Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Merknader og innsigelser til Byplanen

Innhold

  Merknader og innsigelser til Byplanen

  15. mai skal Strategi og plan ta merknadene til områderegulering Hønefoss til orientering. Rådmannen har kommentert alt som er kommet inn av merknader og innsigelser fra innbyggere, organisasjoner og myndigheter.

  Formannskapet strategi og plan besluttet i møte 22.01.2019 (sak 3/19) å sende forslag til byplan på høring og legge den ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelser og merknader var 20.03.2019 med utsatt frist for statlig samordnet høringsuttalelse til 03.04.2019.

  Rådmannen har orientert de folkevalgte om innsigelser og merknader i møte 23.04.2019, og de blir orientert igjen i møte 15.05.2019. Da legger rådmannen fram hvordan innsigelser og merknader svares ut og hvilke endringer som gjøres i planen før sluttbehandling.

  Det er mottatt 5 innsigelser og 79 merknader til planforslaget.

  Både innsigelser og merknader, i tillegg til noen feil og uklarheter som er oppdaget, ligger til grunn for Rådmannens foreslåtte endringer av planforslaget før det sendes til 2. gangsbehandling og vedtak.

   

  Saksfremlegg finner du her: Saksfremlegg

  Vurdering av merknader finner du her: Merknadsbehandling

  Siste endret: 21.06.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?