Du er her: Hjem / Miljøvern / Friluftsliv / Kartlegging og verdsetting av friluftslivområder i Ringerike kommune

Innhold

  Kartlegging og verdsetting av friluftslivområder i Ringerike kommune

  Ringerike kommune har utarbeidet en friluftlivskartlegging, hvor friluftsområder i kommunen har blitt kartlagt og verdsatt. Det betyr at vi har foretatt en kartlegging av arealenes friluftlivsverdi i vår kommune. Resultatet har blitt et temakart for friluftsliv, et viktig kommunalt verktøy i arealplanleggingen for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftsliv i kommunen. At det er et temakart betyr at det er samlet kunnskap der, men det er ingen juridisk binding av områder, så områdene blir ikke "vernet", det sier bare noe om hvordan områdene blir brukt.

  Prosjektet er et nasjonalt satsningsområde og følger Miljødirektoratets veileder M98-2013. Vår kommune gjennomfører dette i samarbeid med andre kommuner i Buskerud og Buskerud fylkeskommune er prosjektkoordinator. 

  Hvordan har vi kartlagt vi friluftslivet i Ringerike?

  Etter at vi startet prosjektet, har vi hatt 9 folkemøter rundt om i kommunen og 2 åpne kontordager i Fossveien 9. Det er innspill fra disse møtene som ligger til grunn i sluttresultatet som nå legges fram. Vi ønsker tilbakemelding om du finner feil eller mangler så kartleggingen blir så god som mulig.

  Verdsetting av friluftsområdene

  En tverrfaglig prosjektgruppe i kommunen, har satt verdi fra A til D på de ulike  områdene. For å komme fram til de endelige verdiene på områdene, summerte vi verdier fra 1 til 5 i de 11 verdisettingskriteriene som er definert i Miljødirektoratets veileder. Summen av dette kalte vi poeng. Ved å dele opp poengene i grupper kunne vi finne de endelige verdiene;

  • A-område fra 44-55 poeng
  • B-område fra 33-43 poeng
  • C-område fra 22-32 poeng
  • D-område fra 11-21 poeng

  Nedenfor kan du lese en mer detaljert beskrivelse av områdetypene og verdsettingen av områdene. 

  Sluttrapport (ca.60 mb)

  Digital kartportal

  Les mer om prosjektet

  Eksempel

  Område X er registrert som områdetype 'Nærturterreng' og har fått følgende verdier på de forskjellige verdsettingskriteriene:

  • Brukerfrekvens: 5
  • Regionale og nasjonale brukere: 1
  • Opplevelseskvaliteter: 3
  • Symbolverdi: 2
  • Funksjon: 3
  • Egnethet: 4
  • Tilrettelegging: 5
  • Kunnskapsverdi: 4
  • Inngrep: 3
  • Tilgjengelighet: 4
  • Lydmiljø: 2

  Dette gir en samlet poengsum på 36 poeng som igjen betyr at området får en verdi som B-område.

  Siste endret: 10.05.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?