Du er her: Hjem / Helse / Ringerike krise og kompetansesenter for vold i nære relasjoner / Hva er vold i nære relasjoner?

Innhold

  Hva er vold i nære relasjoner?

  Er du usikker på om du er utsatt for vold? Vold er ulike krenkelser og med forskjellige alvorlighetsgrad.

  Bildet viser en kvinne som ser ensom ut. Sitter på en brygge.

  (foto: Pixabay)

  Vold er ulike krenkelser og med forskjelige alvorlighetsgrad 

  Det kan være situasjoner med:

  • Psykisk vold
   Degradering, nedverdigelse, latterliggjøring, skremmende adferd, manipulering etc.
  • Trusler
   Trulser om hva som kan skje hvis.., trusler om å bli kastet ut av landet, om å bli utstøtt av familien, om å miste samvær/omsorg for barn, eller andre trusler
  • Økonomisk vold
   Kontroll av inntekt, kontroll av økonomi, tvang til å skrive under på økonomiske papirer etc.
  • Seksuell vold
   Press, trusler og tvang til seksuelle aktiviteter man ikke ønsker, voldtekt etc.
  • Kontroll og isolasjon
   Det å ikke få lov til å treffe familie og venner, gå på norskkurs, ta utdanning, restriksjoner på og kontroll av digitale kommunikasjonsmidler som mobil og pc, etc.
  • Fysisk vold
   Slag, spark, lugging, bruk av våpen, holde fast etc.
  • Æresrelatert vold
   Press, tvang eller represalier når det gjelder valg av venner, utdanning, partner etc.
  • Tvangsekteskap
   Å true eller tvinge noen til å gifte seg mot sin vilje.
  • Menneskehandel
   Handel med kvinner, menn og barn                                                                                 

  Definisjon av vold i nære relasjoner

  "Vold er enhver handling rettet mot en annen person, og som gjennom denne handlingen:

  • skader
  • smerter
  • skremmer eller krenker

  og som får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. Vold blir sett på som en funksjonell handling.

  Handlingen har et mål, og målet er påvirkning av andre personer."

  (Meningen med volden av Per Isdal, 2000)

  Vold har ingen aldersgrense

  Alle aldersgrupper kan være utsatt for vold i nære relasjoner.

  Er du ung og lurer på om du har blitt utsatt for vold? 

  Vold mot eldre

  informasjon til andre målgrupper/alder?

  Kontakt oss

  Ringerike krise og kompetansesenter

  Telefon 32 17 06 90

  E-post krisesenteret@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Hov Allé 32, 3515 Hønefoss

  Følg oss på Facebook

  Siste endret: 27.12.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?