Du er her: Hjem / Kart / Kart og eiendom

Kart og eiendomsinformasjon

Kartløsning

Kartløsningen fungerer på både nettbrett og mobil. Denne fungerer med alle nettlesere.

Åpne kartløsning

Hvordan finne hvilke planer som gjelder for din eiendom

Det første du får opp etter å ha trykket på linken er ett kartutsnitt som viser hele kommunen.

For PC/Mac:

For å zoome inn, bruk scrollefunksjonen på musen.

For å panorere/flytte kartutsnittet, trykk og holde nede venstre meseknapp og dra.

Nettbrett/mobil:

For å zoome, bruk to fingre og dra kartet inn eller ut.

For a panorere/flytte kartutsnittet, trekk en finger over skjermen.

1. Søk opp ønsket adresse, gårds-/bruksnummer eller stedsnavn.

2. Eksemplet viser Fossveien 9. Du får treff på både eiendom og adresse. Velg ønsket adresse og kartet zoomer inn søket til valget ditt.

3. Skru på kartlaget: <<Reguleringsplan gjeldende>>. Dette gjør du ved å trykke på kartmenyen.

4. For å få tilgang til dokumentene som tilhører reguleringsplanen gjør du følgende:

For PC/Mac:

  • Hold musepekeren innenfor planområdet slik at det blir merket.
  • Trykk deretter på venstre museknapp.

Nettbrett/mobil:

Trykk med en finger innenfor planområdet.

5. For å se dokumenter som arealplankart, bestemmelser, planbeskrivelse, vedtak og ev. andre relevante dokumenter om områdets reguleringsplan (PDF format).

  • klikk på ikonet <<i>> i boksen <<Egenskaper>>.

6. Ny boks med planinformasjon og dokumenter kommer frem. Trykk på dokumentet du vil se på.

7. For å finne ut om det er flere reguleringsplaner som er igangsatt eller under arbeid som påvirker din eiendom, trykk på kartlaget <<Reguleringsplan-forslag>>. 

Planer i oppstartsfase (frem til 1.gangsbehandling): Vises som rød gjennomsiktig flate (Planlegging igangsatt).

Planer til offentlig ettersyn: Vises som grønn gjennomsiktig flate (Planforslag).

8. I litt mer landlige områder er det ikke sikkert det finnes noe reguleringsplan. Da er det store sjanser for at det er kommuneplanens arealdel som er gjeldende.

Det første man alltid må sjekke ut er om det finnes en gjeldende reguleringsplan eller om det foreligger forslag til reguleringsplan for eiendommen. Dette gjøres som beskrevet tidligere i brukerveiledningen.

Eksempel under viser søk på Pjåkaveien hvor kommuneplanens arealdel er gjeldende. Kartbildet viser at eiendommen ligger utenfor reguleringsplan i nærheten, som vises til høyre.

9. For å vise kommuneplanens arealdel må du velge kartlag som heter kommunplan.

10. Kartlaget for kommuneplanen legger seg øverst og dekker til bakgrunnskartet. For å se kartet med veier, bygninger, høydekurver osv. må kartlaget for kommuneplanen gjøres gjennomsiktig. Se under nedtrekkspilen til kartlaget, og juster selv nivå for gjennomsiktighet.

11. For å få tilgang til dokumentene som tilhører kommuneplanens arealdel gjør du følgende:

For PC/Mac:

Hold musepekeren ute i kartbildet og trykk på venstre museknapp.

Nettbrett/Mobil:

Trykk med en finger ute i kartbildet.

Boks med egenskaper kommer nå frem. Trykk deretter på symbolet <<i>>.

Dokumentene visies da i en ny boks med planinformasjon. Velg dokumentet du vil se på og det åpnes som pdf dokument.

Last ned brukerveileder for kartløsningen her

Bestille eiendomsinformasjon

Du kan velge enkeltprodukter eller "meglerpakke" til bruk ved salg av eiendom. 

Les mer her