Du er her: Hjem / Kvikkleire og ras (utglidninger) / Geoteknisk rapport Riperbakken

Innhold

  Geoteknisk rapport Riperbakken

  Geoteknisk vurdering av kvikkleiresone 2264 Riperbakken

  Norconsult har på oppdrag fra Ringerike kommune gjort en geoteknisk vurdering av kvikkleiresonen 2264 Riperbakken. Bakgrunnen for oppdraget var å gjøre en helhetlig og detaljert vurdering om løsne- og utløpsområdet til sonen kunne reduseres. Det foreligger et stort omfang grunnundersøkelser i området, og det er derfor ikke utført nye grunnundersøkelser for dette prosjektet.

  Norconsult har benyttet en mer detaljert lagdeling i sine beregninger, og konkludert med at løsneområdets avgrensning forblir uendret, men at utløpsområdene reduseres betraktelig. Det har blitt gjort en ny vurdering av skredmekanisme, noe som har ført til at utløpsområdet har nå en avstand på 85-100 m fra kvikkleiresonens løsneområde – avhengig av hvilken skråningshøyde løsneområdet har.

   

  Figur 1: Kvikkleiresone Riperbakken etter revidering av løsne- og utløpsområde. Se side 22 i rapport "Riperbakken, Hønefoss - vurdering av kvikkleiresone 2264".

   

  BaneNOR og FRE16-prosjektet har planlagt sikringstiltak nord i sonen, ved ombyggingen av Hønefoss stasjon. Dersom det ikke skal gjøres inngrep ellers i området vil det ikke være nødvendig med sikringstiltak innenfor kvikkleiresonen. Dagens sikkerhetsnivå i noen områder tilfredsstiller ikke regelverket, og ev. nye tiltak innenfor kvikkleiresonen må sørge for at sikkerhetsnivået løftes til et tilfredsstillende nivå i henhold til kvikkleireveileder 1/2019.

  Denne rapporten skal ligge til grunn for alle nye tiltak innenfor sonen.

  Rapporten er uavhengig kvalitetssikret av NGI slik det settes krav for tiltaksklasse K4 i NVEs veileder 1/2019. Soneendringen er meldt inn til NVE, se NVE atlas her.

   

  Trykk her for å lese rapporten «Riperbakken, Hønefoss - Vurdering av kvikkleiresone 2264» i sin helhet.

  Siste endret: 09.09.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?