Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Tidslinje områderegulering

Innhold

  Tidslinje områderegulering

  Dette er tidslinjen for områderegulering Hønefoss. Den viser de politiske vedtakene og de forutgående prosessene knyttet til medvirkning og involvering.

  Områderegulering Hønefoss

  Oppstartsfasen

  2016

  • 15. desember - Workshop i kommunestyret - Fremtidens Hønefoss

  2017

  • 1. juni - Workshop i kommunestyret - Planprogram for områderegulering Hønefoss
  • 20. juni - Vedtak om planprogram for områderegulering Hønefoss
  • 17. august - Åpen kontordag i høringsperioden
  • 1. oktober - Prosjektleder på plass for Områderegulering Hønefoss
  • 14. oktober - Overlevering av prosjektet til Regionalt plankontor
  • 2. november - Oppstartsmøte for prosjektet
  • 3. november - Frist for å komme med innspill og merknader til planoppstart og planprogram
  • November til januar - Merknadsbehandling
  • 5. desember - Presentasjon for rådmannens ledergruppe for samordning av kommunens interesser og tjenestelevering               
  • 7. desember - Internt oppstartsmøte i kommunen

  Politiske orienteringer og medvirkning

  2018

  • 23. januar - Formannskapet - Orientering om planprogram
  • 24. april - Formannskapet - Orientering om transportutredningen
  • 28.  juni - Kommunestyret - Orientering om Områderegulering Hønefoss  
  • 28. august - Strategi og plan - Temamøte om områderegulering Hønefoss
  • 6. september - Kommunestyret - Planverksted om Transportsystemet og grønn mobilitet
  • 18. september - Formannskapet - Orientering om DIVE- analysen for  kulturminner
  • 4. oktober - Strategi og plan - Oppstart Transportsystemet og konsekvensutredningen
  • 16. oktober - Strategi og plan - Byutviklingsstrategien
  • 23. oktober - Strategi og plan - Orientering om helhetsplanen (kvalitetsprogrammet)
  • 13.november - Strategi og plan - Byplanen - status og framdrift
  • 20. november - Formannskapet - Byplanen - utkast til plankart og bestemmelser
  • 11. desember - Strategi og plan - Byplanen - status

  Politiske vedtak

  2014

  • SAK 208/14 - (02.12 - FS) - Oppstart «byplan Hønefoss»

  2015

  • SAK 104/15 - (27.08 - KS) - Oppstart områdeprogram for Hønefoss

  2016

  • SAK 109/16 - (30.06 - KS) - Vedtak om plansamarbeid Ringeriksregionen

  2017

  • SAK  13/17 - (25.04 - FS) - Oppstart og høring av planprogram - utsettelsesvedtak for bl.a workshop
  • SAK  20/17 - (20.06 - FS) - Oppstart og høring av planprogram 

  2018

  • SAK  6/18 - (20.02 - SP) - Fastsetting av planprogram
  • SAK  7/18 - (20.02 - SP) - Prinsipper for behandling av private planforslag innenfor planavgrensningen
  • SAK 14/18 - (08.03 - KS) - Fastsetting av planprogram og framdriftsplan
  • SAK 13/18 - (24.04 - SP) - Fastsetting av medvirkningsopplegg 
  • SAK 20/18 - (22.05 - SP) - Overordnede fysiske grep
  • SAK 29/18 - (04.10 - SP) - Prinsippvedtak om  trafikk og samferdsel
  • SAK 139/18 - (16.10 - FS) - Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 - 2040
  • SAK 131/18 - (01.11 - KS) - Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040

  2019

  • SAK 3/19 - (22.01 – FS) - Områderegulering Hønefoss – 1. gangsbehandling
  • SAK 124/19 - (05.09 – KS) - Områderegulering Hønefoss – 2. gangsbehandling 

  Innbyggermedvirkning

  Barn og unge

  Egne opplegg våren 2018

  • Eikli barneskole (barnetråkk)
  • Hønefoss barneskole (barnetråkk)
  • Hov ungdomsskole (planverksted)
  • Hønefoss videregående skole (planverksted)
  • Ringerike videregående skole (planverksted)
  • USN (planverksted)

  For allmennheten 2018

  • 11. juni - Åpent folkemøte om byplanarbeidet
  • 19. juni - Åpent planverksted – drivkrefter som påvirker byutviklingen
  • 21. august - Åpent møte om byutviklingsstrategien
  • 1. September - Stand på Ringeriksdagen
  • 10. september - Planverksted – byutviklingsstrategi
  • 13. september - Planverksted – transportsystem og grønn mobilitet
  • 19. september - Planverksted – fysisk utforming, attraktivitet og bokvalitet

  For allmennheten våren 2019

  • Uke 7 og 8 - Åpne møter på Nes, Sokna, Tyristrand, Hallingby og Hønefoss om planforslaget
  • Uke 10 - Åpne kontordager
  • Fra uke 10 - Planforslaget gjort tilgjengelig på Biblioteket og i Fossveien
  • Uke 11 - Orientering om planforslaget til de videregående skolene i kommunestyresalen

  Andre møter

  • Egne møter med grunneiere og eiendomsutviklere både i innspills- og under høringsperioden
  • Lag og foreninger som har ønsket å få en gjennomgang av planforslaget i høringsperioden
  Siste endret: 26.05.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?