Du er her: Hjem / Kultur og Idrett / Aktuelt / Kommunedelplan for idrettsanlegg - offentlig ettersyn

Innhold

  Kommunedelplan for idrettsanlegg - offentlig ettersyn

  Kommunedelplanen for idrettsanlegg skal legge en god strategi for anlegg og arealer for idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Planen skal også se på potensialet for samarbeid med frivilligheten i Ringerike.

  Kommunedelplan for idrettsanlegg legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapet (strategi og plan) 26.08.20, bh.nr. 28/20. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med planarbeidet er å sikre en grundig gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Planen skal legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige.

  Saksdokumenter

  Planforslaget og andre saksdokumenter finner du link til nedenfor.

  1. Planprogram
  2. Kommunedelplan
  3. Saksframlegg fra 1. gangs behandling
  4. Saksprotokoll fra 1. gangs behandling

   

  Spørsmål og innspill

  Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss innen 08.11.2020.

  Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til Kari Gustavson på epost kari.gustavson@ringerike.kommune.no 

  Siste endret: 07.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?