Du er her: Hjem / Helse / Aktuelt / Hjemmetjenestens markering av Hva er viktig for deg?-dagen

Innhold

  Hjemmetjenestens markering av Hva er viktig for deg?-dagen

  Ringerike kommune deltar i Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp, og var med på markeringen av Hva er viktig for deg?-dagen den 9.juni i år. Ved å stille pasientene enkle spørsmål som retter oppmerksomheten mot hele mennesket, ikke bare sykdommen, bidrar vi til en viktig retningsendring i helsevesenet.

  «Hva er viktig for deg? - dagen

  Dagen markeres over hele landet, også internasjonalt. Målet er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester, og de som mottar disse tjenestene. Siden oppstart i 2014 har prosjektet blitt til en internasjonal bevegelse, der over 50 land deltar.

  Slik markerte vi dagen

  I Ringerike valgte vi å markere dagen ved at alle helsearbeidere i hjemmetjenesten fikk med seg en lapp der de skulle spørre minst en av sine brukere den dagen om «Hva er viktig for deg?». Svarene var veldig ulike, og ga oss et lite bilde av hva som er viktig, og hva som motiverer og styrker mestringen til hver enkelt av brukerne våre.

  Foto: Mange ulike svar fra brukerne.

  Tiltaket understreker viktigheten av brukermedvirkning, der aktiv deltakelse og samarbeid med brukerne er avgjørende når man skal utforme riktige tiltak og mål.  

  - Det handler om å se hele mennesket – ikke bare sykdommen og begrensningene, sier Astrid Lorentzen og Bente Nordengen Ringen, koordinatorer i hverdagsrehabilitering i Ringerike kommune.

  Les om Nasjonalt nettverk for gode pasientforløp

  Siste endret: 24.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?