Du er her: Hjem / Helse / Brukerstyrt personlig assistent / Når du har fått BPA

Innhold

  Når du har fått BPA

  Oppstart med BPA

  Hvis du har fått innvilget BPA, blir man kontaktet av avdelingsleder for BPA i Ringerike kommune. Da får man informasjon om valgmuligheter, for eksempel om man ønsker å benytte Ringerike kommune som leverandør, eller en av de seks eksterne leverandørene som finnes. Det avtales også når BPA skal begynne.

  Ringerike kommune drifter i dag ordninger selv, i samarbeid med vedtaksmottakere.

  Avdelingsleder drift BPA: 

  Elin Tobiassen

  Mob: 91366980

  Enhetsleder:

  Toyni M Kristiansen

  Mob: 95441811

  Fritt brukervalg

  Ringerike kommune har fritt brukervalg, i tillegg til at vi drifter ordninger selv. Vi har pr i dag avtale med 6 eksterne leverandører.

  Private leverandører (pr mai 2018)

  Fritt brukervalg

  Ringerike kommune 

  Stendi  

  Ecura  

  Hav AS

  Humana AS

  Uloba AS  

  Unicare AS

  Individuell avtale

  Alle vedtaksmottakere, uavhengig av om det velges Ringerike kommune eller ekstern leverandør, må inngå skiftelig individuell avtale og signere denne.

  Last ned individuell avtale om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) her  

  Har BPA ledsagerbevis kan dette benyttes som gratis inngang til mange aktiviteter sammen med deg.

  Les mer om ledsagerbevis her

  Skifte leverandør

  Bruker som allerede har vedtak og som ønsker å skifte leverandør, kan overføres til ny leverandør. Assistene kan følge med til ny leverandør gjennom virksomhetsoverdragelse, dersom assistentene selv ønsker det.

  Ved ønske om skifte av leverandør, må arbeidsleder ta kontakt med avdelingsleder for BPA, som starter prosessen sammen med arbeidsleder. Oppsigelstid for endring/ opphør er 3 mnd., hvis ikke annet er avtalt med leverandør

  Aktuelle lover:

  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_18#§16-2 

  Siste endret: 10.06.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?