Du er her: Hjem / Helse / Ringerike krise og kompetansesenter for vold i nære relasjoner / Hva kan vi hjelpe deg og din familie med?

Innhold

  Hva kan vi hjelpe deg og din familie med?

  Vi tilbyr ulike tjenester til deg og din familie. Tjenestene er gratis, og vi har taushetsplikt.

  Vi tilbyr mange ulike tjenester

  Samtale
  Tilbud om samtaler til kvinner, menn og barn som ikke bor på krisesenter:

  • samtale
  • veiledning
  • informasjon om rettigheter og muligheter
  • hjelp til kontakt med øvrig hjelpeapparat

  Botilbud
  Midlertidig botilbud for kvinner, menn og deres barn med beskyttelsesbehov.

  • trygghet
  • samtale
  • veiledning
  • informasjon om rettigheter og muligheter
  • hjelp til kontakt med øvrig hjelpeapparat
  • aktivitetstilbud
  • oppfølging i etterkant av oppholdet
  • til mennesker utsatt for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner og som har tilleggsproblematikk innenfor rus og psykiatri.


  Juridisk rådgivning
  Gratis juridisk rådgivning med advokat for deg som er utsatt for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner.

  ICDP – foreldregruppe
  Det er utviklet en egen variant av programmet som er tilpasset foreldre på krisesenter. Det legges særlig vekt på barns erfaringer med vold.

  Nasjonale informasjon og tilbud

  Krisesenterloven
  Krisesenterloven gir alle kommuner en plikt til å sørge for et krisesentertilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner.
  Krisesenterloven

  Dinutvei - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
  Her finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Søk etter hjelpetilbud nær deg i vår oversikt. Få svar på det du lurer på om vold og overgrep i spørsmålstjenesten vår.
  Dinveiut

  Politiet
  Informasjon fra Politiet om vold i nære relasjoner

  Stiftelsen Alternativ til vold (ATV)
  ATV drifter og videreutvikler behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner.
  ATV-stiftelsen 

  Kontakt oss

  Ringerike krise og kompetansesenter

  Telefon 32 17 06 90

  E-post krisesenteret@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Hov Allé 32, 3515 Hønefoss

  Følg oss på Facebook

   

  Siste endret: 09.06.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?