tjenestene innen helse og omsorg for Ringerike kommune. Utredningen vurderte og anbefalte fremtidig lokalisering av institusjoner og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. 

  Du kan lese utredningen her

  For å vite mer om prosjektet kan du rette en henvendelse til enhetsleder stab helse og omsorg.

  Enhetsleder

  Eva Jeanette Flåten

  Mobil: 405 50 608

  Her finner du en generell innføring i kvalitetsreformen "Leve hele livet".

  Nyttige lenker

  Ressursportal 

  Stortingsmelding 

  Kvalitetsreform for eldre - Leve hele livet 

  What do you want to do ?
  New mail
  Siste endret: 18.04.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?