Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Velkommen til grønn næringsutvikling og smart bruk av spillvarme

Innhold

  Velkommen til grønn næringsutvikling og smart bruk av spillvarme

  Ringerike kommune, Ringerikskraft, Vardar Varme, Treklyngen og konsulenter fra Norsk Energi har samarbeidet om en konseptutredning om smart bruk av overskuddsvarme fra datasentre og annen kraftkrevende industri til grønn næringsutvikling. Rapport er nå klar. Mål er smart energibruk, klimagevinst, verdiskapning og arbeidsplasser.

  Trykk her for å laste ned rapporten.

   

  Vi samarbeider om bærekraftig næringsutvikling

  Idéen med prosjektet er å sammen med interesserte bedrifter finne de gode løsningene for at overskuddsvarme fra kraftkrevende industri, som f.eks. datasentre, gjenbrukes til andre næringsetableringer f.eks. innen matproduksjon, oppvarming, treforedling eller andre bionæringer, forteller Bente Anfinnsen, Klima- og miljøsjef i Ringerike kommune.

  Vår felles ambisjon er å utvikle en klynge med industri og andre næringer i Ringerike som til sammen kan oppnå både smart energiutnyttelse, sirkulær bruk av andre ressurser, verdiskapning og arbeidsplasser. "Vi tror at bærekraft er framtidens konkurransekraft", uttaler prosjektgruppa bestående av Ringerike kommune, Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen i forordet.

  Utredningen har gitt en god, felles plattform for videre samarbeid mellom industriparken Treklyngen, energiselskapene Ringerikskraft og Vardar Varme og kommunen. Sammen ønsker vi flere interesserte bedrifter velkommen med på laget for å realisere de gode løsningene for gjenbruk av overskuddsvarme til annen næring f.eks. innen matproduksjon, oppvarming, treforedling eller andre bionæringer.

   

  Kommunestyret i Ringerike ønsker å være pådriver

  Kommunestyret i Ringerike behandlet anbefalingene i rapporten i møte 4. februar 2021 i sak 10/21. Kommunestyret ber om at Ringerike kommune skal være en pådriver for at det ved etablering av kraftintensiv industri i Ringerike skal legges til rette for gjenbruk av overskuddsvarme til annen grønn næringsutvikling. Videre oppfordrer kommunestyret de aktuelle næringsaktørene i området til å fortsette det gode samarbeidet og å jobbe for å tiltrekke de riktige varmebrukende aktører. Målet bør være å utvikle en klynge med industri og andre næringer i Ringerike som til sammen kan oppnå både smart energiutnyttelse, sirkulær bruk av andre ressurser, verdiskapning og arbeidsplasser.

   

  Attraktive næringsarealer

  Ringerike har attraktive næringsarealer og infrastruktur for både kraftintensiv industri og annen næring på bl.a. Treklyngen industripark og Kilemoen. Et datasenter er allerede etablert i området, og det er konkrete planer og avtaler om etablering av både flere datasentre og annen industri i området. De siste månedene og ukene har det kommet ferske kunngjøringer fra DigiPlex og Colonor om planlagte etableringer av datasenter på hhv. Kilemoen og Treklyngen og fra Vow Industries om planer om biokullproduksjon hos Treklyngen. Dette aktualiserer behovet for fremtidsrettet samarbeid om å tilrettelegge for smart bruk av overskuddsvarmen fra disse etableringene til annen grønn næringsutvikling.

   

  Bærekraft og konkurransekraft

  I et klimaperspektiv er det positivt at kraftintensiv industri som f.eks. datasentre etableres i land med høy andel fornybar kraftproduksjon. Samtidig produserer datasentre svært store mengder overskuddsvarme som med riktig tilrettelegging og samarbeid kan gjenbrukes til andre formål. Dette kan gi både mer bærekraftig utnyttelse av energi og andre ressurser og økt verdiskapning på Ringerike. Det forventes stadig sterkere krav både fra myndigheter (bl.a. via energieffektiviseringsdirektivet) og forbrukere til effektiv energibruk, slik at bærekraft fremover også vil innebære økt konkurransekraft.

  Utredningen gir verdifulle anbefalinger for veien videre for å utvikle en klynge med industri og andre næringer i Ringerike som til sammen kan oppnå både smart energiutnyttelse, sirkulær bruk av andre ressurser, verdiskapning og arbeidsplasser. Hovedformålet med prosjektet har vært å gi en prioritering av hvilke konsepter og kombinasjoner av næringsaktører og –samarbeid som det bør jobbes videre med på Follum og Kilemoen.

   

  Presentasjon av rapporten

  4. februar ble det arrangert et åpent, digitalt frokostseminar om anbefalingene i rapporten og veien videre med over 50 deltakere fra næringsliv, eiendomsutviklere, bank, akademia, myndigheter og politikere.
  Klima- og miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen og næringssjef Harriet Slaaen fortalte om bakgrunnen for prosjektet og hvordan det er en del av Ringerike kommunes bærekrafts- og næringsutviklingsarbeid. Linda Pedersen Haugerud fra Norsk Energi gikk gjennom de viktigste funn og anbefalinger om veien videre. Videre fortalte Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen om sin satsing og ønsket velkommen til samarbeid om veien videre gjennom innlegg fra Pelle Gangeskar, (markedssjef datasenter og kraftkrevende industri i Ringerikskraft), Kjetil Bockmann (daglig leder i Vardar Varme AS) og Rolf Jarle Aaberg (administrerende direktør i Treklyngen industripark/Follum Eiendom AS).
  Her kan du lese og høre presentasjonene og opptak fra møtet.

   

  Informasjon om prosjektet

  Prosjektet "smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling" er et samarbeid mellom Ringerike kommune, Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen. Norsk Energi har bistått som konsulent.

  Prosjektet er støttet av Viken fylkeskommune gjennom programmet «grønn vekst».

  Lenke til prosjektbeskrivelse.

  Grønn Omstilling for næringslivet

  Tirsdag 2. februar 2022 ble det arrangert et møte om gørnn omstilling for næringslivet i Ringerike. Les mer om det her.

  Siste endret: 02.02.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?