Du er her: Hjem / Helse / Våre institusjoner / Nes omsorgssenter

Innhold

  Nes omsorgssenter

  Velkommen til Nes omsorgssenter!

  Nettopp fått sykehjemsplass?

  Du har kanskje gjort deg opp noen meninger om det å skulle bo på et sykehjem. Nye omgivelser og uvante forhold krever tilvenning. Derfor håper vi at denne informasjonen vil være til hjelp slik at du raskere vil føle deg hjemme.

  Om oss

  Omsorgssenteret er opprinnelig fra 1983, men ble restaurert i 2010. Det består i dag av 17 enerom, 16 med eget bad/dusj og et uten. Bygningen er på 1 etasje og senteret er delt inn i 2 avdelinger, med hvert sitt kjøkken og stue. Det er også omsorgsboliger i en annen del av omsorgssenteret.

  Målet vårt er å sette brukeren i fokus og betjene disse med tjenester og pleie etter vedtak, lov og avtaleverk. Ansatte skal vise positiv adferd, god standard, fokus på rettssikkerhet og kvalitet.

  Vi ligger 5,6 mil nord for Hønefoss langs E16, ca. 2 timer fra Oslo. Når du kommer til Nes sentrum tar du av mot venstre rv. 249 mot Hedalen. Kjør forbi Coop, ca. 100 meter – ta av til høyre inn på boligfelt.

   

  Innflytting

  Ved innkomst vil du bli mottatt av sykepleier og/eller primærkontakt på den avdelingen du skal bo på. Vårt mål er at alle beboere skal ha en ”primærkontakt”.

  Primærkontaktens oppgave er å være kontaktperson mellom avdelingen og pårørende ved å gi beskjed hvis det er noe beboeren har behov for i det daglige, og ta imot tilbakemeldinger fra pårørende.

  Primærkontakten skal også være oppdatert om beboerens tilstand, men har ikke ansvar for det daglige stell og pleie utover annet personell på avdelingen. For spørsmål om det medisinske og/eller sykepleiefaglige bør man kontakte sykepleier eller avdelingsleder. Personalet kan være behjelpelig med dette.

  Innkomstsamtalen er viktig for å kartlegge behovet hos den enkelte beboer og avklare forventninger til oppholdet. Ved å samle gode opplysninger om behov, vaner, interesser og forventninger har man bedre forutsetninger for å gi et godt tilbud, tilpasset den enkelte.

  Vårt mål for virksomheten er at beboeren skal være i fokus og at alle skal føle trygghet og få den hjelpen de trenger. 

  Trivsel og tilbakemeldinger

  Det er et ønske om at du som beboer hos oss skal trives. Det er derfor viktig at tilbakemeldinger og ideer om hvordan noe kan gjøres bedre eller annerledes blir formidlet til avdelingsleder eller enhetsleder. Er det noe du ikke er fornøyd med, nøl ikke med å ta kontakt.

  Det er laget egne skjema for tilbakemelding på kvalitet på tjenesten. Disse er tilgjengelige på hvert omsorgssenter, men kan også lastes ned ved bruk av linken nedenfor.

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

  Hverdagen hos oss

  Besøk

  Av sikkerhetsmessige årsaker er hoveddøren låst hele døgnet. Kommer du til låst dør kan du ringe på til en av avdelingene. Av hensyn til andre beboerne på avdelingene henvises besøkende til beboers eget rom eller fellesarealer som dagligstuen.


  Måltider 

  Dette er cirkatider for når måltider blir servert hos oss

  Måltider på Nes omsorgssenter
  Vi serverer

  Klokken

  Frokost   09.00 til 10.00
  Mellommåltid 11.30
  Lunsj     13.00
  Middag             15.45 til 16.30
  Kaffe                 17.30
  Kveldsmat        19.00

   
  * Måltider tilbys også etter behov på dag, kvelds- og nattestid.

  Aviser

  Omsorgssenteret abonnerer på Ringerikes Blad og Valdresen. Den enkelte kan selv abonnere på de aviser/tidsskrifter den måtte ønske.

  Telefon

  Hvis du ønsker å flytte din private telefon, må flytting meldes til Telenor. Du må selv betale for flytting av telefonen. Forøvrig oppfordrer vi til bruk av mobiltelefon. Det er trådløse telefoner som det er mulig å bruke ved behov.

  Legevisitt

  Tilsynslege Wafer Bang kommer hver torsdag mellom kl. 08.00 – 10.00.
  Dersom pårørende ønsker samtale med legen, bør det avtales på forhånd.

  Fysioterapi og ergoterapi

  Beboere som antas å ha behov for fysio -/ergoterapi, henvises via avdelingen. Fysioterapeut gjør så individuell vurdering av behov. 

  Røyking

  Vi tilstreber et røykfritt miljø på omsorgssenteret, røyking skal fortrinnsvis foregå utendørs. Av hensyn til medbeboere og av sikkerhetsmessige hensyn ber vi om at det ikke røykes på beboerrom.

  Taushetsplikt

  Omsorgssenterets personale har taushetsplikt. De kan ikke gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående hvis du ikke har gitt samtykke til dette.

  Praktisk informasjon

  Møblering av rommet

  På rommet er det standard møblering. Det vil si en spesialseng og nattbord. Dette av hensyn til personalets ergonomiske arbeidsmiljø. Disse kan ikke byttes ut med private møbler. Ut over det finnes det vanligvis et bord, en høyrygget stol og en lav stol. Disse kan du fritt benytte. Ønsker du å bytte ut disse med dine egne stoler/bord kan du selvsagt det. Større møbler som 3-seter sofa, reoler, større sittegrupper og lignende må vi dessverre si nei til av hensyn til fremkommelighet med utstyr, samt av hensyn til renholderne. Heng gjerne opp egne gardiner og bilder på veggen.

  Intern flytting 

  Nes omsorgssenters ledelse kan foreta rombyttinger hvis spesielle grunner taler for det. En dialog mellom pasient/ pårørende og ledelse skal alltid være i forkant av intern flytting.

  Privat tøy

  Garderobeplassen er nokså begrenset. Ta derfor ikke med for mye tøy i begynnelsen. Tøyet må være lettstelt og vaskbart i maskin (vi benytter fellesvaskeri). Alt privat tøy må merkes med navnelapp. Institusjonen tar ikke på seg erstatningsansvar for tøy som ikke kan maskinvaskes. Det er viktig at du har et par gode sko som du kan ha på deg inne. Såler som ikke er glatte er en fordel. 

  Toalettsaker

  Beboer må selv holde såpe, sjampo, tannkrem, hudpleiepreparater og barberartikler. Hudpleieprodukter som salver og kremer som inngår i et behandlingsopplegg dekkes av omsorgssenteret.

  Medisiner

  De medisinene du bruker tar du med til omsorgssenteret. Dette for at tilsynslege og sykepleiere skal vite hva du bruker, slik at behandlingen kan fortsette. Utgifter til medisiner dekkes av omsorgssenteret ved langtidsopphold.

  Post

  Du eller dine pårørende må melde adresseforandring til dine postforbindelser. Post mottas på senteret hver dag, og bringes til den avdelingen du bor på. Omsorgssenteret har postkasse/hylle i resepsjonen, også for utgående post.

  Personlig økonomi og forsikring

  Det er ingen banktjeneste på omsorgssenteret. Vi henstiller til at pårørende ivaretar beboers økonomi dersom de ikke selv ønsker/kan dette.

  Omsorgssenteret kan dessverre ikke ta på seg erstatningsansvar for tapte/ødelagte verdisaker. Vi fraråder derfor å oppbevare verdisaker og store pengebeløp på rommet. Omsorgssenteret har safe hvor dette kan deponeres. Vi oppfordrer de beboere som ikke har jevnlig besøk av pårørende eller kontaktperson til å deponere et mindre beløp i safen til betaling av frisørtjenester, fotpleie og aktiviteter.

  Dette kan pårørende være behjelpelig med

  • Sørge for at beboeren har med de klær og sko de har behov for. 
  • Medvirke til at beboeren oppnår en så høy livskvalitet som mulig, ta gjerne beboeren med på sosialt liv utenfor omsorgssenteret.
  • Medvirke i sosiale aktiviteter på avdelingen og fellesarrangementer på omsorgssenteret.
  • Følge beboeren til undersøkelser utenfor omsorgssenteret (tannlege, lege, røntgen etc.).

  Aktiviteter

  Fotpleie og frisør

  Omsorgssenteret samarbeider med privatpraktiserende fotterapeut og frisør. Timebestilling kan formidles via avdelingen, og tjenestene utføres på sykehjemmet. Utgifter til dette må den enkelte selv dekke. Ved behov for fotpleie av medisinske årsaker vil omsorgssenteret dekke kostnadene. 

  Tannlegetjeneste

  Nødvendig tannbehandling dekkes ved alle typer døgnopphold. Tap av tannprotese forårsaket av beboeren selv, dekkes ikke av omsorgsenteret.

  Nes venneforening

  Nes venneforening er en forening som har som målsetning å arbeide for beboernes behov ved omsorgssenteret. De arrangerer fester og trivselstiltak 4-5 ganger pr.år.

  Ønsker du å være medlem er kontingent pr. år 100,-.

  Gavemidler

  Nes omsorgssenter har en konto for gavemidler. Bidrag fra lag, foreninger, privatpersoner, bedrifter, pårørende og beboere med samtykkekompetanse mottas med glede og takknemmelighet.

  Gavemidler blir brukt til glede og hygge for beboere eller ansatte. Gaven kan gis til avdelingsleder/enhetsleder som sørger for å sette inn på konto, eller man kan selv sette inn på konto nummer 1503.61.82005. Det er viktig at eventuell innbetaling merkes med prosjektnummer 5502 for beboere eller 5510 for ansatte.

  Vi som ansatte ønsker å samarbeide med deg og dine pårørende.

  Kontaktinformasjon

  Vakttelefon:  911 97 955

  Gruppe 1:     456 56 947

  Gruppe 2:      456 57 848

  Omsorgen:     912 48 111

  Adresse: Furusletta 1, 3524 Nes i ådal

   

  Kontaktinformasjon

  Fag- og daglig driftsansvarlig sykepleier:  Anna Koncz-Rozsa

  Mobil: 938 29 689

  Enhetsleder: Anette Sulland 

  Vi oppfordrer til å ikke sende personopplysninger på mail.

  Nes omsorgssenter

  Besøksadresse:

  Furusletta 1
  3524 Nes i Ådal

  Telefon: 32 17 94 00

  Siste endret: 27.12.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?