Du er her: Hjem / Helse / Aktuelt / Velferdsteknologi til barn, unge og voksne

Innhold

  Velferdsteknologi til barn, unge og voksne

  I Ringerike kommune tas det nå i bruk teknologi for å hjelpe barn og unge med sammensatte behov. Tidlig innsats med hjelp av ny teknologi og digitale hjelpemidler skal bedre livskvaliteten, og noen av gevinstene er økt mestring, læringsutbytte og inkludering.

  Tidlig innsats

  Tidlig innsats med teknologisk hjelp på riktig nivå, er noe kommunen jobber for å kunne tilby barn og unge med ulike sammensatte behov. Mestringsteknologi skal hjelpe de yngste av innbyggerne våre til å bli mer selvhjulpne. Arbeidet styres gjennom et omfattende prosjektarbeid, og hovedformålet med å tilby teknologisk assistanse i hverdagen er å øke livskvaliteten.

  Barnehagene og skolene har viktig og nyttig kompetanse, og skal sikre et godt samarbeid med foreldrene. Kommunen skal legge til rette for fremdrift og samarbeid. 

  Trygghet og støtte for pårørende

  Teknologien kan medføre trygghet og avlastning til pårørende. Målgruppa er en svært sammensatt gruppe av barn og unge med ulike utfordringer som kan vare livet ut. Uavhengig av diagnose, så er mestring av egen hverdag overordnet som målsetting, og arbeidet avgrenses til de som har vedtak enten til helse- eller spesialpedagogisk hjelp. I første fase av arbeidet skal grundige kartlegginger tydeliggjøre hvem vi bør tilby teknologi til. Resultatene av kartleggingen kan føre til at flere ulike typer teknologi må prøves ut parallelt.

  Planen er å gå i tett dialog med foreldre og barn som ønsker å starte med teknologi. De som kjenner barnet i barnehagen eller skole skal bistå i utvelgelsen av hjelpemidlene, og det skal velges ansvarspersoner for opplæringen og bruk av teknologien. Foreldrene bistår ut ifra egne forutsetninger- men hovedansvaret skal ligge på sektoren. 

  Interkommunalt samarbeid

  Sektor Utdanning og familie har mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet, og skal ha tett samarbeid og oppfølging av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. Nylig inngikk sektoren et interkommunalt samarbeid med Hole og Jevnaker kommune, som en utvidelse av prosjektet. Prosjektledelse og administrative oppgaver ivaretas av Ringerike.

  Prosjektgruppa i velferdsteknologi

  Foran: Hjelpepleier Venke E V Knutsen RK.

  Første rekke fra v. Prosjektleder Astrid Lundesgaard RK, støttepedagog Mari Svendsrud- Wikstrøm RK, pedagogisk leder Grete Lillevik Westgård RK, adjunkt m tilleggsutdanning Tone E Halvorsen RK, avdelingsleder/velferdsteknologikoordinator Vibeke Stave Kristiansen RK, ergoterapeut Marianne Høghaug RK, vernepleier Vibeke B Karlsen RK.

  Andre rekke fra v. Foredragsholder fra KS; Else K Tobiassen, IT-medarbeider Jan Otto Thorsen JK, vernepleier Aslak Auke JK, velferdsteknologikoordinator/ergoterapeut Ruth E Forsberg HK, lektor Tone Kristiansen RK, avdelingsleder Ingunn E Nystrand RK. 

  Samfunnsnyttige gevinster

  I slutten av april ble det arrangert workshop for prosjektgruppa der temaet var gevinstrealisering. Else Kristine Tobiassen fra KS ledet workshopen, og gruppa kom frem til flere viktige gevinster som barn og unge kan dra nytte av i dette prosjektet. Økt selvstendighet, mestring, læringsutbytte og inkludering er eksempler på noe av det de kom frem til.

  Ønsker du mer informasjon?

  Les mer om saken i politisk møtekalender her:

  Politisk sak om innføring av velferdsteknologi

  Siste endret: 12.05.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?