Du er her: Hjem / Helse / Våre institusjoner / Heradsbygda

Innhold

  Heradsbygda

  Nettopp fått sykehjemsplass?

  Du har kanskje gjort deg opp noen meninger om det å skulle bo på et sykehjem. Nye omgivelser og uvante forhold krever tilvenning. Derfor håper vi at denne informasjonen vil være til hjelp slik at du raskere vil føle deg hjemme.

  Om oss

  Omsorgssenteret i Heradsbygda tilbyr langtidsplasser. Vi har også dagtilbud for hjemmeboende med demens. Hjemmetjenesten i Hønefoss har også sine kontor her. Vi har per i dag 64 pasientrom fordelt på 8 avdelinger med 8 beboere.  Personalet har fokus på at pasientene får opprettholdt og ivaretatt dagliglivets gjøremål. 

  Innflytting

  Ved innkomst vil du bli mottatt av sykepleier og/eller primærkontakt på den avdelingen du skal bo på. Vårt mål er at alle beboere skal ha en ”primærkontakt”.

  Primærkontaktens oppgave er å være kontaktperson mellom avdelingen og pårørende ved å gi beskjed hvis det er noe beboeren har behov for i det daglige, og ta imot tilbakemeldinger fra pårørende. Primærkontakten skal også være oppdatert om beboerens tilstand, men har ikke ansvar for det daglige stell og pleie utover annet personell på avdelingen. For spørsmål om det medisinske og/eller sykepleiefaglige bør man kontakte sykepleier eller avdelingsleder. Personalet kan være behjelpelig med dette.

  Innkomstsamtalen er viktig for å kartlegge behovet hos den enkelte beboer og avklare forventninger til oppholdet. Ved å samle gode opplysninger om behov, vaner, interesser og forventninger har man bedre forutsetninger for å gi et godt tilbud, tilpasset den enkelte.

  Vårt mål for virksomheten er at beboeren skal være i fokus og at alle skal føle trygghet og få den hjelpen de trenger. 

  Trivsel og tilbakemeldinger

  Det er et ønske om at du som beboer hos oss skal trives. Det er derfor viktig at tilbakemeldinger og ideer om hvordan noe kan gjøres bedre eller annerledes blir formidlet til avdelingsleder eller enhetsleder. Er det noe du ikke er fornøyd med, nøl ikke med å ta kontakt.

  Det er laget egne skjema for tilbakemelding på kvalitet på tjenesten. Disse er tilgjengelige på hvert omsorgssenter, men kan også lastes ned ved bruk av linken nedenfor.

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

  Hverdagen hos oss

  Besøk 

  Av hensyn til andre beboerne på avdelingene henvises besøkende til beboers eget rom eller uteareal.

  Måltider 

  Dette er ca tider for når måltider blir servert hos oss

  Måltider på Heradsbygda omsorgssenter 

  Vi serverer

  Ca klokken

  Frokost

  Ca 09.00

  Frukt

  Ca 10.30 

  Lunsj

  Ca 12.30 

  Middag

  Ca 16.00

  Kaffe og kake

  Ca 17.00 

  Kveldsmat

  Ca 18.30

  * Tidene kan variere noe etter avdelingene.

  Måltider tilbys også etter behov på kvelds- og natterstid.

  Legevisitt

  Legevisitt er tirsdag i 1.etasje og onsdag i 2.etasje.
  Dersom pårørende ønsker samtale med legen, bør det avtales på forhånd.

  Røyking

  Vi har et røykfritt miljø på omsorgssenteret, røyking skal foregå utendørs. 

  Taushetsplikt

  Omsorgssenterets personale har taushetsplikt. De kan ikke gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående hvis du ikke har gitt samtykke til dette.

  Praktisk informasjon

  Møblering av rommet

  På rommet er det standard møblering. Det vil si en spesialseng, nattbord, skap til privattøy og en skohylle med sittebenk. Det er også tv og gardiner på rommet.  Dette av hensyn til personalets ergonomiske arbeidsmiljø. Det er mulighet til å ta med egne møbler, men dette må avtales med avdelingsleder slik at det ikke påvirker fremkommelighet med utstyr, samt av hensyn til renholderne.

  Intern flytting 

  Heradsbygda omsorgssenters ledelse kan foreta rombyttinger hvis spesielle grunner taler for det. En dialog mellom pasient/ pårørende og ledelse skal alltid være i forkant av intern flytting.

  Privat tøy

  Tøyet må være lettstelt og vaskbart i maskin (vi benytter fellesvaskeri). Alt privat tøy må merkes med navnelapp. Institusjonen tar ikke på seg erstatningsansvar for tøy som ikke kan maskinvaskes. Det er viktig at du har et par gode sko som du kan ha på deg inne. Såler som ikke er glatte er en fordel. 

  Toalettsaker

  Beboer må selv holde såpe, sjampo, tannkrem, hudpleiepreparater og barberartikler. Hudpleieprodukter som salver og kremer som inngår i et behandlingsopplegg dekkes av omsorgssenteret.

  Medisiner

  De medisinene du bruker tar du med til omsorgssenteret. Dette for at tilsynslege og sykepleiere skal vite hva du bruker, slik at behandlingen kan fortsette. Utgifter til medisiner dekkes av omsorgsområdet ved langtidsopphold.

  Post

  Du eller dine pårørende må melde adresseforandring til dine postforbindelser. Post mottas på senteret hver dag, og bringes til den avdelingen du bor på. Omsorgssenteret har postkasse/hylle i resepsjonen, også for utgående post. Post skal gå rett til hovedpårørende eller verge dersom pasienten selv ikke skal håndtere egen post.

  Personlig økonomi og forsikring

  Det er ingen banktjeneste på sykehjemmet. Vi henstiller til at pårørende ivaretar beboers økonomi dersom de ikke selv ønsker/kan dette.

  Sykehjemmet kan dessverre ikke ta på seg erstatningsansvar for tapte/ødelagte verdisaker. Vi fraråder derfor å oppbevare verdisaker og store pengebeløp på rommet. Sykehjemmet har safe hvor dette kan deponeres. Vi oppfordrer de beboere som ikke har jevnlig besøk av pårørende eller kontaktperson til å deponere et mindre beløp i safen til betaling av frisørtjenester, fotpleie og aktiviteter.

  Dette kan pårørende være behjelpelig med

  • Sørge for at beboeren har med de klær og sko de har behov for. 
  • Medvirke til at beboeren oppnår en så høy livskvalitet som mulig, ta gjerne beboeren med på sosialt liv utenfor sykehjemmet.
  • Medvirke i sosiale aktiviteter på avdelingen og fellesarrangementer på sykehjemmet.
  • Følge beboeren til undersøkelser utenfor sykehjemmet (tannlege, lege, røntgen etc.)

  Aktiviteter

  Kirkelige tjenester

  Omsorgssenteret har tilbud om flere årlige andakter både i forbindelse med høytider og utenom dette.

  Fotpleie og frisør

  Omsorgssenteret samarbeider med privatpraktiserende fotterapeut og frisør. Timebestilling kan formidles via avdelingen, og tjenestene utføres på sykehjemmet. Utgifter til dette må den enkelte selv dekke. Fotpleier og frisør sender faktura for utført tjeneste til pårørende.

  Tannlegetjeneste

  Nødvendig tannbehandling dekkes ved alle typer døgnopphold. Tap av tannprotese forårsaket av beboeren selv, dekkes ikke av sykehjemmet.

  Gule engler

  Hver mandag og tirsdag i skoleåret har omsorgssenteret besøk av gule engler fra 1.året helse og oppvekst ved Hønefoss videregående skole. Elevene bidrar med aktivteter som blant annet matlaging, gåturer, spille spill, enkle velværetjenester og samtaler.

  Kontaktinfo

  Resepsjon, tlf: 457 22 157

  Send oss en mail

  Adresse: Heradsbygdveien 20, 3518 Hønefoss

  Kontaktinformasjon

  Avdelingsleder: Lars Brentebråten
  Mobil: 916 35 190

  Enhetsleder: Inger Gåsbakk Grønvold
  Mobil: 958 99 228

  Vi oppfordrer til å ikke sende personsopplysninger på mail.

   

  Siste endret: 20.04.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?