Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Vangelever var byplanleggere for en dag

Innhold

  Vangelever var byplanleggere for en dag

  Forrige uke ble lokalsamfunnet satt i fokus for fjerde- og femteklassinger over hele landet. 5. trinn på Vang Skole fikk være byplanleggere for en dag da byplansjef Inger Kammerud overtok undervisningen og veiledet i blant annet byplanlegging.

  Ungt Entreprenørskap i skolen

  Gjennom Ungt Entreprenørskaps program Vårt lokalsamfunn, får elevene se hvordan lokalsamfunnet fungerer og lære om demokrati, yrker, lønn, skatt og velferd.

  Over 100 ansatte fra LO, Skatteetaten, NHO, KS, YS og Unio er "lærere for en dag" og Byplansjef, Inger S. Kammerud, tok onsdag 7. november over undervisningen på femte trinn ved Vang skole.

  "Det var både spennende og utfordrende å være lærer for en dag! Elevene lærer mer om lokaldemokrati og de får forståelse for hvorfor vi må arbeide og betale skatt. Vårt lokalsamfunn og samarbeidet med Ungt Entreprenørskap gir oss en unik mulighet til å bygge gode holdninger blant de yngste", sier Kammerud.

  Tverrfaglige temaer på læreplanen

  Overordnet del av læreplanene sier at skolen skal legge til rette for tre tverrfaglige temaer, der demokrati og medborgerskap er et av temaene. 

  "Demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av de utfordringene som ligger i å leve sammen i et fellesskap, og at alle har samme rett og mulighet til å delta i utformingen av samfunnet. Gjennom Vårt lokalsamfunn lærer elevene dette på en praktisk måte" forklarer rådgiver i Ungt Entreprenørskap Buskerud, Mari Viko. 

  "Vi er veldig glade for at byplansjefen og andre aktører stiller opp som veiledere. Det er veldig lærerikt for elevene å møte lokalt arbeids- og næringsliv, det bidrar til å skape god forståelse og høyt engasjement blant elevene" fortsetter Viko.

  De andre veilederne på Vang Skole var i år Grete Karin Berg, regiondirektør i NHO Buskerud og Trond Løsengen og Tove Finsand fra Skatt sør.

  Medvirkning - demokrati i praksis

  Kommunen har et særlig ansvar får å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, som for eksempel barn og unge. I byplanarbeidet har kommunen hatt et eget opplegg for barn - og unge.

  "Etter denne dagen forstår de unge bedre sammenhengen mellom verdiskapning, skatt og de fellesgodene vi har i dag; som skoler, veger og sykehus. Det var utrolig flott å få være med på et så engasjerende undervisningsopplegg" forteller Kammerud.

  Gjennom Ungt Entreprenørskap får elevene erfaring og lærer på en praktisk måte hvordan de kan medvirke i en demokratisk prosess og reflektere over rettigheter og plikter i sitt lokalsamfunn.

  "Barna var enige om at alle har et ansvar for at vi har gode lokalsamfunn, og at det er forskjellige måter vi kan gjøre det på. De tenkte på klima og miljø, og var opptatt av at et lokalsamfunn må ha mange grønne arealer", fortsetter byplansjefen."Flere hadde fått med seg at Ringeriksbanen er bra for Hønefoss, fordi de ikke trenger å bruke bil når de skal på jobb og at kanskje flere kan finne seg nye jobber."

  Les mer om programmet Vårt lokalsamfunn

  Fremtidens entreprenører dyrkes lokalt

  Vang skole har en hel uke hver høst hvor de jobber med entreprenørskap. I løpet av denne uken gjennomfører flere trinn ulike program. Skolen satser på entreprenørskap, og er nominert til Årets Entreprenørskapsskole i Buskerud.

  Les mer om Vang skole:

  Entreprenørskapsuken

  Nominasjonen til årets entrenørskapskole i Buskerud

  Foto: Ungt Entreprenørskap Buskerud. 

  Siste endret: 19.11.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?