Du er her: Hjem / Miljøvern / Friluftsliv

Innhold

  Friluftsliv

  Friluftsliv er all fysisk aktivitet i naturen og på Ringerike er det mange muligheter til å være aktiv utendørs. Friluftsliv har ingen " kunstige regler" slik som sport, men det er regler for sikker ferdsel, utøvelse og oppførsel. Merk at det på grunn av skogbrannfaren er det forbudt å tenne opp bål fra 15. april til 15. september.

  Ringkollen - veien videre

  Ringerike kommune har engasjert konsulentselskapet COWI AS for å utarbeide en interessent- og behovsanalyse for Ringkollen. Formålet er å øke kunnskapsgrunnlaget for en politisk beslutning om en eventuell oppstart av reguleringsplan for Ringkollen. 

  Les mer om arbeidet med Ringkollen

  Tilskudd til friluftslivtiltak i Ringerike kommune 

  Ringerike kommune har 200 000 kroner til disposisjon som skal benyttes til friluftslivtiltak i kommunen. Søknadsfrist var 22.06.2022. 

  Tildelt støttesum har blitt vedtatt av ansatte ved strategi og utvikling i Ringerike kommune. En ekstern jury bestående av Visit Innlandet, Oslo og Omegn Friluftsråd og folkehelsekoordinator i Ringerike kommune har vurdert søknadene og gitt faglige innspill til søknadene . 

  Se hvem som har fått tilskudd

  Stitelling

  Vi er i gang med å kartlegge bruken av forskjellige stier i kommunen. Dette gjøres for å se hvor det evt. trengs å utføre utbedringer eller forbedringer. Om det skal gjøres tiltak så er det fint å kunne måle først før man utfører tiltaket, og etter for å kunne måle resultatet tiltaket har hatt for bruken. Rutinen er at vi lar telleren stå ute i 30 dager, så gjør vi det samme akkurat 1 år etter.

  Les om vårt arbeid med stitelling

  Kartlegging og verdsetting av friluftlivsområder i Ringerike kommune

  kart

  Ringerike kommune har utarbeidet en friluftlivskartlegging, hvor friluftsområder i kommunen har blitt kartlagt og verdsatt. Det betyr at vi har foretatt en kartlegging av arealenes friluftlivsverdi i vår kommune. Resultatet har blitt et temakart for friluftsliv, et viktig kommunalt verktøy i arealplanleggingen for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftsliv i kommunen. At det er et temakart betyr at det er samlet kunnskap der, men det er ingen juridisk binding av områder, så områdene blir ikke "vernet", det sier bare noe om hvordan områdene blir brukt.

  Les om kartlegging av friluftslivområder

   

  Allemannsretten

  Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven, og gir alle en rett til å oppholde seg og ferdes i utmark, så lenge en tar hensyn til naturen og grunneieren. Denne retten er et fellesgode, med dype røtter i vår kultur.

  Les om allemannsretten

   

  Båndtvang for hund

  Regler for båndtvang

  Siste endret: 11.01.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?