Du er her: Hjem / Kultur og Idrett / Leie av haller, lokaler og utearealer / FOODTRUCKS/matvogner

Innhold

  FOODTRUCKS/matvogner

  Vil du plassere foodtruck/matvogn i Hønefoss eller andre steder i Ringerike kommune? Informasjon om søknadsprosessen finner du her! Søknadsfrist 1.mars (fortløpende ved ledig kapasitet)

  Retningslinjer for søknad om plassering av foodtrucks/matvogner i Ringerike kommune


  Åpningstider og tillatelser
  Man trenger tillatelse for plassering av matvogn på kommunal grunn. For å få tillatelse skal søker ha et tydelig konsept, gjennomgående tema og estetisk utforming som etter kommunens skjønn passer inn til passeringen.

  Åpningstid og servering vil være tillatt mellom klokken 09:00 – 21:00 alle dager. Tilbyder er selv ansvarlig for innhenting av serveringsbevilling og eventuelle andre tillatelser. Det gis ikke mulighet for utenlandskregistrerte kjøretøy. Musikk eller forsterket lyd tilknyttet servering og foodtrucks tillates ikke, men kan unntaksvis søkes om ved spesielle arrangement.

  Kjøretøyet
  Anbefalte mål på kjøretøy:
   Lengde: 5 meter
   Bredde: 2 meter
   Høyde: 2,5 meter

  Mobil salgsvogn, bil og salgsutrustning skal kjøres bort utenom salgstiden.

  Hvor kan man stå?
  Disse arealene er tilgjengelige for godkjente vogner:


   Søndre torv sone A og B (med forbehold om tilgang til strøm)
   Andre egnede plasseringer i kommunalt eie der infrastruktur er tilgjengelig (eks. Søndre- og Nordre park, bystranda)

  Bruk av byrom i forbindelse med 17. mai-feiring
  Fra 16. mai kl. 18:00 til 18. mai kl. 07:00 disponerer 17. mai-komitéen Søndre torv. De med faste avtaler kan da ikke benytte arealene, så lenge det ikke foreligger avtale med komiteen.

  Større by-arrangement
  I forbindelse med avvikling av arrangement/festivaler må eier av foodtruck gjøre avtale med arrangør, hvis man ønsker tilgang til arrangementet/festivalområdet der arrangør er gitt disposisjonsrett over salgsplassene.

  Vilkår
  Vilkår angis i den enkelte tillatelse.

  Renhold og oppretting etter skader
  Alle som leier eller vederlagsfritt får bruke kommunal grunn plikter å sørge for å holde området rent og ryddig under og etter bruk.

  Food trucks/matvogn skal ha egne avfallsbeholdere tilknyttet vognen for avfall for kunder. Avfall knyttet til øvrig drift skal ikke kastes i kommunes avfallsbeholdere, som er avsatt for allmenhetens bruk av fellesareal.

  Hvis skader oppstår plikter leietakerne å rette opp skadene for egen regning.

  Søknaden skal inneholde

   

  •  beskrivelse av konseptet og hva som gjør det unikt og attraktivt.
  • beskrivelse av meny/type retter
  • beskrivelse av hvordan matrettene og tilbehør serveres, og hvilke typer drikkevare som tilbys, inklusive menyforslag. Legg gjerne med bilder av matrettene
  • målgruppen for serveringskonseptet
  • beskrivelse av hvordan konseptet vil bygge opp under miljøvennlighet og bærekraftighet, eksempelvis om råvarene dyrkes økologisk, kortreist, om det brukes resirkulert materiale i serveringsutstyr, samt håndtering og minimering av avfall
  • Estetisk utforming av foodtrucken er en del av kriteriene. Legg derfor ved bilder av kjøretøy som vil bli brukt, innvendig samt utvendig

  Vedlegg:

  • HMS- egenerklæring i utfylt og signert stand
  • Firmaattest
  • Kopi av serveringsbevilling
  • Kopi av godkjenning fra Mattilsynet
  • Kopi av førerkort klasse B til fører av kjøretøy
  • Kopi av norsk vognkort
  • Bilde av kjøretøyet
  • Bilde av meny/retter


  Hva koster det?

  Prisene reguleres etter kommunens satser (se betalingsreglement)

  Søknadsfrist
  For fast plass perioden mai-september er søknadsfrist 1.mars
  For midlertidig plassering 1-3 dager (ved ledig kapasitet) behandles søknadene fortløpende, men etter samme kriterier.

  Søknad med ovennevnte opplysninger og vedlegg sendes postmottak@ringerike.kommune.no og behandles av Kulturenheten i samråd med RNF (Ringerike næringsforening).

  Siste endret: 13.09.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?